Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Ramnicu Valcea

Proiecte nationale

Proiect: Improving soil conservation and resilience by boosting biodiversity and functional security of organic food products - PROEco

Tipul proiectului: PNRR-III-C9-2022 – I5
Contract finanţare: nr. 760005/30.12.2022, cod 2
Director proiect: Dr.ing. Ionete Roxana Elena
Perioada: 30.12.2022 – 29.12.2025

https://www.icsi.ro/proeco

Proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2021-4281 „New eco-nano-technologies for the elimination of halogenated organic compounds from wastewater using advanced oxidation and reduction processes and anaerobic biodegradation processes”

Tipul proiectului: PN III Proiecte de mobilitate pentru cercetători
Contract finanţare:584PED/2022
Director proiect: PhD. Silviu-Laurentiu Badea
Perioada: 28.06.2022 – 27.06.2024

https://www.icsi.ro/newnanoaops

Proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2019-0325 „NEW ISO-MAPPING APPROACH OF A TECHNOLOGICAL PROCESS FOR APPLE-BASED PRODUCTS”

Tipul proiectului: PN III Proiecte de mobilitate pentru cercetători
Contract finanţare: 146PD/2020
Director proiect: PhD. Chem. Oana Romina BOTORAN
Perioada: 01.09.2020-30.08.2022
Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015 – 2020 – PN III

https://www.icsi.ro/iso-tech/

Proiect: PN-III-P1-1.1-MC- 2017-0827 „Training on bioprocessing for hydrogen production”

Tipul proiectului: PN III Proiecte de mobilitate pentru cercetători
Contract finanţare: nr. 282/2017
Director proiect: Dr. biol. Radu Tamaian
Perioada: 19.11.2017 – 25.11.2017
Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015 – 2020 – PN III

Proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2016-0518, “Strategii inovatoare bazate pe tehnici de screening cuplate cu analiza statistică multivariată utilizate pentru evaluarea autenticitatii vinurilor” (SCREEN WINE)

Tipul proiectului: PN III Dezvoltarea sistemului național de CD, Proiecte de cercetare postdoctorală
Contract finanţare: nr. 45PD/2018
Director proiect: Dr. chim. Geana Elisabeta-Irina
Perioada: 01.05.2018-30.04.2020
Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015 – 2020 – PN III
https://www.icsi.ro/screen-wine/

Proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2016-1656, „ Abordări analitice alternative pentru detectarea falsificării mierii, cu accent pe compuşii săi biologic activi” (SAFE-HONEY)

Tipul proiectului: PN III Creșterea competitivității economiei românești prin CDI, Proiect experimental demonstrativ (PED)
Contract finanţare: nr. 194PED/2017
Director proiect: Dr. chim. Geana Elisabeta-Irina
Perioada: 01.10.2017 – 30.12.2018
Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015 – 2020 – PN III
https://www.icsi.ro/safehoney/

Proiect: PN-III-P2-2.1-CI-2017-0385 “Dezvoltarea unor sorturi energetice solide – acronim SORT-ENERG”

Titlu proiect: “Dezvoltarea unor sorturi energetice solide – acronim SORT-ENERG”
Contract finanţare: nr. 13CI/2017
Director proiect: Dr. chim. Vasile Stanciu
Perioada: 01.07.2017 – 30.12.2017
Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015 – 2020 – PN III
https://www.icsi.ro/sortenerg/

Proiect: PN-III-P2-2.1-CI-2018-095 “Deseurile din plastic vector de energie – ENERGPLAS”

Titlu proiect: “Deseurile din plastic vector de energie – ENERGPLAS”
Contract finanţare: nr. 159CI/2018
Director proiect:  Drd. chim. Marius Constantinescu
Perioada:  01.07.2018 – 30.12.2018
Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015 – 2020 – PN III
https://www.icsi.ro/energplas/

Proiect: PN-III-P2-2.1-CI-2018-0993 "Procedeu inovativ de fragezire a carnii si influenta aplicarii sale asupra unor produse traditionale din carne de porc si vita"

Titlu proiect: “Procedeu inovativ de fragezire a carnii si influenta aplicarii sale asupra unor produse traditionale din carne de porc si vita”
Contract finanţare: nr. 168CI/2018
Director proiect:  Dr.ing. Diana Ionela Popescu
Perioada:  01.07.2018 – 30.12.2018
Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015 – 2020 – PN III
https://www.icsi.ro/pro-frag/

