Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Ramnicu Valcea

ISSN : 2668-957X
ISSN-L : 2668-957X

Achizitii publice - 2023

Echipamente de cercetare-dezvoltare cu montaj pentru “Extinderea PESTD pentru dezvoltarea de aplicatii de cercetare-dezvoltare in domeniul tritiului – TRI-VALCEA”, Cod SMIS 2014+:127931 , LOT 1 si LOT 5

Anunt de participare CN1058066 / 04.08.2023
Anunt de participare 2023/S 150-478775 din 07/08/2023
Modalitate de desfășurare: Licitatie deschisa
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub
http://ted.europa.eu/TED

Instalatie de monitorizare tritiu pentru “Extinderea PESTD pentru dezvoltarea de aplicatii de cercetaredezvoltare in domeniul tritiului – TRI-VALCEA”, Cod SMIS 2014+:127931

Anunt de participare SEAP CN1057123 / 09.07.2023
Anunt de participare JOUE 2023/S 132-422686 din 12/07/2023
Modalitate de desfășurare: Licitatie deschisa
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub
http://ted.europa.eu/TED

Cromatograf de schimb ionic pentru determinarea simultană a anionilor și cationilor  din probe de mediu și alimente

Anunț de participare SEAP  nr. CN1054956 / 07.05.2023;
Anunt de participare JOUE  nr. 2023/S 090-278855
Modalitate de desfășurare: Licitatie deschisa
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub
http://ted.europa.eu/TED

Studiu de fezabilitate “INFRASTRUCTURA HOOF-HYDROGEN OPEN OPERATIONAL FACILITY” în cadrul proiectului HUB-ul ROMAN DE HIDROGEN SI NOI TEHNOLOGII ENERGETICE

Anunț de participare SEAP  nr. CN1055472 / 21.05.2023;
Anunt de participare JOUE  nr.  2023/S 099-307624
Modalitate de desfășurare: Licitatie deschisa
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub
http://ted.europa.eu/TED

 Servicii de cercetare documentara si proiectare pentru dezvoltarea Sistemului de Retinere si Recuperare Tritiu aferent reactorului de fuziune DEMO, privind implementarea unei solutii de oxidare completa a izotopilor hidrogenului din gazul de purjare

Anunț de participare simplificat SEAP  nr. SCN1125469 / 24.05.2023;
Modalitate de desfășurare: procedura simplificata
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achizitii publice - 2022

Echipamente de cercetare-dezvoltare cu montaj pentru “Extinderea PESTD pentru dezvoltarea de aplicatii de cercetare-dezvoltare in domeniul tritiului – TRI-VALCEA”, Cod SMIS 2014+:127931

Anunț de participare SEAP  nr. CN1049799/25.11.2022;
Anunt de participare JOUE  nr. 2022/S 229-660153
Modalitate de desfășurare: Licitatie deschisa
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub
http://ted.europa.eu/TED

Servicii de documentatie autorizare, documentatie suport mediu pentru proiect “Extinderea PESTD pentru dezvoltarea de aplicatii de cercetare-dezvoltare in domeniul tritiului – TRI-VALCEA”, Cod SMIS 2014+:127931

Anunț de participare SEAP  nr. CN1049300/12.11.2022;
Anunt de participare JOUE  nr. 2022/S 220-632434
Modalitate de desfășurare: Licitatie deschisa
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub
http://ted.europa.eu/TED

Echipamente de analiza pentru “Extinderea PESTD pentru dezvoltarea de aplicatii de cercetare-dezvoltare in domeniul tritiului – TRI-VALCEA”, Cod SMIS 2014+:127931

Anunț de participare SEAP  nr. CN1048531/22.10.2022;
Anunt de participare JOUE  nr. 2022/S 206-586863
Modalitate de desfășurare: Licitatie deschisa
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub
http://ted.europa.eu/TED

Electrolizor SPE/PEM

Anunț de participare simplificat SEAP  nr. SCN1112475/12.08.2022
Modalitate de desfășurare: procedura simplificata
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Lucrari de constructii, servicii de proiectare si dotare cladire pentru “Extinderea PESTD pentru dezvoltarea de aplicatii de cercetare-dezvoltare in domeniul tritiului – TRI-VALCEA”, Cod SMIS 2014+:127931

Anunț de participare SEAP  nr. CN1043450/05.06.2022;
Anunt de participare JOUE  nr. 2022/S 109-306625
Modalitate de desfășurare: Licitatie deschisa
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub
http://ted.europa.eu/TED

Servicii de cercetare, proiectare, executie si testare adsorber reactiv (mock-up) pentru Sistemul de Retinere si Recuperare Tritiu aferent reactorului de fuziune DEMO

