Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Ramnicu Valcea

Proiecte nationale

PROIECT: New insights towards next-generation of Na-ion/metal batteries – ToNaBatt

Tipul proiectului: C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE, I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare, PNRR2022/C9/MCID/I8
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 760113/23.05.2023
Director proiect: Prof. Alexandru VLAD
Responsabil de proiect: Dr. Mihaela BUGA
Perioada: 2023 – 2026

https://www.icsi.ro/tonabatt

Creșterea capacității de cercetare a ICSI Râmnicu Vâlcea prin dezvoltarea unei infrastructuri de tip CLOUD conectată la resursele globale de informare, 4C-ICSI

Tipul proiectului: POC – Axa prioritară:  1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea:  1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordontate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 345/06.09.2021
ID/ Cod My SMIS: 125119
Director proiect: Dr. Mat. Elena Carcadea
Perioada: 06.09.2021 – 05.03.2023
Web: http://81.196.125.231:8182

Proiect: De la Nano la Macro în Energetica Hidrogenului – Extindere Centru Național de Hidrogen și Pile de Combustibil (HyRo 2.0)

Tipul proiectului: POC–Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 308/06.07.2020
Director proiect: Dr. Fiz. Mihai Varlam
Perioada: 06.07.2020 – 05.06.2023
Web: http://81.196.125.231:8181

Proiect: Progrese în dezvoltarea electrolizoarelor PEM ca și componentă majoră a schemei de stocare a energiei regenerabile bazate pe hidrogen (RESTORE)

Tipul proiectului: POC–Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinatate pentru consolidarea capacității de CD
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: P-37-595
Director proiect: Prof. Konstantin Petrov
Perioada: 16.09.2016-2019
Web: www.icsi.ro/restore

Proiect Laboratoare de cercetare pentru stocarea energiei (ROM-EST)

Tipul proiectului: Operațiunea 2.2.1: “Dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)”
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 660/07.08.2014
Director proiect: Dr. Fiz. Mihai Varlam
Perioada: 07.08.2014-2015
Web: www.icsi.ro/www.cnhpc.icsi.ro/romestwebpage/index_romest.html

Proiect: Dezvoltarea infrastructurii CD a ICSI prin crearea unui laborator de temperaturi scăzute pentru aplicații energetice ale fluidelor criogenice (CRYO-HY)

Tipul proiectului: POS-CCE – Operațiunea 2.2.1: “Dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)”
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 251/28.09.2010
Director proiect: Dr. Fiz. Mihai Varlam
Perioada: 28.09.2010-05.04.2013
Web: www.icsi.ro/radacina/english/proiect1.html

Proiect: IZOTOPI ÎN SLUJBA ENERGETICII HIDROGENULUI - către o înţelegere a specificităţii reacţiilor implicate în Sistemele Integrate bazate pe Pile de Combustibil cu Hidrogen utilizând analiza izotopică staţionar-tranzientă de tip cinetic - "Concept demonstrativ" pentru o staţie de putere bazată pe pile de combustibil cu hidrogen(RomHyIso)

Tipul proiectului: POS-CCE –Operațiunea 2.1.2. Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 119/2010
Director proiect: Dr. Fiz. Mihai Varlam
Perioada: 02.06.2010-30.09.2012
Web: www.icsi.ro/romhyisowebpage/index.html

PN-IV-P8-8.1-PRE-HE-ORG-2023-0015: “Stocare novativă a hidrogenului lichid la joasă presiune pentru aplicaţii în domeniul aviatic”

Programul: Programul 5.8. – Cooperare europeană și internațională – Subprogramul 5.8.1. – Orizont Europa
Proiect: “Stocare novativă a hidrogenului lichid la joasă presiune pentru aplicaţii în domeniul aviatic”
Contract de finanţare: 2PHE/01.11.2023
Director proiect: dr. ing. Roxana Elena Ionete
Perioada de implementare: 01.11.2023 – 31.12.2024

https://www.icsi.ro/snhl/

PN-III-P2-2.1-PED-2021-0840 : Metode avansate scalabile pentru sinteza intr-o singura etapa a materialelor grafenice decorate cu catalizatori si dezvoltarea electrozilor integrati pentru pile de combustibil - GraphIn-FC

Proiect: Metode avansate scalabile pentru sinteza intr-o singura etapa a materialelor grafenice decorate cu catalizatori si dezvoltarea electrozilor integrati pentru pile de combustibil – GraphIn-FC
Contract finanţare: 695PED/2021
Tip proiect: Proiect experimental demonstrativ (PED)
Director proiect ICSI: PhD. Chem. Adriana MARINOIU
Perioada: 27.06.2022- 26.06.2024

https://www.icsi.ro/graphin-fc/

https://www.icsi.ro/graphin-fc-eng

PN-III-P2-2.1-PED2021-1980 : Concept inovativ de compresor electrochimic de hidrogen cu membrana schimbatoare de protoni - HyPEM-EHC

Proiect: Concept inovativ de compresor electrochimic de hidrogen cu membrana schimbatoare de protoni – HyPEM-EHC
Contract finanţare: 719PED/2022
Tip proiect: Proiect experimental demonstrativ (PED)
Director proiect ICSI: Dr.fiz. Daniela Ion-Ebrasu
Perioada: 24.06.2022-23.06.2024

https://www.icsi.ro/hypemehc

Proiect: Electrozi hibrizi cu performanta mixta de energie si putere pentru bateriile litiu-ion de generatie viitoare

Proiect: Electrozi hibrizi cu performanta mixta de energie si putere pentru bateriile litiu-ion de generatie viitoare
Tipul proiectului: Subprogram 3.6 – SUPORT
Contract finanţare: 65/2022
Director proiect ICSI: Dr.ing. Mihaela Buga
Perioada: ianuarie 2022 – noiembrie

https://www.icsi.ro/hydra

PN-III-P1-1.1-TE-2021-0673: Stabilizing SBA-15-based anodes with highly conductive single-ion polymer electrolyte for Solid State Lithium-Ion Batteries

