Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Ramnicu Valcea

ISSN : 2668-957X
ISSN-L : 2668-957X

ICSI Business – Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri (ITA)

Ȋnfiinţarea şi funcţionarea administrativă a Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri – ITA Rm. Vâlcea au la bază HG nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic precum şi HG nr. 128/2004 pentru aprobarea Programului Naţional “Dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic – INFRATECH”. ITA Rm. Vâlcea este înregistrat la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică – ANCS cu nr. 52/2005 şi face parte din Reţeaua Naţionala a Entităţilor de Inovare şi Transfer Tehnologic.

Misiune: Facilitarea iniţierii şi incubării de noi întreprinderi inovative bazate pe transferul de noi tehnologii avansate, în scopul creşterii competitivităţii economice.

Autorizări de competenţă:

  • Certificat nr. 87/15.12.2016 pentru perioada de funcţionare 2016-2021
  • Certificat nr. 59/21.12.2011 pentru perioada de funcţionare 2011-2016
  • Certificat nr. 20/15.12.2006 pentru perioada de funcţionare 2006-2011
  • Certificatul de autorizare provizorie nr. 23/2005 pentru un an de funcţionare.

Direcţiile de dezvoltare ale ITA:

  • Asistarea IMM-urilor pentru accesarea fondurilor nerambursabile de dezvoltare a competitivității;
  • Valorificarea rezultatelor cercetărilor prin transfer tehnologic către IMM-uri sau în parteneriat cu acestea;
  • Diseminarea în mediul economic a rezultatelor activităţilor CDI şi a rezultatelor inovative/proiecte de succes;
  • Creşterea calităţii şi competitivităţii produselor, proceselor şi serviciilor oferite/realizate în cadrul institutului şi creşterea diversităţii acestora;
  • Creşterea gradului de utilizare a resurselor umane şi materiale din cadrul ICSI, prin asigurarea/extinderea accesului IMM-urilor la serviciile tehnologice şi infrastructura de CDI.

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.