Anunț de participare SEAP  nr. CN1043508/08.06.2022;
Anunt de participare JOUE  nr. 2022/S 111-312141
Modalitate de desfășurare: Licitatie deschisa
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub
http://ted.europa.eu/TED

Lucrari de constructii, servicii de proiectare si dotare cladire pentru “Extinderea PESTD pentru dezvoltarea de aplicatii de cercetare-dezvoltare in domeniul tritiului – TRI-VALCEA”, Cod SMIS 2014+:127931

Anunț de participare SEAP  nr. CN1043450/05.06.2022;
Anunt de participare JOUE  nr. 2022/S 109-306625
Modalitate de desfășurare: Licitatie deschisa
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub
http://ted.europa.eu/TED

Gaz Cromatograf cuplat cu Spectrometru de Masă de tip triplu cuadrupol (GC-MS/MS) pentru analize calitative și cantitative de compuși organici volatili, pesticide, BTX, ftalați, PCB-uri, hidrocarburi, dioxine și furani și alți substanțe toxice organice din probe de mediu, alimente și băuturi

Anunț de participare SEAP  nr. CN1043372/03.06.2022;
Anunt de participare JOUE  nr. 2022/S 108-304256
Modalitate de desfășurare: Licitatie deschisa
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub
http://ted.europa.eu/TED

Statii grafice de proiectare cu licente software de proiectare si diverse echipamente IT aferente proiectului “Extinderea PESTD pentru dezvoltarea de aplicatii de cercetare-dezvoltare in domeniul tritiului – TRI-VALCEA”

Anunț de participare SEAP  nr. CN1042116/01.05.2022;
Anunt de participare JOUE  nr. 2022/S 087-235384
Modalitate de desfășurare: Licitatie deschisa
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub
http://ted.europa.eu/TED

Reactor automatizat pentru testare catalitica

Anunț de participare simplificat SEAP  nr. SCN1103799/ 29.03.2022
Modalitate de desfășurare: procedura simplificata
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achizitia de sistem cloud hibrid (public-privat) la cheie in cadrul proiectului ” Cresterea capacitatii de cercetare a ICSI Ramnicu Valcea prin dezvoltarea unei infrastructuri de tip CLOUD conectata la resursele globale de informare, 4C-ICSI”

Anunț de participare SEAP  nr. CN1040040/05.03.2022
Anunt de participare JOUE  nr. 2022/S 047-121498
Modalitate de desfășurare: Licitatie deschisa
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub
http://ted.europa.eu/TED

Statie cromatografica de analiza a amestecurilor hidrogen-gaz metan
Anunț de participare simplificat SEAP  nr. SCN1105804/ 27.04.2022
Modalitate de desfășurare: procedura simplificata
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achizitii publice - 2021

Sistem compresor pentru hidrogen ultrapur
Anunț de participare SEAP  nr. CN1036245/28.10.2021
Anunt de participare JOUE  nr. 2021/S 211-550644
Modalitate de desfășurare: Licitatie deschisa
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub
http://ted.europa.eu/TED

Servicii de consultanta in domeniul managementului constructiilor pentru “Extinderea PESTD pentru dezvoltarea de aplicatii de cercetare-dezvoltare in domeniul tritiului –TRIVALCEA”
Anunț de participare simplificat nr. SCN1081423/27.01.2021
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Servicii de proiectare tehnica si executia lucrarilor, inclusiv dotarea cladirii cu echipamente de cercetare aferente proiectului: „De la Nano la Macro in Energetica Hidrogenului – Extindere Centru National de Hidrogen si Pile de Combustibil – HyRo 2.0”
Anunt de participare simplificat nr.SCN1081798/08.02.2021
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Statii grafice de proiectare cu licente software de proiectare tehnologica si diverse echipamente IT aferente proiectului “Extinderea PESTD pentru dezvoltarea de aplicatii de cercetare-dezvoltare in domeniul tritiului –TRIVALCEA”
Anunț de participare SEAP  nr. CN1034291/31.08.2021;
Anunt de participare JOUE  nr. 2021/S 168-439320
Modalitate de desfășurare: Licitatie deschisa
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub
http://ted.europa.eu/TED

Sistem tip GasBenchII – sistem de pregatire a probelor de apa prin echilibrare, in conditii normale de temperatura si presiune, in scopul masurarii rapoartelor izotopilor stabili ai hidrogenului si oxigenului prin spectrometrie de masa tip CF-IRMS (Continuous Flow – Isotope Ratio Mass Spectrometry)
Anunt de participare simplificat nr. SCN1086254 / 21.05.2021
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificata
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Lucrari de constructii, servicii de proiectare si dotare cladire si echipamente tehnologice pentru “Extinderea PESTD pentru dezvoltarea de aplicatii de cercetare-dezvoltare in domeniul tritiului – TRIVALCEA”, cod SMIS 2014+:127931
Anunț de participare SEAP  nr. CN1033830/16.08.2021;
Anunt de participare JOUE  nr. 2021/S 158-417254
Modalitate de desfășurare: Licitatie deschisa
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub
http://ted.europa.eu/TED