Proiect: Evaluarea potenţialului românesc de cercetare-dezvoltare în domeniul fizicii şi elaborarea strategiei naţionale de cooperare internaţionale

Tipul proiectului: Plan Sectorial
Contract finanţare: nr. 2S-P4/2009
Responsabil proiect ICSI: Dr. chim. Vasile Stanciu
Perioada: 01.09.2009 – 31.08.2011

Proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-2075 „Sinteza, screening-ul şi eliberarea controlată a unor noi compuşi tiazolici, bitiazolici şi tiazolidin-4-onici cu activitate antioxidantă, antiproliferativa si antimicrobiana (SYNTHIAZO)”

Tipul proiectului: PN II Parteneriate în domeniile prioritare
Contract finanţare: nr. 210/2014
Director proiect: Dr. biol. Radu Tamaian
Perioada: 01.07.2014 – 30.09.2017
https://www.icsi.ro/synthiazo/index.html

Proiect: Definirea profilului aromatic al vinurilor din soiuri autohtone prin tehnici izotopice IRMS şi gaz cromatografice, ca element de autentificare a acestor produse pe piaţa europeană (ARVINIZO)

Tipul proiectului: PN II Parteneriate în domeniile prioritare
Contract finanţare: nr. 52162/2008
Director proiect: Dr. ing. Roxana Elena Ionete
Perioada: 01.10.2008 – 10.12.2011

Proiect: Implementarea unor metode de control şi monitorizare a dioxinelor şi furanilor în conformitate cu exigenţele UE, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii (DIOXIN)

Tipul proiectului: PN II Programul Capacităţi
Contract finanţare: nr177Cl/2008
Director proiect: Dr. ing. Gheorghe Tiţescu
Perioada: 01.09.2008 – 10.08.2010

Proiect: Utilizarea ultrasunetelor la tratarea şi epurarea avansată a apelor

Tipul proiectului: PN II Programul Capacităţi
Contract finanţare: nr. 66CB/2008
Director proiect: Dr. chim. Elena David
Perioada: 01.07.2008 – 30.11.2009

Proiect: Trasabilitatea alimentelor utilizând metode izotopice. Studiu de caz: mierea şi vinul (IZOTRAS)

Tipul proiectului: PN II Parteneriate în domeniile prioritare
Contract finanţare: nr. 52140/2008
Responsabil proiect ICSI: Dr. ing. Roxana Elena Ionete
Perioada: 01.10.2008 – 30.09.2011

Proiect: Determinarea mecanismului prin care poluanţi la nivel de urme, organici şi anorganici, cu potenţial toxic, pot pătrunde în apele care alimentează mari aglomerări urbane din judeţele Cluj şi Sălaj (CLEWA)

Tipul proiectului: PN II Parteneriate în domeniile prioritare
Contract finanţare: nr. 32127/2008
Responsabil proiect ICSI: Dr. fiz. Andreea Maria Iordache
Perioada: 01.10.2008 – 30.09.2011

Proiect: Cercetări de identificare şi de valorificare a bioformelor de Trichogramma din agro- şi silvo-ecosisteme, impactul şi managementul introducerii nanomaterialelor bioactive în tehnologia de înmulţire a oofagului (TRICHOAS)

Tipul proiectului: PN II Parteneriate în domeniile prioritare
Contract finanţare: nr. 52158/2008
Responsabil proiect ICSI: Dr. fiz. Diana Costinel
Perioada: 01.10.2008 – 30.09.2011

Proiect: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră folosind catalizatori metalici suportaţi. Tehnologie de obţinere, preparare şi caracterizare fizico-chimică (REGES)

Tipul proiectului: PN II Parteneriate în domeniile prioritare
Contract finanţare: nr. 22098/2008
Responsabil proiect ICSI: Dr. chim. Elena David
Perioada: 01.10.2008 – 30.09.2011

Proiect: Tehnologia de obţinere, caracterizarea structurală şi electronică a catalizatorilor metalici suportaţi cu aplicaţii directe în protecţia mediului (TOCSEM)

