Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Ramnicu Valcea

Institute de Cercetare-Dezvoltare

 • Institutul de Fizică Atomică, București-Măgurele: Programul EUROATOM, EFDA-JET, EFDA-ITER si F4E;
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiațiilor – INFLPR, Bucureşti-Măgurele: Programul EUROATOM, EFDA-JET, PCCDI;
 • Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”, ICMPP Iași – dezvoltarea de polielectroliți solizi și membrane polimere;
 • Centrul de Chimie Organică „Costin D. Nenițescu” al Academiei Române – CCO, București – dezvoltare de materiale grafenice funcționalizate cu derivați azulenici;
 • Institutul de Prognoză Economică – studii de piață pentru sisteme energetice bazate pe hidrogen, studiu analiză de cost pe ciclu de viață și impact de mediu;
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Ingineria Nucleară „Horia Hulubei”, Bucureşti-Măgurele: comportarea materialelor şi echipamentelor în mediu tritiat;
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INFM, Bucureşti-Măgurele: Materiale avansate pentru aplicații speciale; fizica temperaturilor joase;
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj Napoca: materiale avansate şi aparatură de analiză izotopică;
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Produse Electrotehnice ICPE-CA, Bucureşti: tehnica vidului; materiale noi cu structuri carbonice şi zeolitice, energia hidrogenului;
 • Regia Autonomă, Tehnologii pentru Energia Nucleară – Institutul de Cercetări Nucleare, Piteşti: studiul comportării materialelor în medii corozive; gestionarea deșeurilor radioactive cu tritiu;
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnică, Iaşi: studiul materialelor avansate şi aplicații ale acestora la separarea şi stocarea izotopilor hidrogenului;
 • Institutul de Chimie Fizică, Bucureşti: caracterizarea fizico-structurală a materialelor;
 • Institutul Român de Cercetări Marine, Constanţa: radioprotecţia mediului.

Instituții de învățământ Superior

 • Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Chimie, Departamentul de Biochimie, Chimie Organică și Cataliză; Centrul de Cercetări de Chimie Organică Aplicată al Universității din București;
 • Universitatea din București – Facultatea de Fizică: tehnici de sinteză și investigare a materialelor cu structură poroasă;
 • Universitatea Politehnica din Bucureşti – Facultatea de Energetică: procese şi echipamente în energia nucleară, hidrogenul şi energia asociată lui;
 • Universitatea din Craiova – Facultatea de Inginerie Electrică;
 • Universitatea din Craiova – Facultatea de Agronomie: investigaţii analitice avansate pentru evaluări compoziţionale;
 • Universitatea din Piteşti – Facultatea de Științe: studiul materialelor – termodinamica şi coroziunea materialelor; caracterizarea fizico-structurală a materialelor;
 • Universitatea din Piteşti – Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare – diagnosticare si control sisteme de pile de combustibil tip PEM;
 • Universitatea Tehnică de Construcții Bucureşti – Facultatea de Instalații: termodinamica, transferul de căldură şi ingineria termică; protecţia mediului;
 • Universitatea Transilvania din Braşov: hidrogenul şi energia asociată lui;
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: surse de energie regenerabile;
 • Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca: sisteme biomedicale şi nanostructurate;
 • Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu: investigații analitice complexe pentru mediu şi securitate alimentară;
 • Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava: dezvoltarea de sisteme bazate pe propulsie electrică și pile de combustibil tip PEM, dezvoltare de stații de încărcare electrice;
 • Universitatea Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe și Mediu, Departamentul de Chimie, Fizică și Mediu: chimie analitică şi mediu;
 • Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași – Facultatea de Mecanică;
 • Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară USAMV Cluj-Napoca: chimia mediului;
 • Universitatea din Craiova – Facultatea de Științe, Departamentul de Chimie, biochimie tehnologică, chimia compușilor biologic activi;

