Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Ramnicu Valcea

Institute de Cercetare-Dezvoltare

 • Institutul de Fizică Atomică, București-Măgurele: Programul EUROATOM, EFDA-JET, EFDA-ITER si F4E;
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiațiilor – INFLPR, Bucureşti-Măgurele: Programul EUROATOM, EFDA-JET;
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Ingineria Nucleară “Horia Hulubei”, Bucureşti-Măgurele: comportarea materialelor şi echipamentelor în mediu tritiat;
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INFM, Bucureşti-Măgurele: Materiale avansate pentru aplicații speciale; fizica temperaturilor joase;
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj Napoca: materiale avansate şi investigații izotopi stabili;
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Produse Electrotehnice ICPE-CA, Bucureşti: tehnica vidului; materiale noi cu structuri carbonice şi zeolitice, energia hidrogenului;
 • Regia Autonomă, Tehnologii pentru Energia Nucleară – Institutul de Cercetări Nucleare, Piteşti: studiul comportării materialelor în medii corozive; gestionarea deșeurilor radioactive;
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnică, Iaşi: studiul materialelor avansate şi aplicații ale acestora la separarea şi stocarea izotopilor hidrogenului;
 • Institutul de Chimie Fizică, Bucureşti: caracterizarea fizico-structurală a materialelor;
 • Institutul Român de Cercetări Marine, Constanţa: radioprotecţia mediului;

Instituții de învățământ Superior

 • Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Chimie și Facultatea de Fizică: tehnici de sinteză și investigare a materialelor cu structură poroasă;
 • Universitatea Politehnica din Bucureşti – Facultatea de Energetică: procese şi echipamente în energia nucleară, hidrogenul şi energia asociată lui;
 • Universitatea din Craiova – Facultatea de Electrotehnică: ştiința şi ingineria materialelor; aplicațiile criogeniei în electrotehnică;
 • Universitatea din Piteşti – Facultatea de ştiințe: studiul materialelor – termodinamica şi coroziunea materialelor; caracterizarea fizico-structurală a materialelor;
 • Universitatea Tehnică de Construcții Bucureşti – Facultatea de Instalații: termodinamica, transferul de căldură şi ingineria termică; protecţia mediului;
 • Universitatea “Transilvania” din Braşov: hidrogenul şi energia asociată lui;
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: surse de energie regenerabile;
 • Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca: sisteme biomedicale şi nanostructurate
 • Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu: investigații analitice complexe pentru mediu şi securitate alimentară

Unități din Industrie

 • Societatea Națională Nuclearoelectrica SA;
 • CNE – PROD – Unitatea 1 şi Unitatea 2 Cernavodă;
 • Regia Autonomă de Activități Nucleare – ROMAG Dr. Tr. Severin;
 • Regia Autonomă, Tehnologii pentru Energia Nucleară – SITON Bucureşti-Măgurele
 • Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti-Mioveni;
 • Societatea Națională a Apelor Minerale;
 • SC MECROSYSTEM Bucureşti;
 • SC OLTCHIM SA Rm. Vâlcea;
 • SC Govora S.A;
 • SC METINSTAL Rm. Vâlcea;
 • SC STEMA GRUP Rm. Vâlcea
 • KIT Karlsruhe Germania, Laboratorul de Tritiu, Germania: determinarea performanțelor catalizatorilor pentru schimbul izotopic hidrogen-apă; Sisteme de detritiere a apei grele;
 • Messer Griesheim GmbH, Austria: producerea gazelor pure şi amestecurilor de gaze;
 • Centrul de Energie Nucleara din Mol, Belgia: schimbul izotopic catalizat H2 – apă; teste de anduranță a catalizatorului Pt/C/PTFE; decontaminarea deşeurilor lichide şi solide, modelare matematică;
 • Centrul de Cercetare și Inginerie a Materialelor din Toulouse, Franța: studiul materialelor şi prelucrarea acestora;
 • Institutul pentru Elemente Transuraniene din Karlsruhe, Germania: tehnici şi metode de măsurare a radioactivității în mediu.
 • Institutul Internațional de Frig, Franța: procese şi echipamente criogenice;
 • Institutul de Cercetări Nucleare din St. Petersburg, Rusia: simularea proceselor de separare a izotopilor hidrogenului; umpluturi şi catalizatori pentru separarea izotopilor hidrogenului; echipamente pentru stocarea tritiului;
 • Institutul „Josef Stefan” din Liubliana, Slovenia: metode LSC pentru determinarea H-3 și C-14 în probe de mediu.
 • Universitatea din Antwerpen (U.I.A.), Belgia: producerea şi investigarea a noi materiale de mediu; tehnici de separare şi purificare a gazelor;
 • Linde Kryotechnik AG, Elveţia: echipamente criogenice;
 • Institutul Max – Plank, Gottingen, Germania: studiul interacției gaz-suprafețe solide;
 • Comisariatul pentru Energie AtomicaCEA, Franţa: ciclul de combustibil EFDA/JET şi EFDA/ITER;
 • Oxford Scientific Instruments, Anglia: sisteme de analiză structurală a suprafeţelor metalice;
 • Institutul Central de Cercetări Chimice al Academiei Ungare de Ştiințe: metode de analiză în IR, determinarea compuşilor organici.
 • Institutul pentru Materiale de Referință și Măsurători, EC-JRC Geel, Belgia: metode instrumentale de analiză a izotopilor
 • Kinectrics International Inc. Toronto, Canada: proiectare şi execuţie echipamente specifice energeticii nucleare.

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.