Tipul proiectului: PN II Parteneriate în domeniile prioritare
Contract finanţare: nr. 22105/2008
Responsabil proiect ICSI: Dr. chim. Elena David
Perioada: 01.10.2008 – 30.09.2011

Proiect: Dezvoltarea unui sistem integrat de producere a hidrogenului şi fertilizatorilor pentru sol prin valorificarea biomasei şi rezidiilor (HIFERTBIOM)

Tipul proiectului: PN II Parteneriate în domeniile prioritare
Contract finanţare: nr. 21013/2007
Director proiect: Dr. chim. Elena David
Perioada: 18.09.2007 – 18.09.2010

Proiect: Obţinerea şi caracterizarea de noi nanomedicamente-ţintă cu substanţă activă de natură naftochinonică (NANOQMED)

Tipul proiectului: PN II Parteneriate în domeniile prioritare
Contract finanţare: nr. 61002/2007
Director proiect: Dr. biol. Radu Tamaian
Perioada: 18.09.2007 – 18.08.2010

Proiect: Evaluarea şi managementul zgomotului ambiental şi a calităţii aerului într-o arie pilot, periurbană, în interiorul căreia există mari obiective industriale şi artere de trafic (EMZACA)

Tipul proiectului: PN II Parteneriate în domeniile prioritare
Contract finanţare: nr. 31028/2007
Director proiect: Dr. ing. Mihai Culcer
Perioada: 18.09.2007 – 18.08.2010

Proiect: Sistem informatic fuzzy de simulare şi evaluare a scenariilor de risc tehnologic şi ecologic şi a modurilor de acţiune în contextul schimbărilor climatice (INFORISC)

Tipul proiectului: PN II Parteneriate în domeniile prioritare
Contract finanţare: nr. 31021/2007
Director proiect: Dr. mat. Maria Dumitrescu
Perioada: 18.09.2007 – 18.06.2010

Proiect: Cercetări privind dezvoltarea unei structuri (cognitive) complexe vizând definirea unor referenţiale de riscuri majore în diverse activităţi socio-economice (RTPIS_risc)

Tipul proiectului: PN II Parteneriate în domeniile prioritare
Contract finanţare: nr. 91048/2007
Responsabil proiect ICSI: Dr. chim. Cornelia Croitoru
Perioada: 18.09.2007 – 18.03.2010

Proiect: Detectarea şi identificarea substanţelor periculoase folosind spectrometria de mobilitate ionică cuplată cu spectrometria de masă (MOBSPEC)

Tipul proiectului: PN II Parteneriate în domeniile prioritare
Contract finanţare: nr. 81023/2007
Responsabil proiect ICSI: ing. Mariana Iliescu
Perioada: 14.09.2007 – 14.09.2010

Proiect: Platformă integrată locală pentru procesarea durabilă a resurselor regenerabile din ferme agricole

Tipul proiectului: MENER
Contract finanţare: nr. 13750/2005
Director proiect: dr. chim. Elena David
Perioada: 2005-2007

Proiect: Dezvoltarea de tehnologii curate de producere a energiei pe bază de carbune

Tipul proiectului: RELANSIN
Contract finanţare: nr. 13748/2005
Responsabil proiect ICSI:  dr. chim. Elena David
Perioada: 2005-2007

Proiect: Utilizarea modelelor FUZZY în controlul riscului sistemelor complexe din industrie

Tipul proiectului: CERES
Contract finanţare: nr. 4-238/2004
Director proiect:  dr. mat. Maria Dumitrescu
Perioada: 2004-2006

Proiect: Studierea cu ajutorul izotopilor stabili a rolului ecosistemelor terestre în stocarea carbonului şi reducerea emisiilor de CO2

Tipul proiectului: CERES
Contract finanţare: nr. 2519/2004
Responsabil proiect ICSI: dr. ing. Roxana Elena Ionete (Lazar)
Perioada: 2004-2006

Proiect: Sistem informatic de răspuns în caz de urgenţă pentru analiza calităţii mediului pe platforme industriale

Tipul proiectului: MENER
Contract finanţare: nr. 486/2004
Responsabil proiect ICSI: dr. chim. Cornelia Croitoru
Perioada: 2004-2006

Proiect: Studiul translocaţiei şi acumulării izotopilor hidrogenului în plante T1/H

