Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Ramnicu Valcea

Centrul Național pentru Hidrogen și Pile de Combustibil (IOSIN CNHPC) este o instalație de interes national din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Ramnicu Valcea, fiind o instalație suport dotată cu facilități experimentale și de testare necesare abordării unei vaste game de cercetări legate de utilizarea hidrogenului în scopuri energetice.

CNHPC
CNHPC
CRYOHY
CRYOHY
ROMEST
ROMEST

Scurt istoric

Centrul Național pentru Hidrogen și Pile de Combustibil (CNHPC) a devenit instalație de interes național în septembrie 2014. O prezentare succintă a acțiunilor și activităților care au condus la înființarea IOSIN CNHPC este oferită în continuare:

 • 1999 – Demararea de către INC-DTCI ICSI Rm. Vâlcea a cercetărilor privind tehnologiile energetice ale hidrogenului.
 • 2009 – Inaugurarea Centrului Național pentru Hidrogen și Pile de Combustibil – experiența acumulată în cei peste douăzeci de ani de lucru cu hidrogenul, rezultatele obținute și capabilitatea umană probată au condus la înființarea aceastei investiții finanțată din fonduri guvernamentale.
 • 2012 – Extinderea infrastructurii cu un Laborator de Temperaturi Scăzute cu echipamente și activități pentru susținerea stocării hidrogenului lichid și dezvoltării de noi tehnologii criogenice de stocare energetică.
 • 10 septembrie 2014 – Includerea Centrului Național pentru Hidrogen și Pile de Combustibil în Lista Instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național, finanțate din fondurile Ministerului Educației și Cercetării Științifice, în conformitate cu Hotărârea 786/2014 și apariția în Monitorul Oficial al României.
 • 2015 – Extinderea infrastructurii cu un Laborator de Cercetare pentru Stocarea Energiei (ROM-EST), gândit ca un catalizator în stocarea energiei, cu echipamente și activităţi orientate către stocarea chimică, electrochimică și termică.
 • 2018- Includerea IOSIN CNHPC în IC RENEWS (Research Infrastructure in ENergy-Environment-Water-Systems) – Infrastructură Integrată de Cercetări Complexe pentru aplicații din domeniul Energie-Mediu-Apă.
 • 2020 – Extinderea infrastructurii IOSIN-CNHPC cu un corp nou P+1, care va găzdui laboratoare și birouri cu o suprafață construită la sol de 415 mp, laboratoare ce vor permite menținerea în linia întâi a cercetărilor avansate și a inovării prin achiziția de instrumente și echipamente de ultimă generație. Contractul nr. 308/06.07.2020, finanțat în cadrul POC/448/1 Mari infrastructuri de CD, este gândit a reprezenta atât o continuare logică a acumulării de capabilitate instrumentală în domenii “neacoperite” încă de cercetători, dar necesare în contextul dezvoltării economiei hidrogenului, cât și o dezvoltare în sensul completării gamei de cercetare, către zona de validare și demonstrare, zonă ce este slab reprezentată în întreaga cercetare românească.

Descriere

IOSIN – CNHPC reprezintă un corp unitar bazat pe facilități instrumentale și un colectiv de specialiști cu peste 20 ani de experiență în domeniul tehnologiilor bazate pe hidrogen. Activitatea desfășurată în cadrul IOSIN – CNHPC are prevazute în principal 5 secțiuni ce vizează întreținerea, exploatarea, funcționarea și actualizarea liniilor tehnologice existente. Principalele direcții de dezvoltare și activități ce se derulează în cadrul IOSIN – CNHPC vizează întreținerea, exploatarea și funcționarea liniilor tehnologice existente, și anume:

 • Linie tehnologică de producere materiale („Mat-4-H”)
 • Linie tehnologică dezvoltare baterii („Lithium-Ion-Battery”)
 • Linie tehnologică de producere pile de combustibil („Gas-to Power”)
 • Linie tehnologică de producere hidrogen („Power-to-Gas”)
 • Linie Tehnologii pentru mobilitatea hidrogenului („H-mobility”)

Toate aceste direcții pot accelera implementarea tehnologiilor emergente ale hidrogenului în contextul național, furnizând companiilor posibilitățile pentru a se implica în tranziția către noua structură energetică. O coordonare și o concentrare a capabilităților în acest domeniu este critică pentru conectarea tuturor potențialilor participanți și capabilități pe întreg lanțul de valori existent.

IOSIN CNHPC asigură permanent suport științific, tehnic și logistic pentru cooperări naționale și internaționale, precum și suport pentru activitatea de cercetare-dezvoltare derulată în cadrul domeniului strategic al energiei, fiind o instalație deschisă oricăror solicitări de colaborare, suport tehnic pentru experimentare și pregătire personal.

Rapoarte anuale de activitate

2021
2021
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.