Proiect: Stabilizing SBA-15-based anodes with highly conductive single-ion polymer electrolyte for Solid State Lithium-Ion Batteries
Tipul proiectului: PN III: Cooperare Europeana si Internationala-Subprogram 3.2-Orizont 2020
Contract finanţare: TE 28
Director proiect ICSI: Dr. Radu Dorin Andrei
Perioada: 02.05.2022 – 30.04.2024

https://www.icsi.ro/sba15-ssb

PN-3-P3-428: Stabilizarea Anozilor de Conversie cu Electroliti Ionici Compoziti Moleculari Solizi pentru Baterii Litiu Ion in Stare Solida

Proiect: Stabilizarea Anozilor de Conversie cu Electroliti Ionici Compoziti Moleculari Solizi pentru Baterii Litiu Ion in Stare Solida
Tipul proiectului: PN III: Cooperare Europeana si Internationala-Subprogram 3.2-Orizont 2020
Contract finanţare: PN-3-P3-428/23.04.2021
Director proiect ICSI: Dr. Radu Dorin Andrei
Perioada: 01.05.2021 – 30.04.2024

www.icsi.ro/smice-li

PN-III-P1.1-TE-2019-1734: Electroliți de Înaltă Performanță pe Bază de Gel Polimeric şi Lichid Ionic pentru Baterii Litiu-Metal în Stare Solidă

Proiect: Electroliți de Înaltă Performanță pe Bază de Gel Polimeric şi Lichid Ionic pentru Baterii Litiu-Metal în Stare Solidă
Tipul proiectului: PN III- Programul 1-Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare
Contract finanţare: PN-III-P1.1-TE-2019-1734
Director proiect ICSI: Dr. Ciprian-Ghiorghita Iacob
Perioada: 15.09.2020 – 14.09.2022

www.icsi.ro/gelibat

PN-III-P2-2.1-PED2019-4951: Nanocompozite performante pentru anozi ai bateriilor cu ioni de Li bazate pe nanoaliaje de Sn, Si, Ge si nanocornuri de carbon uniperete (SWCNHs)/nanofoi de oxide redus de grafenă (RGO) - NANOTINSIGECARBOANOD

Tipul proiectului: Proiect Experimental Demonstrativ (PED)
Instituție coordonatoareInstitutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației – INFLPR RA
Contract finanţare: PED304/2020
Responsabil proiect ICSI: Dr.ing. Mihaela Buga
Perioada: 03.08.2020 – 03.08.2022

PN-III-P2-2.1-PED-2019-1894: Electrozi pe baza de grafena fabricati exclusiv prin tehnici laser pentru pile de combustibil PEM produse prin piroliza laser a unei matrice polimerice cu complecsi organometalici catalitici integrati

Tipul proiectului: PN III Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 460PED / 2020
Director proiect: Dr. Adriana MARINOIU
Partener: Institutul Național pentru Fizică Laser, Plasmă și Radiații (INFLPR)
Responsabil proiect: Dr. Athanasios Tiliakos
Perioada: 12.11.2020-11.11.2022

www.icsi.ro/lase-fc

www.icsi.ro/lase-fc-en (versiunea in engleza)

Proiect PN-III-P1-1.1-PD-2019-0555: Dezvoltare de electroliti cu aditivi pe baza de borati pentru imbunatatirea performantelor celulelor Li-ion de tip pouch

Tipul proiectului: PN III Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare, Proiecte de cercetare postdoctorala
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: PD 26/2020
Director proiect: Dr. Chim Spinu Zaulet Adnana
Perioada: 01.09.2020 – 31.08.2022

www.icsi.ro/belion-en

Proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0194: Motorul revoluției energetice bazate pe hidrogen - Pilele de combustibil, pe drumul de la cercetare la producție prin minimizarea barierelor tehnologice

Tipul proiectului: Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 25PCCDI/2018
Director proiect: Dr. Fiz. Mihai Varlam
Perioada: 12.03.2018-12.11.2020

www.icsi.ro/rofcc

www.icsi.ro/rofcc-english-version/

Proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0152: Paradigme tehnologice în sinteza și caracterizarea structurilor cu dimensionalitate variabilă

Tipul proiectului: Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor București
Contract finanţare: 75PCCDI/2018
Responsabil proiect I.C.S.I. Rm. Vâlcea: Ing. Marian Curuia
Perioada: 01.03.2018-31.08.2020

Proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0776: Stații inteligente de încărcare conductivă, fixe și MobiLe, pentru transport cu propulsie Electrică (SMiLE-EV)

Tipul proiectului: Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)
Instituție coordonatoare: Universitatea din Suceava
Contract finanţare: PCCDI/2018
Responsabil proiect I.C.S.I. Rm. Vâlcea: CS Simona Maria Raboaca
Perioada: 01.03.2018-31.08.2020

Proiect PN-III-P2-2.1-PED-2016-1387: Sursă de putere bazată pe hidrogen ca alternativă de alimentare pentru situații de urgență (BackHy)

Tipul proiectului: Proiect Experimental Demonstrativ (PED)
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 85PED/03.01.2017
Director proiect: Dr. Mat. Elena Carcadea
Perioada: 03.01.2017-03.07.2018
https://www.icsi.ro/BackHy/indexro.htm

Proiect PN-III-P2-2.1-PED-2016-1223: Validarea experimentală a unui sistem de propulsie cu pile de combustibil cu hidrogen pentru un autovehicul ușor - demonstrator de mobilitate cu hidrogen (HyDeMo)

Tipul proiectului: Proiect Experimental Demonstrativ (PED)
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 53PED/03.01.2017
Director proiect: Dr. Fiz. Mihai Varlam
Perioada: 03.01.2017-03.07.2018
https://www.icsi.ro/HyDeMo/indexro.html;
https://www.icsi.ro/HyDeMo/index.html

Proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1431 Dezvoltarea unui generator de energie portabil - tip alimentator, bazat pe electrochimia hidrogenului, destinat menținerii suportului energetic al echipamentelor combatanților în câmpul tactic (OutHyPower)

Tipul proiectului: PN II Parteneriate în domeniile prioritare, Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă (PCCA)
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: nr. 284/2014
Director proiect: Dr. Mat. Elena Carcadea
Perioada: 01.07.2014-22.09.2017
https://www.icsi.ro/www.cnhpc.icsi.ro/outhypower_informatii.html

Proiect: PN II PCCA-2013-4- Surse de energie staționare cu pile de combustie pentru agricultură bio-organică în sere (FC-Farm)

Tipul proiectului: PN II Parteneriate în domeniile prioritare, Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă (PCCA)
Instituție coordonatoare: Universitatea București
Contract finanţare: nr. 46/2014
Responsabil proiect I.C.S.I. Rm. Vâlcea: CS III Gabriel Rasoi
Perioada: 01.07.2014-30.09.2017

Proiect: Realizarea unui concept de unitate de stocare a energiei utilizând o bobina supraconductoare la temperatura ridicata pentru alimentarea sistemelor spațiale

Tipul proiectului: STAR ROSA
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: Ctr 167 /2017
Director proiect: Dr. Fiz. Mihai Varlam
Perioada:  2017-2018

https://www.icsi.ro/star167

https://www.icsi.ro/star167eng

Proiect: Tehnologii avansate pentru dezvoltarea unui reflector de antenă cu masa redusă și acuratețe geometrică ridicată

Tipul proiectului: STAR ROSA
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI București
Contract finanţare: Ctr 135 /2017
Responsabil proiect I.C.S.I. Rm. Vâlcea: Dr. Ing. Mihai Culcer
Perioada:  2017-2019

Proiect: Sursă hibridă de putere pentru pseudo-sateliți

Tipul proiectului: STAR ROSA
Instituție coordonatoare: Universitatea Craiova
Contract finanţare: Ctr 155 /2017
Responsabil proiect I.C.S.I. Rm. Vâlcea: Dr. Ing. Mihai Culcer
Perioada:  2017-2018

Proiect: Dezvoltarea de sisteme de electroliza apei cu aplicații pentru sateliți de mici dimensiuni

Tipul proiectului: STAR ROSA
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI București
Contract finanţare: Ctr  /2017
Responsabil proiect I.C.S.I. Rm. Vâlcea: Dr. Fiz. Daniela Ion-Ebrașu
Perioada:  2017-2019

Proiect: Dezvoltare concept si evaluare tehnologică pentru o sursa auxiliară de putere cu pile de combustibil de tip PEM pentru aplicații spațiale

Tipul proiectului: STAR ROSA
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii  Criogenice și Izotopice- I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: Ctr 89/29.11.2013
Director proiect: Dr. Fiz. Mihai Varlam
Perioada: 29.11.2013 – 31.12.2015

Proiect: Stabilirea direcțiilor strategice și a obiectivelor prioritare ale activitătilor de cercetare-dezvoltare și inovare din domeniul energetic în perioada 2016-2020, în raport cu cerințele privind eficiența energetică și energia durabilă și curată, promovate prin politica energetică națională și europeană

Tipul proiectului: Plan SECTORIAL
Instituție coordonatoare: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Energie – INCDE-ICMENERG
Contract finanţare: Ctr 95-P2 /19.11.2014
Responsabil proiect I.C.S.I. Rm. Vâlcea: Dr. Fiz. Mihai Varlam
Perioada: 19.11.2014 – 31.12.2015

Proiect: Planificare strategică avansată privind dezvoltarea unui sistem turbopompă pentru un motor rachetă propulsat cu combustibil lichid

Tipul proiectului: STAR ROSA
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI București
Contract finanţare: Ctr 40 / 2012
Responsabil proiect I.C.S.I. Rm. VâlceaDr. Fiz. Mihai Varlam
Perioada: 19.11.2012 – 15.08.2014

Proiect: Sistem supraconductor pentru stocarea energiei electrice sub formă magnetică

Tipul proiectului: PNCDI II / 2008
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii  Criogenice și Izotopice- I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 22113 / 2008
Director proiect: Ing. Marian Curuia
Perioada: septembrie 2008 – decembrie 2011

Proiect: Sistem inovativ de producere a energiei electrice utilizând pilele de combustie de tip PEM la temperaturi ridicate alimentate cu hidrogen produs prin reformarea acidului acetic

Tipul proiectului: PNCDI II / 2008
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice- I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 22079 / 2008
Director proiect: Dr fiz. Daniela Ebrasu
Perioada: septembrie 2008 – decembrie 2011

Proiect: Sistem de masură on-line a concentrației tritiului în apă prin metoda BIXS

Tipul proiectului: PNCDI II / 2008
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice- I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 72189 / 2008
Director proiect: Dr. ing. Mihai Culcer
Perioada: septembrie 2008 – decembrie 2011

Proiect: Sistem optimizat de producere a energiei termice din surse regenerabile utilizând pompa de caldură

Tipul proiectului: PNCDI II / 2008
Institutie coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice- I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 22128 / 2008
Director proiect: CS II Mariana Iliescu
Perioada: septembrie 2008 – decembrie 2011

Proiect: Creșterea securitații în alimentarea cu energie din surse energetice durabile printr-un sistem de distribuție în curent continuu

Tipul proiectului: PNCDI II / 2008
Instituție coordonatoare: Universitatea Politehnică București
Contract finanţare: 22133 / 2008
Responsabil proiect: Dr. ing. Culcer Mihai
Perioada: septembrie 2008 – decembrie 2011

Proiect: Tehnologie și dispozitiv de încercare pentru creșterea randamentului pilelor de combustie functionând cu combustibili slab concentrați