Unități din Industrie

 • Societatea Națională Nuclearelectrica SA;
 • CNE Cernavodă;
 • Regia Autonomă de Activități Nucleare – ROMAG Dr. Tr. Severin;
 • Regia Autonomă, Tehnologii pentru Energia Nucleară – CITON Bucureşti-Măgurele;
 • Regia Autonomă, Tehnologii pentru Energia Nucleară – ICN Pitesti;
 • Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti-Mioveni;
 • Societatea Națională a Apelor Minerale;
 • SC MECROSYSTEM Bucureşti;
 • SC CHIMCOMPLEX SA Rm. Vâlcea;
 • SC Govora S.A;
 • SC Ciech Govora S.A;
 • SC METINSTAL Rm. Vâlcea;
 • SC STEMA GRUP Rm. Vâlcea;
 • SC ROMBAT SA Bistrița;
 • Power Protection Services, Deva;
 • SMARTPOWER SRL Bucuresti;
 • KINECTRICS NUCLEAR ROMANIA, Bucureşti;
 • Linde Gaz Romania;
 • Air Liquide Romania;
 • Messer Romania Gaz SRL;
 • Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – SAPE București;
 • SC COMPA SA Sibiu;
 • TDR Energy SRL;
 • Pehart Grup SA;
 • Karlsruhe Institut fur Technologie (KIT) Germania – Laboratorul de Tritiu, Germania – determinarea performanțelor catalizatorilor pentru schimbul izotopic hidrogen-apă; Sisteme de detritiere a apei grele;
 • Messer Griesheim GmbH, Austria – producerea gazelor pure şi amestecurilor de gaze;
 • Centrul de Energie Nucleară din Mol, Belgia – schimbul izotopic catalizat H2 – apă; decontaminarea deşeurilor lichide şi solide, modelare matematică;
 • Centrul de Cercetare și Inginerie a Materialelor din Toulouse, Franța – studiul materialelor şi prelucrarea acestora;
 • Institutul pentru Elemente Transuraniene din Karlsruhe, Germania – tehnici şi metode de măsurare a radioactivității în mediu;
 • Institutul Internațional de Frig, Franța: procese şi echipamente criogenice;
 • Institutul de Cercetări Nucleare din St. Petersburg, Rusia – programe de calcul şi simularea pe calculator a proceselor de separare a izotopilor hidrogenului; umpluturi şi catalizatori pentru separarea izotopilor hidrogenului; echipamente pentru stocarea tritiului;
 • Institutul „Ștefan Josef” din Liubliana, Slovenia – metode LSC pentru determinarea H-3 și C-14 în probe de mediu;
 • Universitatea din Antwerpen (U.I.A.), Belgia – producerea şi investigarea a noi materiale de mediu; tehnici de separare şi purificare a gazelor;
 • Linde Kryotechnik AG, Elveţia: echipamente criogenice;
 • Institutul Max – Plank, Gottingen, Germania – studiul interacției gaz-suprafețe solide;
 • Comisariatul pentru Energie Atomică – CEA, Franţa – ciclul de combustibil EFDA/JET şi EFDA/ITER;
 • Institutul de Electrochimie şi Sisteme Energetice din Sofia, Bulgaria – dezvoltarea de electrolizoare PEM pentru stocarea energiei bazate pe hidrogen;
 • Edwards, Anglia – producţia de echipamente de vid; sisteme de măsurare în vid înalt;
 • Oxford Scientific Instruments, Anglia – sisteme de analiză structurală a suprafeţelor metalice;
 • Analytic Jena GmbH, Germania – aparatură şi instrumentaţie de analiză a gazelor şi soluţiilor apoase;
 • Institutul Pentru Materiale de Referință și Măsurători, EC-JRC Geel, Belgia – metode instrumentale de analiză a izotopilor;
 • Kinectrics International Inc. Toronto, Canada – proiectare şi execuţie echipamente specifice energeticii nucleare;
 • Institutul de Materiale al Academiei Chineze de Inginerie Fizica/IM – CAEP – cooperare în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologiilor de separare a izotopilor hidrogenului în special pentru detritierea apei şi distilarea criogenică;
 • National Fusion Research Institute, Coreea de Sud – cercetări cu privire la separarea izotopilor hidrogenului, distilarea criogenică a hidrogenului, stocarea hidrogenului în material, comportarea materialelor în mediu tritiat, comportamentul tritiului legat organic în mediu şi măsurarea sa;
 • Institutul de Fizică Nucleară Aplicată al Academiei Chineze de Ştiinţe din Shanghai, China – aplicaţii ale procesului de separare a tritiului prin schimb izotopic catalizat la decontaminarea efluenţilor lichizi dintr-un reactor nuclear tip TMSR;
 • Institutul de Tehnologie a Măsurării şi Testării din Shanghai, China, – acord de colaborare pentru înființarea unui „Laborator Internațional Comun pentru Știința și Tehnologia Tritiului şi Carbonului”;
 • NRC Kurchatov Institute – PNPI, St. Petersburg, Rusia – acord de colaborare în domeniul securitate nucleară-tehnologii inovative;
 • Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia”Nicola Giordano”, Messina, Italia – acord de colaborare în domeniul tehnologiilor inovative și al dezvoltării de materiale pentru pilele de combustibil;
 • DLR Institute of Networked Energy Systems, Germania – acord de colaborare în domeniul dezvoltării de tehnologii energetice bazate pe pile de combustibil;
 • Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt e.V. (DLR), Germania – colaborare în domeniul dezvoltării de baterii;
 • Université Catholique de Louvain, Belgia – colaborare în domeniul dezvoltării și testării de baterii;
 • ARENA-INNOVATION Germania – colaborare în domeniul stocării hidrogenului, pilelor de combustibil și bateriilor;
 • Institute of Materials Science Kaunas, Lituania – acord de colaborare în domeniul dezvoltării și caracterizării de material grafenice pentru pilele de combustibil.

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.