Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Ramnicu Valcea

Proiecte naționale

Proiect: Extinderea PESTD pentru dezvoltarea de aplicații de cercetare-dezvoltare în domeniul tritiului (TRIVALCEA)

Tipul proiectului: POC–Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – I.C.S.I. Rm. Vâlcea
Contract finanţare: 307/06.07.2020
Director proiect: Dr. Ing. Liviu Ștefan
Perioada: 06.07.2020 ‐ 31.12.2023
Web: http://81.196.125.231:8282

Proiect: Fast and reliable method for radiocarbon measurements in air and vegetation

Tipul proiectului: PN III Dezvoltarea sistemului național de CD, Proiecte de cercetare postdoctorală
Contract finantare : PD146 / 2018
Responsabil proiect: PhD. Phys. FAURESCU Alexandru Ionut
Perioada: 10.10.2018 – 09.10.2020

www.icsi.ro/carbonmav

Proiect: Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare - dezvoltare - Resurse Umane

Tipul proiectului: Proiecte de mobilitate pentru cercetători
Contract finantare : nr. 281 /08.12.2017
Responsabil proiect: dr. ing. Carmen Moraru
Perioada: 19.11.2017 – 25.11.2017

Proiect: Managementul deşeurilor radioactive de apă tritiată; Concentrator de tritiu (Acronim - MDT)

Tipul proiectului: PN II Parteneriate în domeniile prioritare
Contract finantare : Nr. 72170/01.10.2008
Director de proiect: dr. ing. Anisia-Mihaela Bornea
Perioada: 01.10.2008 – 30.09.2011

Proiect: „Modele fizice si matematice pentru studiul teoretic si experimental al mecanismelor de transfer de energie, caldura si masa la temperaturi extreme, cu aplicatii la procesele din instalatiile de fuziune.”( MFMTEC)

Tipul proiectului: PN II Parteneriate în domeniile prioritare
Contract finantare : Nr. 71-002 /14.09.2007
Responsabil de proiect: dr. ing. Anisia-Mihaela Bornea
Perioada: 14.09.2007 – 15.09.2009

Proiect: Sisteme integrate pentru monitorizarea si controlul consumurilor instantanee de putere la functionarea normala si anormala a instalatiilor tehnologice de separare a tritiului, in vederea reducerii pierderilor de energie.

Tipul proiectului: Modul I – Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe
Contract finantare : nr. 22-102 /2008
Director de proiect: dr. ing. Carmen Moraru
Perioada: 10.12.2008 – 10.12.2011

Proiect: Analiza teoretică şi experimentală privind capacitatea de separare a unei instalaţii de distilare criogenică a izotopilor hidrogenului în regim nestaţionar

Tipul proiectului: CERES
Contract finantare : nr. 4-226/12.11.2004
Director de proiect: dr. ing. Anisia-Mihaela Bornea
Perioada: 11.12.2004 – 15.11.2006

Proiect: Investigarea proceselor de transfer de căldură în regim nestaţionar în instalaţiile de lichefiere şi separare a hidrogenului şi izotopilor săi

Tipul proiectului: CERES
Contract finantare : nr. 79/13.11.2002
Director de  proiect: dr. ing. Anisia-Mihaela Bornea
Perioada: 13.11.2002 – 25.07.2004

Proiect: Dezvoltarea procesului de separare a tritiului prin distilare criogenică aplicabil la instalaţiile de detritiere aferente reactorului Candu şi reactorului de fuziune ITER

Tipul proiectului: Modul I – Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe
Contract finantare : nr. 05-D10-33/05.10.2005
Director de proiect: dr. ing. Anisia-Mihaela Bornea
Perioada: 05.10.2005 – 05.10.2008

Proiect: Retea Informationala integrata de protectie si control, pentru procese tehnologice aplicabile instalatiilor de procesare tritiu, cu baza de date si analiza proceselor

Tipul proiectului: Modul I – Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe
Contract finantare : nr. 05-D10-15 /04.10.2005
Responsabil de proiect: CS III  Carmen Retevoi (Moraru)
Perioada: 05.10.2005 – 05.10.2008

Proiect: Platforma tehnologica virtuala cu dezvoltare software pentru optimizarea sistemului de monitorizare a instalatiilor nucleare ce proceseaza tritiu

Tipul proiectului: Modul I – Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe
Contract finantare : nr. 06-10-90/19.09.2006
Director de proiect: CS III Carmen Moraru
Perioada: 10.12.2006 – 10.12.2008

Proiecte internaționale

Proiect: Preparation of exploitation of JT-60SA

Tipul proiectului: FP 7
Instituție coordonatoare: EUROfusion Contract finanţare: 1EU-1/2 / 01.07.2016
Responsabil proiect: CS I Soare Sorin
Perioada: 06.2016 – …

Proiecte program nucleu

Proiect PN 23 15 01 05 „Dezvoltarea unei Tehnologii complexe de producere şi stocare a hidrogenului lichid pentru aplicaţii mobile”

Obiectiv: Hidrogenul în tranziţia dintre cercetare şi implementare
Responsabil proiect: ing. Lazăr Alin
Perioada: 2023 – 2026
https://www.icsi.ro/pn-23-15-01-05

Proiect PN 23 15 03 03 „Către un management modern al tritiului şi al materialelor asociate – Sistem modular avansat bazat pe dezvoltarea tehnologiei de separare a tritiului prin procesul CECE ”