Tipul proiectului: PNCDI II / 2008
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice- I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 22136 / 2008
Director proiect: Dr. ing. Culcer Mihai
Perioada: septembrie 2008 – decembrie 2011

Proiect: Detectarea si identificarea substanțelor periculoase folosind spectrometria de mobilitate ionică cuplată cu spectrometria de masa

Tipul proiectului: PNCDI II / 2007
Instituție coordonatoare: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare Cluj-Napoca, INCDTIM Cluj
Contract finanţare: 81083 / 2007
Responsabil proiect: Ing. Mariana Iliescu
Perioada: septembrie 2007 – decembrie 2010

Proiect: Noi diboruri și hidruri nanostructurate pentru stocarea hidrogenului

Tipul proiectului: PNCDI II / 2008
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica – IFT Iași
Contract finanţare: 72195 / 2008
Responsabil proiect: Dr. Ing. Iordache Ioan
Perioada: septembrie 2008 – noiembrie 2011

Proiect: Producerea fotocatalitică a hidrogenului cu ajutorul energiei solare utilizând deșeuri industriale sulfuroase (H2S, SO2)

Tipul proiectului: PNCDI II / 2008
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensată Timișoara
Contract finanţare: 22124 / 2008
Responsabil proiect: Dr. ing. Culcer Mihai
Perioada: septembrie 2008 – noiembrie 2011

Proiect: Evaluarea potențialului românesc de cercetare-dezvoltare în domeniul fizicii și elaborarea strategiei naționale de cooperare internaționale

Tipul proiectului: Plan Sectorial
Instituție coordonatoare: Institutul de Fizică Atomică, Măgurele, București
Contract finanţare: 2S – P4 / 2009
Director proiect: Dr. chim Vasile Stanciu
Perioada: august 2009 – august 2011

Proiect: Convertor energetic regenerativ de tip electrolizor-pilă de combustie; proiectare arhitecturată și realizare

Tipul proiectului: PNCDI II / 2007
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice- I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 21030 / 2007
Director proiect: Dr. chim Vasile Stanciu
Perioada: septembrie 2007 – decembrie 2010

Proiect: Cercetarea și dezvoltarea unui reactor membrană pentru producerea hidrogenului ultrapur utilizabil în alimentarea pilelor de combustie

Tipul proiectului: PNCDI II / 2007
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice- I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 21004 / 2007
Director proiect: Ing. Marian Curuia
Perioada: septembrie 2007 – decembrie 2010

Proiect: Evaluarea și managementul zgomotului ambiental și a calitații aerului într-o arie pilot, periurbană, în interiorul căreia există mari obiective industriale și artere de trafic

Tipul proiectului: PNCDI II / 2007
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice- I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 31028 / 2007
Director proiect: Dr. chim Vasile Stanciu
Perioada: septembrie 2007 – decembrie 2010

Proiect: Mini instalație de producere a energiei din surse regenerabile-aplicație pentru microunitați și ansambluri rezidențiale

Tipul proiectului: PNCDI II / 2007
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice- I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 21035 / 2007
Director proiect: Dr. ing. Mihai Culcer
Perioada: septembrie 2007 – decembrie 2010

Proiect: Sistem informatic fuzzy de simulare și evaluare a scenariilor de risc tehnologic și ecologic și a modurilor de acțiune în contextul schimbărilor climatice

Tipul proiectului: PNCDI II / 2007
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice- I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 31021 / 2007
Director proiect: Dr. mat. Maria Dumitrescu
Perioada: septembrie 2007 – decembrie 2010

Proiect: Energetică verde, fără hidrocarburi, bazată pe: multiplii vectori din surse regenerabile, producere Hidrogen, tele-senzorică, şi destinată pt. IMM-uri, irigaţii critice, anti-desertificare

Tipul proiectului: PNCDI II / 2007
Instituție coordonatoare: Societate Comercială pentru Cercetare, Proiectare si Producţie de Echipamente si Instalaţii de Automatizare (IPA SA) București
Contract finanţare: 21044 / 2007
Responsabil proiect: Ing. Laurențiu Pătularu
Perioada: septembrie 2007 – decembrie 2010

Proiect: Promovarea integrării colectivelor de cercetare românești din domeniul tehnologiilor pe bază de hidrogen și celulele de combustie în programe de cercetare dezvoltate sub egida Platformei Tehnologice Europene pentru Hidrogen – EuRoGrove

Tipul proiectului: CEEX – Modulul III
Instituție coordonatoare: Universitatea “Ovidius” Constanța – Centrul pentru Stiințe Inginerești Avansate
Contract finanţare: 172 / 2006
Responsabil proiect: Dr. Mat. Elena Carcadea
Perioada: 2006 – 2008

Proiect: Managementul termic și al apei pentru sisteme de pile de combustie de tip PEM

Tipul proiectului: CEEX – Modulul I
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice- I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 189 / 2006
Director proiect: Prof. Univ. Dr. Ioan Stefănescu
Responsabil proiect: Dr. Mat. Elena Carcadea
Perioada: 2006 – 2008

Proiect: Dezvoltarea și implementarea de noi soluții în vederea imbunătațirii performanțelor pilelor de combustie cu membrană schimbatoare de protoni

Tipul proiectului: CEEX – Modulul I
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice- I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 334 / 2005
Director proiectDr. Chim. Vasile Stanciu
Perioada: 2005 – 2008

Proiect: Integrarea / aplicarea celulelor / sistemelor de combustie, prioritar cu H2, inclusiv în sisteme hibride cu regenerabile, și model pilot funcțional, cu conducere și conducere inteligentă și sig. anti-ex.