Tipul proiectului: CERES
Contract finanţare: nr. 4-124/2004
Responsabil proiect ICSI: dr. biol. Radu Tamaian
Perioada: 2004-2006

Proiect: Studierea cu ajutorul izotopilor stabili a rolului ecosistemelor terestre în stocarea carbonului şi reducerea emisiilor de CO2

Tipul proiectului: CERES
Contract finanţare: nr. 2519/2004
Responsabil proiect ICSI: dr. ing. Roxana Elena Ionete (Lazar)
Perioada: 2004-2006

Proiect: Model de evaluare a siguranţei publice bazat pe analiza riscului în transportul materialelor radioactive

Tipul proiectului: AMTRANS
Contract finanţare: nr. 7C13/2004
Director proiect:  dr. mat. Maria Dumitrescu
Perioada: 2004-2006

Proiect: Valorificarea surselor naturale apă-sol prin soluţii tehnice noi în concordanţă cu principiile dezvoltării agriculturii moderne

Tipul proiectului: AGRAL
Contract finanţare: nr. 188/2003
Director proiect:  dr. chim. Elena David
Perioada: 2003-2005

Proiect: Sistem GIS de monitorizare a calităţii aerului şi de evaluare a inventarului de gaze toxice pentru zona urbană

Tipul proiectului: MENER

Contract finanţare: nr. 051/2001

Director proiect: dr. ing. Roxana Elena Ionete (Lazar)

Perioada: 2001-2004

 

 

Proiect: Analiza teoretică şi experimentală privind producerea de izotopi ai hidrogenului prin procese de permeaţie şi difuzie

Tipul proiectului: CERES
Contract finanţare: nr. C3-70/2003
Director proiect: dr. ing. Roxana Elena Ionete (Lazar)
Perioada: 2003-2005

Proiect: Stabilirea şi utilizarea efectelor biologice ale apelor sărăcite în deuteriu asupra organismelor unor animale în condiţii normale şi patologice

Tipul proiectului: AGRAL
Contract finanţare: nr. 52/2001
Director proiect:  dr. ing. Gheorghe Titescu
Perioada: 2001-2004

Proiect: Sistem integrat de analiză şi monitorizare a gradului de poluare atmosferică pentru o platformă industrială complexă chimică şi termoenergetică

Tipul proiectului: MENER
Contract finanţare: nr. 052/2001
Director proiect: ing. Mariana Iliescu
Perioada: 2001-2004

Proiect: Structuri informatice integrate pentru comanda aparaturii de analize fizico-chimice

Tipul proiectului: CERES
Contract finanţare: nr. 133/2001
Director proiect:  ing. Marian Curuia
Perioada: 2001-2004

Proiect: Elaborarea unei strategii de investigare a surselor de apă minerală în vederea stabilirii genezei şi gradului de protecţie la factorii de mediu

Tipul proiectului: RELANSIN
Contract finanţare: nr. 1236/2001
Director proiect:  dr. fiz. Mihai Varlam
Perioada: 2001-2002

Proiect: Evaluarea riscului în stocarea şi transportul substantelor periculoase - factor primordial în prevenirea şi reducerea poluării mediului

Tipul proiectului: RELANSIN
Contract finanţare: nr. 532/2000
Director proiect:  dr. mat. Maria Dumitrescu
Perioada: 2000-2002

Proiect: Promovarea tehnologiei amestecurilor de gaze pentru ambalarea şi conservarea alimentelor şi băuturilor

Tipul proiectului: RELANSIN
Contract finanţare: nr. 790/2000
Director proiect:  dr. chim. Elena David
Perioada: 2000-2002

Proiect: Promovarea şi susţinerea integrării cercetării româneşti în domeniul conversiei energiei din surse noi şi regenerabile, în programul platformei tehnologice europene de hidrogen şi pile de combustie

Tipul proiectului: Modul III – Proiecte de promovare a participării la programele europene şi internaţionale de cercetare
Contract finanţare: nr. 36/2006
Director proiect:  dr. ing. Roxana Elena Ionete (Lazar)
Perioada: 2006-2007

Proiect: Promovarea participării la programe europene de cercetare în domeniul hidrogenului şi pilelor de combustie-Promo H2PC

