Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Ramnicu Valcea


Dezvoltarea metodelor de testare a materialelor utilizate în domeniul criogeniei și a sistemelor tehnologice criogenice de purificare și separare izotopică


Obiective principale

 1. Dezvoltarea sistemelor de testare și investigare a proprietăților materialelor utilizate în domeniul aplicațiilor criogenice.
 • Dezvoltarea sistemelor de testare a proprietăților mecanice a materialelor în domeniul criogenic;
 • Dezvoltarea unui stand pentru măsurarea conductivității termice a materialelor utilizate la temperaturi criogenice;
 1. Dezvoltarea sistemelor de testare a proprietăților tehnologice a aplicațiilor criogenice
 • Dezvoltarea unui sistem de crioadsorbție/criocondensare și testarea fenomenelor asociate proceselor criogenice de purificare;
 • Dezvoltarea unui model conceptual de schimbător de căldură de tip matrix heat exchanger (MHE);
 • Testarea echipamentelor de distilare criogenică pentru dezvoltarea unor soluții criogenice de separare a izotopilor hidrogenului și heliului;
 • Dezvoltarea unor sisteme de recuperare și subrăcire a heliului evaporat din echipamentele ce utilizează heliu lichid.

Responsabil proiect: Dr. Ing. Brad Sebastian

Scop

Proiectul presupune dezvoltarea a două obiective majore cu mai multe obiective specifice, în domeniul cercetărilor avansate asupra comportamentului materialelor în domeniul criogeniei și a sistemelor criogenice de separare a izotopilor hidrogenului și heliului. Aceste cercetări contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea criogeniei în țara noastră, domeniu ce trebuie să ofere pentru viitor soluții atât pentru  dezvoltarea infrastructurii de cercetare și a  resurselor umane din acest domeniu cât și la îmbunătățirea mediul și calității vieții.

Faze

FAZA 1Studii conceptuale de realizare a sistemelor de testare a materialelor la temperaturi criogenice

Termen de predare: 15 martie 2019

Obiective faza:

 • Selecția materialelor rezistente la temperaturi criogenice;
 • Încercarea materialelor;
 • Dezvoltarea sistemelor de testare și investigare a proprietăților materialelor utilizate în domeniul aplicațiilor criogenice;
 • Diseminare rezultate;
 • Raport de cercetare;

FAZA 2Realizarea unui stand experimental pentru determinarea rezilienței materialelor metalice la temperaturi criogenice/ Realizarea unui criostat pentru teste de rezistență mecanică la temperaturi scăzute

Termen de predare: 10 decembrie 2019

Obiective faza:

 • Dezvoltarea unui nou criostat pentru testarea rezistenței mecanice a materialelor la temperaturi criogenice;
 • Dezvoltarea unui stand de determinare a rezilienței materialelor metalice la temperaturi criogenice;
 • Dezvoltarea unui stand pentru măsurarea conductivității termice a materialelor utilizate la temperaturi criogenice;
 • Diseminare rezultate;
 • Raport de cercetare;

FAZA 3 – Teste și experimentări de  crioadsorbție/criocondensare

Termen de predare: 15 aprilie 2020

Obiective faza:

 • Teste și verificări preliminare;
 • Teste și experimentări;
 • Concluzii ale testelor de crioadsorbție/criocondensare;
 • Testarea criostatului pentru determinarea rezistenței mecanice a materialelor la temperaturi criogenice;
 • Diseminare rezultate;
 • Raport de cercetare;

FAZA 4Realizarea standului pentru măsurarea conductivității termice a materialelor utilizate la temperaturi criogenice. Experimentări

Termen de predare: 10 decembrie 2020

Obiective faza:

 • Sistem de înregistrare automată a datelor experimentale;
 • Experimente;
 • Dezvoltarea unui model conceptual de schimbător de căldură de tip matrix heat exchanger (MHE);
 • Analiza termică în ANSYS Fluent a unui model conceptual de schimbător în plăci de tip MHE;
 • Teste pentru determinarea valorilor minime de crioadsorbție la temperaturi apropiate de temperatura azotului lichid, pe bile de sticlă cu diametrul de 4 mm;
 • Experimentări pe o coloană de distilare criogenică echipată cu umplutură dezvoltată în cadrul Laboratorului de Criogenie;
 • Testarea criostatului pentru determinarea rezistenței mecanice a materialelor la temperaturi criogenice;
 • Diseminare rezultate;
 • Raport de cercetare;

FAZA 5Testarea echipamentelor de distilare criogenică pentru dezvoltarea unor soluții criogenice de separare a izotopilor hidrogenului

Termen de predare: 15 aprilie 2021

Obiective faza:

 • Stand experimental pentru studiul dinamicii adsorbției componentelor amestecului utilizând diferiți adsorbanți;
 • Experimentări pe o coloană de distilare criogenică echipată cu umplutură dezvoltată în cadrul Laboratorului de Criogenie;
 • Diseminare rezultate;
 • Raport de cercetare;

FAZA 6Dezvoltarea unui model conceptual de schimbător de căldură de tip matrix heat exchanger (MHE)

Termen de predare: 15 octombrie 2021

Obiective faza:

 • Realizarea unui model/concept de schimbător de căldură de tip Matrix Heat Exchanger;
 • Analiza teoretică a sistemului;
 • Proiectarea și realizarea ansamblului;
 • Purificarea heliului de impurități (argon, oxigen, azot) pe cărbune activ la temperatură de 77K;
 • Model experimental de masurare a conductivitatii materialelor solide;
 • Diseminare rezultate;
 • Raport de cercetare;

FAZA 7Dezvoltarea unui model conceptual de purificator pentru amestecului He3-He4

Termen de predare: 10 decembrie 2021

Obiective faza:

 • Hidrodinamica superfluidului;
 • Proprietățile termodinamice ale heliului superfluid ;
 • Model conceptual pentru separarea amestecului He3-He4;
 • Experimentări ale prototipului de schimbător de căldură de tip Matrix Heat Exchanger dezvoltat în cadrul laboratorului de Criogenie ;
 • Experimentări pe o coloană de distilare criogenică echipată cu umplutură dezvoltată în cadrul Laboratorului de Criogenie;
 • Diseminare rezultate;
 • Raport de cercetare;

FAZA 8Dezvoltarea unui model conceptual de coloană de distilare a amestecului He3-He4

Termen de predare: 15 aprilie 2022

Obiective faza:

 • Model conceptual de coloană de distilare a amestecului He3-He4;
 • Experimentări ale prototipului de schimbător de căldură de tip Matrix Heat Exchanger dezvoltat în cadrul laboratorului de Criogenie ;
 • Model experimental de condensator pentru o coloană de distilare criogenică pentru concentrații ridicate de tritium;
 • Diseminare rezultate;
 • Raport de cercetare;

FAZA 9Dezvoltarea unor sisteme de recuperare și subrăcire a heliului evaporat din echipamentele ce utilizează heliu lichid

Termen de predare: 09 decembrie 2022

Obiective faza:

 • Reciclarea heliului evacuat din tomografe cu rezonanță magnetică;
 • Metodă și dispozitiv pentru măsurarea concentrației de heliu în amestecul heliu-aer din conducta de refulare;
 • Descărcarea vaporilor de heliu din criostatul RMN. Contextul actual ;
 • Model al unei conducte de refulare și al unui sistem de colectare a amestecului heliu-aer
 • Rezultatele măsurătorilor;
 • Discutarea rezultatelor măsurătorilor și concluziilor;
 • Diseminare rezultate;
 • Raport de cercetare;

 

 

©  I.C.S.I. Rm. Vâlcea 

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.