Tipul proiectului: CEEX – Modulul I
Instituție coordonatoare: IPA Bucuresti
Contract finantare 280/ 2006
Subcontract finanţare: 13325/ 2006
Responsabil proiect: CS II Mariana Iliescu
Perioada: 2006- 2008

Proiect: Tehnologie de conversie și stocare a energiei, utilizând celule de combustibil cu hidrogen pentru telecomunicații

Tipul proiectului: MENER
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice- I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 236 / 2002
Director proiect: Dr. fiz. Mihai Varlam
Perioada: 2002 – 2005

Proiect: Sistem integrat de analiză și monitorizare a gradului de poluare atmosferică pentru platforma industrială complexă chimică si termoenergetică

Tipul proiectului: MENER
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice- I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 052 / 2001
Director proiect: Ing. Mariana Iliescu
Perioada: 2001 – 2004

Proiect: Sistem integrat de producere a energiei electrice pe bază de celule de combustibil de hidrogen și membrană schimbătoare de protoni

Tipul proiectului: MENER
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice- I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 106 / 2001
Director proiect: Dr. fiz. Mihai Varlam
Perioada: 2001 – 2004

Proiect: Cercetări privind optimizarea geometrică și termodinamică a ansamblurilor de pile de combustie de tip PEM

Tipul proiectului: MENER
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice- I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 447/ 2004
Director proiect: Dr. ing. Mihai Culcer
Perioada: 2004 – 2006

Proiect: Monitorizarea ultrasensibilă a poluanților bazată pe sisteme tandem cu detectori neconvenționali

Tipul proiectului: MENER
Instituție coordonatoare: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare Cluj-Napoca, INCDTIM Cluj
Contract finanţare: 614/ 2005
Subcontract nr. 2341/04.10.2005
Responsabil proiect: CS II Mariana Iliescu
Perioada: 2005 – 2008

Proiect: Cercetări privind proiectarea și caracterizarea experimentală a ansamblului membrană - electrod pentru pile de combustie cu membrană schimbătoare de protoni

Tipul proiectului: CERES
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice- I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 4-225 / 2004
Director proiect: Dr. fiz. Daniela Ebrașu
Perioada: 2004 – 2006

Proiect: Analiza teoretică a separărilor izotopice prin filtrare cuantică pentru diferite materiale compozite

Tipul proiectului: CERES
Contract finanţare: 3-81 / 2003
Director proiect: Dr. fiz. Mihai Varlam
Perioada: 2003 – 2005

Proiect: Dezvoltarea unei metode de determinare a factorilor de separare izotopică în sistem Pd-H2 , în vederea evaluării posibilităților de separare a tritiului

Tipul proiectului: CERES
Contract finanţare: 3-69 / 2003
Director proiect: Dr. fiz. Mihai Varlam
Perioada: 2003 – 2005

Proiecte internaționale

Proiect: GreenSkills4H2 - The European Hydrogen Skills Alliance

Tipul proiectului: Erasmus+ Programme, ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO
Instituţie coordonatoareKARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE (KIT), GERMANIA
Contract finanţare: 101056448
Responsabil proiect ICSI: Dr. mat. Elena Carcadea
Perioada: 01.07.2022-30.06.2026
Web: https://greenskillsforhydrogen.eu/

Proiect: OVERLEAF – Novel low-pressure cryogenic liquid hydrogen storage for aviation

Tipul proiectului: Horizon Europe – HORIZON-CL5-2021-D5-01-05
Instituţie coordonatoareACITURRI ENGINEERING SL (ACITURRI), SPANIA
Contract finanţare: 101056818
Responsabil proiect ICSI: Dr. fiz. Daniela Ion-Ebrașu și Dr. ing. Eusebiu Ionete
Perioada: 01.05.2022 – 30.04.2025
Web: https://overleaf-project.eu/project/

Proiect: Hybrid power-energy electrodes for next generation lithium-ion batteries - HYDRA

Tipul proiectului: H2020-LC-BAT-2019-2020 / LC-BAT-5-2019 / RIA / Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future: Next-Generation Batteries
Instituţie coordonatoareSINTEF, Norvegia
Contract finanţare: 875527
Responsabil proiect ICSI: Dr. ing. Mihaela Buga
Perioada: 01.09.2020 – 31.08.2024
Web: https://www.sintef.no/projectweb/hybrid-power-energy-electrodes-for-next-generation-lithium-ion-batteries/

Proiect: Identification of legal rules and administrative processes applicable to fuel cell and hydrogen technologies’ deployment, identification of legal barriers and advocacy towards their removal. (HyLaw)

Tipul proiectului: H2020 – Coordination and Support Action, FCH JU
Institutie coordonatoare: HYDROGEN EUROPE, Belgia
Contract finanţare: 737977
Responsabil proiect: Dr. Ing. Iordache Ioan
Perioada: 01.01.2017 – 31.12.2018

Proiect: Assessment of the potential, the actors and relevant business cases for large scale and seasonal storage of renewable electricity by hydrogen underground storage in Europe” (HyUnder)

Tipul proiectului: FP 7
Instituție coordonatoare: Foundation for Hydrogen in Aragon – FHA, Spania
Contract finanţare: Ctr JTI 09/2012
Responsabil proiect: Dr. Ing. Iordache Ioan
Perioada: 18.06.2012 – 18.07.2014

Proiect: Participarea României la EUROfusion WPJET4 și cercetări complementare/ WPJET4-RO

Tipul proiectului: EURATOM-RO Fuziune din PNCDI III, Programul 5, Subprogramul 5.2.
Instituție coordonatoare: Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației – INFLPR Măgurele, București
Contract finanţare: Ctr 1EU-6/2/2016
Responsabil ICSI proiect: Ing. Marian Curuia
Perioada: 01.07.2016 – 31.12.2017

Proiect: Participarea României la EUROfusion WPJET4-GSU și cercetări complementare

Tipul proiectului: EURATOM-RO Fuziune, Programul 5, Subprogramul 5.2.
Instituție coordonatoare: Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației – INFLPR Măgurele, București
Contract finanţare: Ctr 1EU-6/2014
Responsabil ICSI proiect: Ing. Marian Curuia
Perioada: 05.06.2014 – 30.06.2016