Tipul proiectului: Modul III – Proiecte de promovare a participării la programele europene şi internaţionale de cercetare
Contract finanţare: nr. 12753/2005
Responsabil proiect ICSI:  dr. ing. Roxana Elena Ionete (Lazar)
Perioada: 2005-2007

Proiect: Dezvoltarea unui centru regional al apei AQUALAB

Tipul proiectului: Modul IV – Proiecte de dezvoltare a infrastructurii de evaluare şi certificare a conformităţii
Contract finanţare: nr. 145/2006
Director proiect:  dr. ing. Gheorghe Titescu
Perioada: 2006-2007

Proiect: Sistem de certificare a etalonului de apa grea

Tipul proiectului: Modul IV – Proiecte de dezvoltare a infrastructurii de evaluare şi certificare a conformităţii
Contract finanţare: nr. 279/2006
Director proiect:  fiz. Irina Rogobete
Perioada: 2006-2007

Proiect: Validarea şi aplicarea de noi metode de analiză izotopică şi a rezidiilor de pesticide în apa potabilă şi băuturi slab alcoolice, conform cerinţelor UE

Tipul proiectului: Modul IV – Proiecte de dezvoltare a infrastructurii de evaluare şi certificare a conformităţii
Contract finanţare: nr. 268/2006
Director proiect:  dr. fiz. Diana Costinel
Perioada: 2006-2007

Proiect: Sistem de acreditare a analizelor amestecurilor speciale de gaze utilizate în laboratoarele de cercetare de monitorizare a calităţii aerului conform standardelor şi cerinţelor UE

Tipul proiectului: Modul IV – Proiecte de dezvoltare a infrastructurii de evaluare şi certificare a conformităţii
Contract finanţare: nr. 92/2005
Director proiect:  dr. chim. Vasile Stanciu
Perioada: 2005-2007

Proiecte internationale

Proiect: “European Network of National Contact Points for Research Infrastructures moving forward” - EuroRIs-Net+

Tipul proiectului: FP7 – Infrastructures
Contract finanţare: 283663 /2011
Responsabil proiect ICSI: Dr. biol. Radu Tamaian
Perioada: 01.10.2011 – 30.09.2013
http://www.euroris-net.eu/

Proiect: “Decelarea modificarilor determinate de DDW in polimorfismul fenotopic si genotopic la specii de trichogramma colectate din ecosisteme poluate”

Tipul proiectului: Cooperari bilaterale Romania – Republica Moldova
Contract finanţare: 439/2010
Responsabil proiect ICSI: Dr. fiz. Diana Costinel
Perioada: 23.06.2010 – 30.11.2012

Proiect: “European Network of National Contact Points for Research Infrastructures moving forward” - EuroRIs-Net

Tipul proiectului: FP6 – Infrastructures
Contract finanţare: 212879 /2008
Responsabil proiect ICSI: Dr. biol. Radu Tamaian
Perioada: 01.11.2007 – 31.10.2011
http://www.euroris-net.eu/

Proiecte program nucleu

Proiect: PN 23 15 03 01 „Implementarea de metodologii analitice izotopice-chimice-nucleare integrate pentru autentificarea produselor alimentare tradiţionale româneşti”

Obiectiv : Din pasiune pentru tehnologii izotopice novatoare – orizont pentru noi aplicaţii
Responsabil proiect: Marius Miricioiu
Perioada: 2023 – 2026
https://www.icsi.ro/pn-23-15-03-01

Proiect: PN 23 15 03 02 „Dezvoltarea tehnologiei inovative de separare a izotopilor Litiului prin electromobilitate şi algortimi de inteligenţă artificială”

Obiectiv : Din pasiune pentru tehnologii izotopice novatoare – orizont pentru noi aplicaţii
Responsabil proiect: dr. fiz. Andreea Iordache
Perioada: 2023 – 2026
https://www.icsi.ro/pn-23-15-03-02

Proiect: PN 23 15 04 01 „Valorificarea în cascadă a deşeurilor agroindustriale de tip biomasă vegetală în bioproduse cu valoare adaugată”

Obiectiv : M2E – Transformarea “masei în energie” în spiritul circularităţii economiei şi utilizarea eficientă a deşeurilor agricole
Responsabil proiect: dr. chim. Irina Geana
Perioada: 2023 – 2026
https://www.icsi.ro/pn-23-15-04-01

