Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Ramnicu Valcea

ISSN : 2668-957X
ISSN-L : 2668-957X

Misiune – valorizarea economică a rezultatelor cercetării (ex. cunoştinţe, produse, tehnologii, metode, servicii) prin activităţi orientate către mediul de afaceri sau prin transferul tehnologic către agenţii economici, în scopul creşterii competitivităţii economice a acestora.

ICSI Business sumarizează în structura sa activitățile de microproducție şi servicii, compartimentul marketing, relații publice și mass media, şi urmăreşte cu prioritate transferul tehnologic, incubarea de firme, dezvoltarea de spin-offuri și start-upuri.

Conceptul de dezvoltare a departamentului urmărește patru inițiative specifice care țin cont de cele două direcţii prioritare ale ICSI Business:

  • Producţie şi Servicii – dezvoltarea şi perfecţionarea de produse şi servicii specifice competenţelor de cercetare şi realizărilor instituţionale;
  • Transfer Tehnologic – valorificarea prin transfer a tehnologiilor dezvoltate şi validate în cadrul programelor/proiectelor de cercetare.

Inițiativele specifice propuse pentru departamentul ICSI Business în vederea eficientizării activităților, extinderii colaborărilor și valorificării rezultatelor, sunt:

  1. Dezvoltarea continuă a infrastructurii de cercetare-dezvoltare-inovare și transfer tehnologic în Rm. Vâlcea și Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia. Acest lucru se concretizează prin: (i) discuții cu părți interesate din industrie, economie și mediul de afaceri, în vederea informării acestora despre facilitățile de cercetare existente și potenţialele beneficii; (ii) abordarea autorităților regionale, județene și municipale, în scopul prezentării avantajelor economico-sociale condiționate de existența infrastructurilor de cercetare-dezvoltare-inovare și transfer tehnologic în contextul specializării inteligente a regiunilor și a faptului că perspectiva socio-economică și dezvoltarea sunt direct proporționale cu nivelul de competitivitate; și (iii) definirea unor instrumente clare de urmărire şi analiză a indicatorilor de rezultat.
  2. Dezvoltarea de servicii/produse bazate pe rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare din ICSI Rm. Vâlcea.
  3. Crearea brandului ICSI Rm. Vâlcea prin promovarea adecvată a rezultatelor, facilităților de cercetare și capabilităților institutului.
  4. Organizarea și dezvoltarea capitalului uman implicat în producție și servicii, care să înglobeze un cumul de cunoștințe, calități sociale și personale, în special creativitate.

Coordonator ICSI Business: dr. ing. Ioan Iordache                                                      e-mail: iordache.ioan@icsi.ro

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.