Proiect: Sistem de diagnostică de radiație gamma cu atenuatori de neutroni pentru instalația JET” (Upgrade of Gamma-Ray Cameras – Neutron Attenuators (GRC))

Tipul proiectului: EURATOM-RO Fuziune, Programul 5, Subprogramul 5.2.
Contract finanţare: 11/2005 IFA-ICSI, Cod Proiect Complex: NUC-INT(FUS), Subproiect NUC-INT(FUS)/F7B_N
Responsabil proiect 2007-2009 Ing. Curuia Marian
Director proiect 2009-2013 Ing. Curuia Marian
Perioada: 2005-2013

Proiect: Sistem de diagnostică de radiație gamma cu atenuatori de neutroni pentru instalația JET” (Upgrade of Gamma-Ray Cameras – Neutron Attenuators (GRC))

Tipul proiectului: EURATOM-RO Fuziune, Programul 5, Subprogramul 5.2.
Contract finanţare: 11/2005 IFA-ICSI, Cod Proiect Complex: NUC-INT(FUS), Subproiect NUC-INT(FUS)/F7B_O
Responsabil proiect 2007-2009 Ing. Curuia Marian
Director proiect 2009-2013 Ing. Curuia Marian
Perioada: 2005-2013

Proiect: Automatic target feeding system

Tipul proiectului: Research Project Contract  (concluded in accordance with the Memorandum of Understanding for Scientific Collaboration on the Implementation of the Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) project)
Contract finanţare: 06/21.10.2014
Director proiect Ing. Curuia Marian
Perioada: 2014-2016

Proiect: Producerea hidrogenului pentru utilizarea la alimentarea pilelor de combustibil cu membrană schimbătoare de protoni

Tipul proiectului: Cooperări bilaterale România – Italia
Contract finanţare: Ctr 637/01.01.2013
Director proiect: Dr. Fiz. Ion-Ebrașu Daniela
Perioada: 01.01.2013 – 30.11.2014

Proiect: Investigarea, remedierea și monitorizarea apei și solului din siturile contaminate; acțiune stiințifica comună de colaborare și formare

Tipul proiectului: Cooperări Bilaterale România – Republica Coreea
Contract finanţare: 398 /27.04.2010
Director proiect: Dr. Ing. Iordache Ioan
Perioada: septembrie 27.04.2010 – 30.11.2011

Proiecte Program Nucleu

Proiect PN 23 15 01 01 „Elaborarea şi demonstrarea unui model sinergic de operare rezilientă a unei structuri energetice bazate pe hidrogen, utilizând inteligenţa artificială”

Obiectiv :  Hidrogenul în tranziţia dintre cercetare şi implementare
Responsabil proiect: dr. Mat. Carcadea Elena
Perioada: 2023 – 2026
https://www.icsi.ro/pn-23-15-01-01

Proiect PN 23 15 01 02 „Dezvoltarea tehnologică a unui vehicul aerian fără pilot (UAV) cu propulsie hibridă hidrogen-baterii”

Obiectiv : Hidrogenul în tranziţia dintre cercetare şi implementare
Responsabil proiect: Drd. Ing. Raceanu Mircea
Perioada: 2023 – 2026
https://www.icsi.ro/pn-23-15-01-02

Proiect PN 23 15 01 03 „Optimizarea şi validarea unor sisteme catalitice nanostructurate şi a tehnologiei de fabricare componente inovative pentru ansambluri membrană-electrod cu durabilitate crescută, cu aplicaţii în pilele de combustibil tip PEM”

Obiectiv : Hidrogenul în tranziţia dintre cercetare şi implementare
Responsabil proiect: dr. chim. Marinoiu Adriana
Perioada: 2023 – 2026
https://www.icsi.ro/pn-23-15-01-03

Proiect PN 23 15 01 04 „Implementarea unor Tehnologii chimice şi electrochimice pentru conversia dioxidului de carbon în compuşi cu rol energetic”

Obiectiv : : Hidrogenul în tranziţia dintre cercetare şi implementare
Responsabil proiect: dr. chim. Iordache Mihaela
Perioada: 2023 – 2026
https://www.icsi.ro/pn-23-15-01-04

Proiect PN 23 15 01 06 „Obţinerea de Nanostructuri 2D pentru producerea energiei şi stocarea hidrogenului”

Obiectiv : : Hidrogenul în tranziţia dintre cercetare şi implementare
Responsabil proiect: dr. fiz. Tiliakos Athanasios
Perioada: 2023 – 2026
https://www.icsi.ro/pn-23-15-01-06

Proiect PN 23 15 02 01 „Implementarea tehnologiilor de stocare bazate pe baterii post Li: noi perspective privind tranziția către o nouă generație de baterii pe bază de sodiu și sulf”

Obiectiv : Bateriile Litiu-Ion – reinventare pentru creşterea performanţelor şi diversificarea aplicaţiilor
Responsabil proiect: dr. ing. Mihaela Buga
Perioada: 2023 – 2026
https://www.icsi.ro/pn-23-15-02-01

Proiect PN 23 15 02 02 „Dezvoltare tehnologică pentru realizarea unui sistem de stocare a energiei de tip Li-ion prismatic, destinat aplicațiilor speciale”

Obiectiv : Bateriile Litiu-Ion – reinventare pentru creşterea performanţelor şi diversificarea aplicaţiilor
Responsabil proiect: dr. chim. Adnana Spinu-Zaulet
Perioada: 2023 – 2026
https://www.icsi.ro/pn-23-15-02-02

Proiect PN 19 11 02 01 „Electrozi inovativi pentru pilele de combustibil tip PEM cu performanțe îmbunătățite şi durabilitate crescută, pe bază de materiale grafenice funcționalizate.”