Proiect: PN 23 15 04 02 „Valorificarea experimentelor de laborator în dezvoltarea de tehnologii de producere a biocombustibillilor din deşeuri agroindustriale

Obiectiv : M2E – Transformarea “masei în energie” în spiritul circularităţii economiei şi utilizarea eficientă a deşeurilor agricole
Responsabil proiect: dr. ing. Marius Constantinescu
Perioada: 2023 – 2026
https://www.icsi.ro/pn-23-15-04-02

Proiect: PN 19 11 03 01 „Studii privind obținerea şi îmbunătățirea proprietăților acido-bazice ale materialelor catalitice nanoporoase pentru aplicații în procese de valorificare a deşeurilor.”

Obiectiv : Tehnologii şi tehnici izotopice pentru mediu şi schimbări climatice – soluții inovative de tratare şi valorificare a deşeurilor
Responsabil proiect: Dr. chim. Elena David
Perioada: 2019 – 2022
https://www.icsi.ro/pn-19-11-03-01

Proiect: PN 19 11 03 02 „Cercetări asupra tendințelor de variație specifice izotopilor stabili în diferite specii de arbori: aprofundarea mecanismelor de fracționare şi a proceselor chimice interconectate pe lanțul sol-apă-plantă.”

Obiectiv : Tehnologii şi tehnici izotopice pentru mediu şi schimbări climatice – soluții inovative de tratare şi valorificare a deşeurilor
Responsabil proiect: Dr. Chim Botoran Oana
Perioada: 2019 – 2022
https://www.icsi.ro/pn-19-11-03-02

Proiect: PN 19 11 03 03 „Tehnici avansate pentru identificarea surselor de contaminare şi a reacțiilor biochimice în ecosistemele acvatice.”

Obiectiv : Tehnologii şi tehnici izotopice pentru mediu şi schimbări climatice – soluții inovative de tratare şi valorificare a deşeurilor
Responsabil proiect: Dr. Fiz. Radulescu Andreea
Perioada: 2019 – 2022

https://www.icsi.ro/pn-19-11-03-03

Proiect: “Studii privind dezvoltarea de materiale micro şi mezoporoase cu proprietăţi catalitice îmbunătăţite pentru utilizarea lor în procese de valorificare a deşeurilor solide, lichide şi gazoase”

Obiectiv : Investigaţii analitice avansate orientate spre protejarea mediului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii
Responsabil proiect: Dr. chim. Elena David
Perioada: martie 2018 –  decembrie 2018

Proiect: “Cercetări privind dezvoltarea de metode analitice avansate de investigare a produselor alimentare ecologice de origine vegetală sau animală”

Obiectiv : Investigaţii analitice avansate orientate spre protejarea mediului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii
Responsabil proiect: Dr. chim. Raluca Popescu
Perioada: martie 2018 –  decembrie 2018

Proiect: “Evaluarea impactului deversărilor de ape uzate asupra mediului prin investigaţii analitice avansate, bazate pe tehnici nucleare şi conexe”

Obiectiv : Investigaţii analitice avansate orientate spre protejarea mediului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii
Responsabil proiect: Dr. fiz. Andreea Iordache
Perioada: martie 2018 –  decembrie 2018

Proiect: “Utilizarea izotopilor de mediu ca trasori şi a modelelor matematice de transport pentru estimarea gradului de protecţie a unui acvifer sursă de apă potabilă”

Obiectiv : Investigaţii analitice avansate orientate spre protejarea mediului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii
Responsabil proiect: Dr. fiz. Carmen Varlam
Perioada: martie 2018 –  decembrie 2018

Proiect: “Cercetări privind dezvoltarea de noi materiale poroase, cu proprietăţi selective şi catalitice ridicate, pentru reducerea şi stabilizarea concentraţiilor de poluanţi în medii gazoase şi lichide”

Obiectiv : Cercetări analitice privind dezvoltarea de soluţii de evaluare şi prezervare a calităţii vieţii ‐ “Food, feed and air”
Responsabil proiect: Dr. chim. Elena David
Perioada: 2016 –  2017

Proiect: “Cercetări avansate privind autentificarea originii produselor alimentare, în scopul implementării de metodologii de amprentare inovatoare - Particularizare pentru produse pe bază de fructe”