Obiectiv: Din pasiune pentru tehnologii izotopice novatoare – orizont pentru noi aplicaţii
Responsabil proiect: dr. ing. Anisia Bornea
Perioada: 2013 – 2026
https://www.icsi.ro/pn-23-15-03-03

Proiect PN 23 15 03 04 „Dezvoltarea unei tehnologii de distilare criogenică pentru separarea speciilor izotopice ale hidrogenului şi heliului”

Obiectiv: Din pasiune pentru tehnologii izotopice novatoare – orizont pentru noi aplicaţii
Responsabil proiect: dr. ing. Sebastian Brad
Perioada: 2023 – 2026
https://www.icsi.ro/pn-23-15-03-04

Proiect PN 23 15 03 05 „Dezvoltarea unei Tehnologii inovatoare pentru recombinarea/arderea catalitică cu oxigenul, la temperatură joasă, a izotopilor hidrogenului”

Obiectiv: Din pasiune petru tehnologii izotopice novatoare – orizont pentru noi aplicaţii
Responsabil proiect: dr. chim. Gheorghe Ionita
Perioada: 2023 – 2026
https://www.icsi.ro/pn-23-15-03-05

Proiect PN 19 11 01 01 „Cercetări teoretice şi experimentale privind permeația simultană a izotopilor hidrogenului prin metale şi barierele antipermeație”

Obiectiv: Tritiul de la deşeu la combustibil – cercetări privind gestionarea proceselor de separare şi interacție a tritiului cu materia
Responsabil proiect: Dr. Fiz. Bidica Nicolae
Perioada: 2019 – 2022

https://www.icsi.ro/pn-19-11-01-01

Proiect PN 19 11 01 02 „Dezvoltarea metodelor de testare a materialelor utilizate în domeniul criogeniei și a sistemelor tehnologice criogenice de purificare și separare izotopică”

Obiectiv: Tritiul de la deşeu la combustibil – cercetări privind gestionarea proceselor de separare şi interacție a tritiului cu materia
Responsabil proiect: Dr. Ing. Brad Sebastian
Perioada: 2019 – 2022

https://www.icsi.ro/pn-19-11-01-02

Proiect PN 19 11 01 03 „Catalizatori inteligenți pentru creşterea eficienței proceselor chimice desfăşurate în prezența apei şi a umidității cu aplicații în domeniul nuclear şi al protecției mediului

Obiectiv: Tritiul de la deşeu la combustibil – cercetări privind gestionarea proceselor de separare şi interacție a tritiului cu materia
Responsabil proiect: Dr. Chim. Gheorghe Ionita
Perioada: 2019 – 2022

https://www.icsi.ro/pn-19-11-01-03

Proiect PN 19 11 01 04 „Solutie inovatoare de proces CECE in scopul promovarii unei noi tehnologii de decontaminare a deseurilor lichide, slab concentrate in tritiu si de recuperare a deuteriului"

Obiectiv: Promovarea unei solutii inovatoare de proces de separare izotopica CECE(Combined Electrolysis Catalytic Exchange)
Responsabil proiect: Dr. ing. Anisia Bornea
Perioada: 2019 – 2022

https://www.icsi.ro/pn-19-11-01-04

Proiect PN 18 12 02 01: „Noi sisteme catalitice, inalt hidrofobe pentru separare a izotopilor hidrogenului”

Obiectiv: Noi sisteme catalitice, inalt hidrofobe pentru separare a izotopilor hidrogenului
Responsabil proiect: Dr. Chim. Gheorghe Ionita
Perioada: 2018

Proiect PN 18 12 02 02: „Cercetari teoretice si experimentale pentru realizarea unei instalatii tehnologice multifunctionale de separare a deuteriului si tritiului, in scopul imbunatatirii managementului acestor izotopi”

Obiectiv: Noi sisteme catalitice, inalt hidrofobe pentru separare a izotopilor hidrogenului
Responsabil proiect: Dr. Ing. Anisia Bornea
Perioada: 2018

Proiect PN 18 12 02 03: „Dezvoltarea capabilitatilor de experimentare si de modelare teoretica a proceselor de permeatie concurenta a izotopilor hidrogenului prin membrane”

Obiectiv: Noi sisteme catalitice, inalt hidrofobe pentru separare a izotopilor hidrogenului
Responsabil proiect: Dr. Fiz. Nicolae Bidica
Perioada: 2018

Proiect PN 18 12 02 04: „Cercetari exploratorii de dezvoltare a unei tehnologii viabile de producere a Heliului-3”

Obiectiv: Noi sisteme catalitice, inalt hidrofobe pentru separare a izotopilor hidrogenului
Responsabil proiect: Ing. Marius Zamfirache
Perioada: 2018

Proiect PN 18 12 02 05: „Studii si experimentari ale sistemelor de distilare criogenică”

Obiectiv: Noi sisteme catalitice, inalt hidrofobe pentru separare a izotopilor hidrogenului
Responsabil proiect: Dr. Ing. Sebastian Brad
Perioada: 2018

Proiect PN 18 12 03 04: „Utilizarea izotopilor de mediu ca trasori si a modelelor matematice de transport pentru estimarea gradului de protectie a unui acvifer sursa de apa potabila”

Obiectiv: Investigaţii analitice avansate orientate spre protejarea mediului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii
Responsabil proiect: Dr. Ing. Carmen Varlam
Perioada: 2018

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.