Obiectiv :  Contribuții româneşti la tranziția energetică globală – modelând viitorul în stocarea energetică
Responsabil proiect: Dr. Chim. Marinoiu Adriana
Perioada: 2019 – 2022

https://www.icsi.ro/pn-19-11-02-01

Proiect PN 19 11 02 02 „Soluție inovatoare de testare și validare a sistemelor de pile de combustibil în aplicații auto.”

Obiectiv : Contribuții româneşti la tranziția energetică globală – modelând viitorul în stocarea energetică
Responsabil proiect: Drd. Ing. Raceanu Mircea
Perioada: 2019 – 2022

https://www.icsi.ro/pn-19-11-02-02

Proiect PN 19 11 02 03 „Configurație hibridă Supercapacitor - Tehnologie Litiu-ion cu performanță mixtă de energie și putere.”

Obiectiv : Contribuții româneşti la tranziția energetică globală – modelând viitorul în stocarea energetică
Responsabil proiect: Dr. Ing. Buga Mihaela
Perioada: 2019 – 2022

https://www.icsi.ro/pn-19-11-02-03

Proiect PN 19 11 02 04 „Dezvoltarea de electroliți solizi cu conductivitate ultra-ridicată și electrozi cu stabilitate ciclică îmbunătățită pentru baterii solid-state.”

Obiectiv : : Contribuții româneşti la tranziția energetică globală – modelând viitorul în stocarea energetică
Responsabil proiect: Dr. Chim Iacob Ciprian
Perioada: 2019 – 2022

https://www.icsi.ro/pn-19-11-02-04

Proiect PN 19 11 02 05 „Nanostructuri de carbon obținute prin metoda creşterii prin depunere chimică din faza de vapori (CVD) pentru dispozitive electrochimice de producere a energiei electrice.”

Obiectiv : : Contribuții româneşti la tranziția energetică globală – modelând viitorul în stocarea energetică
Responsabil proiect: Dr. Fiz. Ion-Ebrasu Daniela
Perioada: 2019 – 2022

https://www.icsi.ro/pn-19-11-02-05

Proiect PN18 12 01 01: “Implementarea de noi tehnologii de stocare, Li-ion – NMC, și tranziția către o nouă generație de baterii pe bază de magneziu”

Obiectiv : Elemente majore ale transformării energetice – stocarea energiei şi energetica hidrogenului – procese şi noi materiale
Responsabil proiect: Dr. Ing. Mihaela Buga
Perioada: 2018

Proiect PN18 12 01 02: “Materiale nanostructurate pe bază de grafene-nanoparticule metalice pentru aplicații electrozi ORR în domeniul PEMFC”

Obiectiv : Elemente majore ale transformării energetice – stocarea energiei şi energetica hidrogenului – procese şi noi materiale
Responsabil proiect: Dr. Chim. Adriana Marinoiu
Perioada: 2018

Proiect PN18 12 01 03: “Hidrogenul, vector alternativ de energie: separarea și stocarea electrochimică a hidrogenului, tehnică nouă și emergentă”

Obiectiv : Elemente majore ale transformării energetice – stocarea energiei şi energetica hidrogenului – procese şi noi materiale
Responsabil proiect: Dr. Chim. Ioan Iordache
Perioada: 2018

Proiect PN18 12 01 04: “Optimizarea propulsorului unui vehicul hibrid cu pile de combustibil utilizând metodologii de proiectare top-down”

Obiectiv : Elemente majore ale transformării energetice – stocarea energiei şi energetica hidrogenului – procese şi noi materiale
Responsabil proiect: CS III Mircea Raceanu
Perioada: 2018

Proiect PN16360101: “Topologie hibridă pila de combustibil /baterie/ultracapacitor pentru mărirea autonomiei de deplasare a unui vehicul electric”

Obiectiv : Hidrogenul ca vector esenţial în reformularea structurii energetice la nivel naţional şi global – “HyEnergy for tomorrow”
Responsabil proiect: Dr. Ing. Mihai Culcer
Perioada: 2016 –  2017

Proiect PN16360102: “Electrozi neconvenționali pe bază de materiale grafenice cu aplicații în pilele de combustibil tip PEM”

Obiectiv : Hidrogenul ca vector esenţial în reformularea structurii energetice la nivel naţional şi global – “HyEnergy for tomorrow”
Responsabil proiect: Dr. Chim. Adriana Marinoiu
Perioada: 2016 –  2017

Proiect PN16360102: “Tehnologie de fabricare în serie mică a ansamblurilor de pile de combustibil de tip PEM, în configurație optimizată”

Obiectiv : Hidrogenul ca vector esenţial în reformularea structurii energetice la nivel naţional şi global – “HyEnergy for tomorrow”
Responsabil proiect: Dr. Ing. Laurentiu Patularu
Perioada: 2016 –  2017

Proiect PN16360201: “Dezvoltarea, testarea și implementarea de noi electrozi nanostructurați în bateriile de tip Li-ion”

Obiectiv : Tehnologii inovative de stocare energie – suport pentru penetrarea energiilor regenerabile – “inside Energy Storage revolution”
Responsabil proiect: Dr. Ing. Mihaela Buga
Perioada: 2016 –  2017

Proiect PN16360202: “Dezvoltarea de electrozi nanostructurați cu conținut scăzut de platină, cu performanțe îmbunătațite și cost scăzut de fabricație pentru producerea hidrogenului prin electroliza PEM”

Obiectiv : Tehnologii inovative de stocare energie – suport pentru penetrarea energiilor regenerabile – “inside Energy Storage revolution”
Responsabil proiect: Dr. Fiz. Daniela Ion-Ebrașu
Perioada: 2016 –  2017

Proiect PN16360202: “Sistem integrat de stocare electrică și termică a surplusului de energie regenerabilă în aplicații on-grid și off-grid”