Obiectiv : Cercetări analitice privind dezvoltarea de soluţii de evaluare şi prezervare a calităţii vieţii ‐ “Food, feed and air”
Responsabil proiect: Dr. chim. Oana Botoran
Perioada: 2016 –  2017

Proiect: “Evaluarea impactului diferitelor ecosisteme asupra izotopilor stabili şi compoziţiei multi-element din plante – cercetări privind variabilitatea geo-sezonieră”

Obiectiv : Cercetări analitice privind dezvoltarea de soluţii de evaluare şi prezervare a calităţii vieţii ‐ “Food, feed and air”
Responsabil proiect: Dr. fiz. Diana Costinel
Perioada: 2016 –  2017

Proiect: “Evaluarea impactului antropic asupra mediului înconjurător prin investigaţii asupra poluanţilor din aer, apă, sol şi compararea cu o zonă protejată de Parc Naţional”

Obiectiv : Mediul şi calitatea vieţii
Director proiect: fiz. Gili Saros
Perioada: 2009 –  2011

Proiect: “Cercetări privind aplicarea metodelor de analiză izotopică şi multielement, în vederea definirii autenticităţii şi clasificarii geografice a vinurilor româneşti”

Obiectiv : Mediul şi calitatea vieţii
Responsabil proiect: Dr. ing. Roxana Elena Ionete
Perioada: 2009 –  2011

Proiect: “Sisteme de recuperare şi purificare a matricilor de hidrogen bazate pe materiale modificate structural”

Obiectiv : Energii noi regenerabile
Responsabil proiect: Dr. chim. Elena David
Perioada: 2009 –  2011

Proiect: “Amprentarea izotopică a hidrocarburilor din ţiţei, cu aplicaţii în caracterizarea originii şi a maturităţii zăcămintelor de petrol”

Obiectiv : Mediul şi calitatea vieţii
Responsabil proiect: Dr. fiz. Diana Costinel
Perioada: 2012

Proiect: “Cercetări privind dezvoltarea de noi metode de extracţie şi separare a unor compuşi de tip antocianic şi antocianidinic de origine vegetală în scopul utilizării drept coloranţi naturali în alimentaţie”

Obiectiv : Mediul şi calitatea vieţii
Responsabil proiect: Dr. chim. Violeta Niculescu
Perioada: 2012 – 2013

Proiect: “Studii cu privire la dezvoltarea proceselor termocatalitice şi a tipurilor de catalizatori utilizaţi pentru aplicaţii în domeniul producerii energiei regenerabile”

Obiectiv : Energii noi regenerabile
Responsabil proiect: Dr. chim. Elena David
Perioada: 2013

Proiect: “Cercetări privind caracterizarea şi autentificarea produselor naturale pe baza evaluării profilului lor proteic”

Obiectiv : Mediul şi calitatea vieţii
Responsabil proiect: Dr. ing. Roxana Elena Ionete
Perioada: 2013

Proiect: “Cercetări privind dezvoltarea de metode analitice avansate de investigare a profilului compoziţional al unor produse cu matrice complexă”

Obiectiv : Mediul şi calitatea vieţii
Responsabil proiect: Dr. chim. Raluca Popescu
Perioada: 2013 – 2014

Proiect: “Cercetări suport privind aplicarea investigaţiilor multi-element şi multi-izotopice în stabilirea unor markeri de origine pentru trasabilitatea alimentelor”

Obiectiv : Mediul şi calitatea vieţii
Responsabil proiect: Dr. fiz. Diana Costinel
Perioada: 2013 – 2014

Proiect: “Cercetări privind dezvoltarea de noi metode de control al unor contaminanţi şi aditivi în alimentaţie”

Obiectiv : Mediul şi calitatea vieţii
Responsabil proiect: Dr. chim. Violeta Niculescu
Perioada: 2014 – 2015

Proiect: “Studii teoretice şi experimentale privind creşterea eficienţei sistemelor de conversie termochimică a deşeurilor pentru producerea de energie regenerabilă”

Obiectiv : Energii noi regenerabile
Responsabil proiect: Dr. chim. Elena David
Perioada: 2014 –  2015

Proiect: “Investigaţii teoretice şi experimentale privind dezvoltarea de membrane compozite utilizate la purificarea de combustibili convenţionali / biocombustibili gazoşi”

