Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Ramnicu Valcea

Apa stă la baza existenţei vieţii – “Anticii considerau apa ca origine a tuturor lucrurilor…Leonardo da Vinci o numea – Seva vieţii pe pământ”.

Capabilităţile INCDTCI-ICSI de prelevare şi testare/analiză se referă la o gamă diversă de categorii de apă, precum apă subterană (foraje, fântâni), apă de suprafaţă (râu, mare), ape minerale şi apă de masă/apă potabilă, apă saracită în deuteriu, ape reziduale/uzate şi apă de proces/industrială.

Investigaţiile analitice realizate includ evaluarea atât a unor parametri fizico-chimici cât şi izotopici.

Denumire încercare Tip probă
Încercări electrochimice
Determinarea pH-ului apă potabilă, apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată, apă grea
Determinarea conductivităţii apă potabilă, apă subterană, apă de suprafaţă, apă grea
Încercări gravimetrice
Determinarea materiilor în suspensie apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată, apă grea
Determinarea reziduului sec apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată
Determinarea conţinutului de produse petroliere apă de suprafaţă, apă uzată
Determinarea substanţelor extractibile cu solvenţi apă uzată
Încercări volumetrice
Determinarea sumei Ca+Mg apă potabilă, apă subterană, apă de suprafaţă, apă grea
Determinarea indicelui de oxidabilitate apă potabilă, apă subterană, apă de suprafaţă, apă grea
Determinarea Cl- titrimetric apă potabilă, apă subterană, apă de suprafaţă, apă grea
Determinarea clorului liber şi total apă potabilă, apă subterană, apă de suprafaţă, apă grea
Încercări turbidimetrice
Determinarea turbidităţii apă potabilă, apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată, apă grea
Încercări prin spectrofotometrie de absorbţie moleculară (UV-VIS)
Determinarea sulfaţilor apă potabilă, apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată, apă grea
Determinarea amoniului prin metoda colorimetrică apă potabilă, apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată, apă grea
Determinarea azotiţilor apă potabilă, apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată
Determinarea azotaţilor apă potabilă, apă subterană, apă de suprafaţă
Determinarea cianurilor apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată
Determinarea sulfurilor dizolvate apă potabilă, apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată
Determinarea fierului apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată
Încercări prin spectrofotometrie de absorbţie atomică – sistem de atomizare în flacără
Determinarea conţinutului de calciu apă potabilă, apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată, apă grea
Determinarea sodiului şi potasiului apă potabilă, apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată, apă grea
Determinarea conţinutului de magneziu apă potabilă, apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată, apă grea
Determinarea manganului apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată
Determinarea zincului apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată
Determinarea aluminiului apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată
Încercări prin spectrofotometrie de absorbţie atomică – sistem de generare a hidrurilor
Determinarea mercurului apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată
Încercări prin spectrofotometrie de absorbţie atomică – sistem de atomizare cuptor de grafit
Determinarea arsenului apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată
Determinarea cadmiului apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată
Determinarea cuprului apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată
Determinarea plumbului apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată
Determinarea cromului apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată
Determinarea nichelului apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată
Încercări prin spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS)
Determinarea conţinutului de Cd, Cu, Ni, Pb, Se, Al, Mn, Cr şi Co apă potabilă
Încercări spectrofotometrice
Determinarea consumului biochimic de oxigen la 5 zile apă de suprafaţă, apă uzată
Determinarea consumului chimic de oxigen apă de suprafaţă
Determinarea detergenţilor apă de suprafaţă
Determinarea fosforului total din apă apă de suprafaţă
Determinarea azotului total din apă apă de suprafaţă
Încercări prin cromatografie de lichide (HPLC-FLD)
Determinarea conţinutului de fluoren, antracen, fluoranten, piren, benzo(a)antracen, crisen, benzo(b)fluoranten, benzo(K)fluoranten, benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-c,d)piren apă potabilă, apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată
Încercări prin cromatografie de gaze (GC-MS, GC-ECD)
Determinarea conţinutului de alfa-HCH, beta-HCH, gama-HCH, Aldrin, pp’-DDE, Endrin, pp’-DDD, pp’-DDT apă potabilă, apă subterană, apă de suprafaţă
Determinarea conţinutului de benzen, toluen şi p-xilen apă de suprafaţă, apă uzată
Determinarea conţinutului de hexacloroetan, hexaclorobutadiena, 1,2,3-triclorobenzen, 1,2,4-triclorobenzen, 3-4-5-triclorobenzen, 1,2,3,4-tetraclorobenzen, 1,2,3,5-tetraclorobenzen, 1,2,4,5-tetraclorobenzen, pentaclorobenzen, hexaclorobenzen, tetracloroetena, 1,2-diclorobenzen, 1,4-diclorobenzen, 1,3-diclorobenzen şi 1,2-dicloroetan apă potabilă, apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată
Tip analiza Tip proba
Încercări prin spectrometrie de masa pentru rapoarte izotopice
Determinarea raportului izotopic 2h/1h prin spectrometrie de masă apă potabilă, apă subterană, apă de suprafaţă, apă uşoară, precipitaţii
Determinarea raportului izotopic 18o/16o prin spectrometrie de masă apă potabilă, apă subterană, apă de suprafaţă, precipitaţii
Încercări prin scintilaţie lichidă
Determinarea activităţii specifice a tritiului în probe de apă apă din mediu (apă potabilă, apă din precipitaţii, apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată, apă minerală, apă extrasă din probe biologice, apă extrasă din probe de mediu) şi apă tritiată (de proces)
Încercări prin spectroscopie în infraroşu cu transformată Fourier (FT-IR)
Determinarea titlului izotopic al conţinutului de deuteriu în domeniul de concentraţii 99,000-99,961% masă D2O apă grea
Încercări prin densimetrie vibraţională
Determinarea titlului izotopic al conţinutului de deuteriu în domeniul de concentraţii 1,000-99,000% masă D2O apă grea
Denumire incercare Tip proba
Încercări prin spectrometrie gama de inalta rezolutie
Identificarea si determinarea cantitativa a radionuclizilor emitatori de radiatii gama prin spectrometrie de inalta rezolutie in probe de mediu- matrice apa- apă din mediu (apă potabilă, apă din precipitaţii, apă subterană, apă de suprafaţă, apă uzată, apă minerală, apă extrasă din probe biologice, apă extrasă din probe de mediu şi apă tritiată (de proces), etc
Incercari prin radiometrie alfa-globala si beta- globala in fond scazut
Masurarea activitatii beta globale la apa nesalina – metoda de incercare prin depunerea unei surse fine apa nesalina
Masurarea activitatii beta globale la apa nesalina – metoda de incercare prin sursa concentrata –
Masurarea activitatii alfa globale la apa nesalina – metoda prin depunerea unei surse fine
Esantionare
Esantionare probe de mediu – apa apa de suprafata (rauri sau alte cursuri de apa), apa subterana, apa de ploaie, apa potabila, apa reziduala industriala si apa uzata/reziduala menajera, apă din precipitaţii, apă mineral,etc

Pentru informaţii suplimentare privind serviciile oferite de către ICSI Rm. Valcea, vă rugăm sa ne scrieţi la adresa: office@icsi.ro

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.