Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Ramnicu Valcea

Atmosfera reprezintă cel mai larg vector de propagare a poluanţilor – Monitorizarea emisiilor permite evaluarea contribuţiei pe care diferitele surse de poluare o au asupra calităţii aerului şi stabilirea priorităţilor cu privire la reducerea poluării. Putem spune că urmărirea emisiilor defineşte cauza poluării. Monitorizarea imisiilor permite studierea eventualelor efecte ale poluării asupra climei, transportul şi depunerea substanţelor potenţial toxice.

În acest sens, ICSI Rm. Vâlcea oferă o gamă largă de servicii de monitorizare a indicatorilor de mediu pentru aer, de la prelevare probe şi analize uzuale pentru aer, la studii de impact, bilanţuri de mediu, programe de monitorizare şi consultanţă. Analizele realizate de noi includ atât măsurători ale gazelor de ardere la coş emisii cât şi măsurători ale calităţii aerului ambiental imisii. Pentru măsurători la faţa locului dispunem şi de o staţie meteo portabilă care permite măsurarea presiunii, altitudinii, umidităţii, punctului de rouă, densităţii în altitudine, temperaturii, precum şi viteza vîntului din faţă sau spate.

Tip analiza Tip proba
Încercări gravimetrice
Determinarea concentraţiei masice de pulberi efluenţi gazoşi reziduali (emisii)
Încercări prin analiza nedispersivă în IR
Determinarea automată a concentraţiilor de gaze (O2, CO2, CO, SO2, NO, NOx) efluenţi gazoşi reziduali (emisii)
Tip analiza Tip proba
Încercări gravimetrice
Determinarea fracţiei PM 10, materii sub formă de pulberi în suspensie imisii
Încercări prin fluorescenţă în UV
Analiza dioxidului de sulf prin metoda fluorescenţei în ultraviolet imisii
Încercări prin chemiluminiscenţă
Analiza NO, NO2 si NOx prin chemiluminiscenţă imisii
Analiza NH3 prin chemiluminiscenţă imisii
Încercări prin analiza nedispersivă în IR
Analiza monoxidului de carbon (CO) prin metoda NDIR – analiză nedispersivă cu absorbţie în infraroşu imisii
Analiza dioxidului de carbon (CO2) din aerul atmosferic imisii
Încercări prin ionizare în flacără (FID)
Analiza hidrocarburilor (HC) imisii
Încercări prin fotoionizare (PID)
Analiza compuşilor organici volatili (COV) din aerul atmosferic imisii
Tip analiza Tip proba
Incercari prin scintilatie solida
Determinarea concentratiei de radon in aer Aer

Pentru informaţii suplimentare privind serviciile oferite de către ICSI Rm. Valcea, vă rugăm sa ne scrieţi la adresa: office@icsi.ro

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.