Obiectiv : Mediul şi calitatea vieţii
Responsabil proiect: Dr. chim. Violeta Niculescu
Perioada: 2015

Proiect: “Cercetări privind dezvoltarea de metode analitice avansate de investigare a compuşilor biologic activi aflaţi în compoziţia produselor naturale ecologice, care stau la baza dezvoltării unor alimente funcţionale şi produse cosmetice”

Obiectiv : Mediul şi calitatea vieţii
Responsabil proiect: Dr. chim. Elisabeta Irina Geana
Perioada: 2015

Proiect: “Studii cu privire la utilizarea deşeurilor de la centralele de energie pe bază de carbune pentru dezvoltarea de materiale adsorbante selective faţă de poluanţii prezenţi în gazele de ardere evacuate”

Obiectiv : Energii noi regenerabile
Responsabil proiect: Dr. chim. Elena David
Perioada: 2015

Proiect: “Elaborarea unui sistem complex de monitorizare a calităţii aerului prin determinarea nivelelor de oxizi ai carbonului, azotului şi sulfului; realizarea unei baze de date”

Obiectiv : Tehnologii de separare avansată a gazelor pentru aplicaţii criogenice
Responsabil proiect: fiz. Gili Saroş
Perioada: 2006 –  2008

Proiect: “Dezvoltare unui sistem de urmarire a influenţei compuşilor organici volatili în controlul calităţii alimentelor, conform standardelor UE”

Obiectiv : Fizica şi tehnologia izotopilor
Responsabil proiect: Dr. ing. Roxana Elena Ionete
Perioada: 2006 – 2008

Proiect: “Studii şi evaluări privind dezvoltarea şi caracterizarea de noi materiale funcţionale cu aplicaţii în procese de recuperări, separări şi purificări de gaze”

Obiectiv : Tehnologii de separare avansată a gazelor pentru aplicaţii criogenice
Responsabil proiect: chim. Felicia Bucura
Perioada: 2006 –  2008

Proiect: “Studii teoretice şi experimentale referitoare la difuzia moleculară a gazelor prin membrane compozite carbonice”

Obiectiv : Tehnologii de separare anvansată a gazelor pentru aplicaţii criogenice
Responsabil proiect: dr. chim. Vasile Stanciu
Perioada: 2003 – 2005

Proiect: “Permeabilitatea izotopilor hidrogenului prin membrane metalice şi nemetalice microporoase”

Obiectiv : Fizica şi tehnologia izotopilor
Responsabil proiect: Dr. ing. Roxana Elena Ionete (Lazar)
Perioada: 2003 – 2005

Proiect: “Studiu privind implementarea de noi surse de ioni în spectrometria izotopică de masă”

Obiectiv : Fizica şi tehnologia izotopilor
Responsabil proiect: Dr. ing. Mihai Culcer
Perioada: 2003 – 2005

Proiect: “Studiu teoretic şi experimental privind separarea izotopică a oxigenului prin distilare criogenică”

Obiectiv : Fizica şi tehnologia izotopilor
Responsabil proiect: Dr. chim. Pop Floarea
Perioada: 2003 – 2005

Proiect: “Studiu privind dezvoltarea tehnicilor de analiză prin spectrometrie în infraroşu pentru amestecuri izotopice ale hidrogenului pe domeniu extins de concentraţii”

Obiectiv : Fizica şi tehnologia izotopilor
Responsabil proiect: fiz. Irina Saros Rogobete
Perioada: 2003 – 2005

Proiect: “Sistem informaţional pentru luarea deciziilor destinate creşterii siguranţei în exploatare a instalaţiilor de separare a izotopilor hidrogenului”

Obiectiv : Cercetări teoretice şi experimentale privind managementul tritiului şi tehnologii de separare
Responsabil proiect: dr. mat. Maria Dumitrescu
Perioada: 2003 – 2005

Proiect: “Criosorbţia hidrogenului şi compuşilor organici volatili pe materiale poroase cu aplicaţii în sisteme reversibile de purificare şi stocare”

Obiectiv : Tehnologii de separare anvansată a gazelor pentru aplicaţii criogenice
Responsabil proiect: dr. chim. Elena David
Perioada: 2003 – 2005

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.