Achizitii publice - 2020

Achiziție “Lucrări de modificare sistem distilare criogenică – interior cold box”
Anunț de participare simplificat nr. SCN1078445/09.11.2020
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achiziție “Servicii de proiectare tehnică și execuția lucrărilor, inclusiv dotarea clădirii cu echipamente de cercetare aferente proiectului:De la Nano la Macro în Energetica Hidrogenului-Extindere CNHPC-HyRo2.0”
Anunț de participare simplificat nr. SCN1079813/ 07.12.2020
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achizitii publice - 2019

Achiziție “Lucrari de înlocuire sistem de alimentare cu apă grea”
Anunț de participare simplificat nr. SCN1053596/19.09.2019
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achiziție “Celule de electroliză 2Nm3/h H2 la 40 si 100 bar”
Anunț de participare simplificat nr. SCN1053551/19.09.2019
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achiziție “Analizor termic simultan pentru analiza termogravimetrica si calorimetrie cu scanare diferentiala la temperaturi inalte”
Anunț de participare simplificat nr. SCN1049682/02.08.2019
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achiziție “Spectrometru de Masa cu Plasma Cuplata Inductiv (ICP-MS)”
Anunț de participare simplificat nr. SCN1049517/31.07.2019
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achiziție “Sistem de calcinare cu plasma”
Anunț de participare simplificat nr. SCN1049366/30.07.2019
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achiziție “Echipament de determinare conductivitate protonica si analiza de impedanta”
Anunț de participare simplificat nr. SCN1046924/28.06.2019
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achiziție “Adsorber reactiv”
Anunț de participare simplificat nr. SCN1046275/21.06.2019
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achiziție “Reabilitarea cladiri laboratoare INC-DTCI-ICSI Rm.Valcea”
Anunț de participare simplificat nr. SCN1045880/14.06.2019
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achiziție “Servicii de reparare echipamente din cadrul sistemului de distilare criogenica”
Anunț de participare nr. CN1009252/23.02.2019
Modalitate de desfășurare: Licitatie deschisa
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achiziție “Schimbatoare de caldura”
Anunț de participare simplificat nr. SCN1038044/20.02.2019
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achiziție “Adsorber criogenic”
Anunț de participare simplificat nr. SCN1038035/20.02.2019
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achizitii publice - 2018

Achiziție “Sistem de racire criogenica pentru analize de termodesorbtie programata compatibil cu Autosorb-iQ-C”
Anunț de participare simplificat nr. SCN1019252/05.10.2018
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achiziție “Boxa cu manusi”
Anunț de participare simplificat nr. SCN1019046/04.10.2018
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achiziție “Reparatie avansata detector HPGe ORTEC GEM 65”
Anunț de participare simplificat nr. SCN1018069/27.09.2018
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achiziție “Servicii integrate de inginerie in domeniul nuclear/radiologic”
Anunț de participare simplificat nr. SCN1017849/26.09.2018
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achiziție “Sistem cromatografic pentru separarea heliului – 3”
Anunț de participare simplificat nr. SCN1017351/24.09.2018
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achiziție “Achizitie de substanţe, materiale, consumabile şi alte produse similare aferente proiectului POC-A1-A1.1.4-E-2015 „PROGRESE ÎN DEZVOLTAREA ELECTROLIZOARELOR PEM CA ȘI COMPONENTĂ MAJORĂ A SCHEMEI DE STOCARE A ENERGIEI REGENERABILE BAZATE PE HIDROGEN-RESTORE” – LOT 2”
Anunț de participare nr. CN1004403/21.09.2018
Modalitate de desfășurare: Licitatie deschisa
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achiziție “Electrolizor cu membrane polimetrice schimbatoare de protoni”
Anunț de participare simplificat nr. SCN1014050/28.08.2018
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achiziție “Gaz cromatograf FID/TCD cu posibilitate de interschimbare a gazului purtator”
Anunț de participare simplificat nr. SCN1003146/04.06.2018
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achiziție “Echipament de reglare dinamica a presiunii de strangere a componentelor pilei de combustibil”
Anunț de participare simplificat nr. SCN1002696/25.05.2018
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achiziție “Cromatograf de lichide de inalta performanta”
Anunț de participare simplificat nr. SCN1002410/23.05.2018
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Achiziție “Echipamentului pentru determinarea automata a formei picaturii, unghiului de contact, energiei libere de suprafata, tensiunii superficiale si interfaciale a lichidelor pe suprafete solide”
Anunț de participare simplificat nr. SCN1001577/14.05.2018
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată
Link: http://www.e-licitatie.ro/pub

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.