Obiectiv : Tehnologii inovative de stocare energie – suport pentru penetrarea energiilor regenerabile – “inside Energy Storage revolution”
Responsabil proiect: Dr. Ing. Mihai Balan
Perioada: 2016 –  2017

Proiect PN09190101 “Dezvoltarea unui sistem de control și a metodologiei de validare experimentală pentru un model dinamic cu celule de combustibil cu membrană polimerică”

Obiectiv: Energii noi și regenerabile
Responsabil proiect: Dr. Ing. Mihai Culcer
Perioada: 2009 –  2011

Proiect PN09190102 “Modelarea matematică și investigarea experimentală a degradării materialelor într-o pilă de combustie de tip PEM”

Obiectiv: Energii noi și regenerabile
Responsabil proiect: Dr. Mat. Elena Carcadea
Perioada: 2009 –  2011

Proiect PN09190103 “Cercetări teoretice și experimentale privind realizarea unor concentratoare moleculare solare în vederea îmbunătațirii eficienței energetice și economice a sistemelor de conversie a energiei regenerabile”

Obiectiv: Energii noi și regenerabile
Responsabil proiect: Mihai Anghel
Perioada: 2009 –  2011

Proiect PN09190104 “Analiza procesului de contaminare a celulelor de combustibil cu Hidrogen, cu membrană polimerică: impact, mecanisme și atenuări”

Obiectiv: Energii noi și regenerabile
Responsabil proiect: Dr. Fiz. Mihai Varlam
Perioada: 2009 –  2011

Proiect PN09190106 “Modelarea și analiza experimentală a răspunsului tranzitoriu al unui sistem de pile de combustibil pentru aplicații automotive”

Obiectiv: Energii noi și regenerabile
Responsabil proiect: Dr. Ing. Mihai Culcer
Perioada: 2012 –  2013

Proiect PN09190107 “Integrarea energiilor regenerabile utilizând tehnologii bazate pe hidrogen”

Obiectiv: Energii noi și regenerabile
Responsabil proiect: Dr. Fiz. Mihai Varlam
Perioada: 2013

Proiect PN09190109 “Investigații teoretice și experimentale privind sistemele de retenție a CO la temperaturi joase, pentru pilele de combustibil tip PEM și aplicațiile lor”

Obiectiv: Energii noi și regenerabile
Responsabil proiect: Dr. Mat. Elena Carcadea
Perioada: 2013 –  2014

Proiect PN09190110 “Studii și cercetări privind implementarea algoritmilor de tip Fuzzy pentru managementul ansamblurilor de pile de combustibil de tip PEM în vederea creșterii eficienței energetice a acestora”

Obiectiv: Energii noi și regenerabile
Responsabil proiect: Dr. Ing. Mihai Culcer
Perioada: 2013 –  2014

Proiect PN09190111: “Prospecții și oportunitați tehnico-economice privind reciclarea CO2 la metan, utilizând hidrogen regenerabil”

Obiectiv: Energii noi și regenerabile
Responsabil proiect: Dr. Chim. Adriana Marinoiu
Perioada: 2014

Proiect PN09190112: “Investigări experimentale privind realizarea de ansambluri membrane-electrozi optimizate pentru pile de combustibil tip PEM”

Obiectiv: Energii noi și regenerabile
Responsabil proiect: Dr. Fiz. Stănica Enache
Perioada: 2014

Proiect PN09190113: “Convertor energetic de tip PEM pentru producere de hidrogen ultrapur”

Obiectiv: Energii noi și regenerabile
Responsabil proiect: Dr. Fiz. Daniela Ion-Ebrașu
Perioada: 2014

Proiect PN09190115: “Tranziția Metal-Semiconductor în Complexul Hidrogenat Mg-Ni-H”

Obiectiv: Energii noi și regenerabile
Responsabil proiect: Dr. Fiz. Stănica Enache
Perioada: 2015

Proiect PN 09190116: “Utilizarea de noi tehnologii pentru sinteza materialelor nano-compozite tip grafenă, cu proprietăți catalitice și electrocatalitice și aplicații în domeniul PEMFC”

Obiectiv: Energii noi și regenerabile
Responsabil proiect: Dr. Chim. Adriana Marinoiu
Perioada: 2015

Proiect PN 09190117: “Concept inovativ de producere a hidrogenului prin electroliză PEM”

Obiectiv: Energii noi și regenerabile
Responsabil proiect: Dr. Fiz. Daniela Ion-Ebrașu
Perioada: 2015

Proiect PN 09190118: “Propulsor electric cu pile de combustibil cu hidrogen pentru aplicații mobile”

Obiectiv: Energii noi și regenerabile
Responsabil proiect: Dr. Ing. Mihai Culcer
Perioada: 2015

Proiect PN 09190402: “Integrarea echipamentelor de producere a vidului înalt în sistemele de comandă și control specifice instalațiilor de energii înalte”

Responsabil proiect: Dr. Ing. Marian Curuia
Perioada: 2011-2012

Proiect PN 06130501: “Model de conversie a energiei într-un sistem integrat alimentat cu hidrogen”

Obiectiv: Energii noi și regenerabile
Responsabil proiect: Dr. Ing. Mihai Culcer
Perioada: 2006-2008

Proiect PN 03100402: “Dezvoltarea unui sistem de procesare și extracție a hidrogenului pur-analiza proceselor fizico-chimice implicate în vederea optimizării unui sistem compact la scara redusă”

Responsabil proiect: Dr. Fiz. Mihai Varlam
Perioada: 2003-2005

Proiect PN 06130502: “Analiza și optimizarea pilelor de combustie de tip PEM din punct de vedere constructiv și al managementului apei - căldurii”

Responsabil proiect: Mat. Elena Carcadea
Perioada: 2006-2008

Proiect PN 05100106: “Studiu privind dinamica fluidelor în pilele de combustie cu hidrogen”

Responsabil proiect: Mat. Elena Carcadea
Perioada: 2005

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.