Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Ramnicu Valcea

ICSI Energy este o facilitate de cercetare-dezvoltare din domeniul energiei având echipamente și instrumentație de excepție pentru întregul lanț al noii revoluții energetice de la producere, la stocare/transport și până la utilizare. Dispune de trei clădiri moderne și funcționale ce includ o serie de laboratoare, o sala de conferințe, birouri pentru cercetare și două hale pentru experimentări pentru a aborda energetica hidrogenului și stocarea energiei prin dezvoltarea și testarea de sisteme și tehnologii ce concură la așa-numitul “lanț al energiei hidrogenului”.

Aflați mai multe informații despre noi în cadrul site-ului ERRIS

Stație de testare a pilelor de combustibil
Stația de testare a pilelor de combustibil Arbin modelul FCTS este un sistem integrat, automat și controlat de un software dedicat testării ansamblurilor de pile de combustibil PEM (Proton Exchange Membrane) cu o putere de până la 10 kW. Folosind tehnologia brevetată de umidificare a punctelor de condensare a lui Arbin, precum și componente extrem de precise, seria FCTS oferă o soluție de testare extrem de fiabilă. Sistemul include gestiunea gazelor reactante din punct de  vedere al umidității, presiunii și debitelor necesare pentru alimentarea și evacuarea din ansamblul de pile. Se pot efectua următoarele teste: curbe de polarizare, măsurarea rezistenței interne și testarea duratei de viață. Stația de testare oferă posibilitatea controlului termic al ansamblului de pile astfel că se realizează identificarea fenomenelor tranzitorii  ce influențează comportamentul acestuia într-o gamă mare de temperaturi.

Linie completă de dezvoltare pentru pile de combustibil de tip PEM
Include: un sistem de producere straturi de difuzie prin electrofilare, un sistem controlat de computer pentru prelucrarea grafitului în vederea producerii plăcilor bipolare (freză cu comandă numerică), un sistem de acoperire ultrasonic SONOTEK pentru depunerea catalizatorilor pe un substrat de carbon, un sistem dezvoltat intern pentru asamblarea pilelor de combustibil tip PEM, un sistem de etanșare pentru pile prin matrițare sau depunere controlată cu ajutorul robotului de dispensare Nordson EV4 și un stand personalizat de testare a pilelor de combustibil.

Freză cu comandă numerică
Freza cu comandă numerică IMES-ICORE, model Premium 4030µ este un echipament de prelucrare prin așchiere – o freză cu comandă numerică ce conține axe de translație și rotație acționate de motoare controlate prin intermediul calculatorului. Materialele adecvate care se pot prelucra sunt: grafit, cupru, aluminiu, plastic, lemn, materiale sinterizate și oțel (doar operații de finisare). Sistemul este folosit pentru producerea plăcilor bipolare și colectoare de curent utilizate la realizarea pilelor de combustibil precum și pentru o serie de alte prelucrări.

Centru de prelucrare vertical în 5 axe
Centrul de prelucrare vertical în 5 axe este un sistem ce permite fabricarea rapidă prin frezare de componente cu o configurație complexă și precizie ridicată, atât în producția de unicate cât și serii de repere. Materialele ce pot fi prelucrate sunt diverse: oțeluri aliate, oțeluri inoxidabile, titan, inconel, fontă, aluminiu, cupru, duralumiu, mase plastice etc. Printre reperele mecanice ce pot fi realizate se găsesc: matrițe pentru deformare plastică la rece și la cald în vederea fabricării de produse din tablă (carcase, vase de stocare, echipamente de laborator cu configurație specifică ce nu pot fi achiziționate de la fabricații tradiționali); matrițe pentru injecție mase plastice în vederea realizării carcaselor acumulatorilor, rotoare cu palete ce au profile spațiale complexe ce intră în componența sistemelor de transport de lichid sau gaz; dispozitive de fixare și asamblare a instalațiilor experimentale.

Imprimanta 3D
Imprimanta 3D Objet Connex 260 este utilizată pentru prototiparea rapidă și eficientă a pieselor componente, modelelor și instalațiilor experimentale, precum și pentru fabricarea unor repere și subansamble, scule și dispozitive de configurație complexă ce nu pot fi realizate prin metode tradiționale: prelucrare mecanică, injecție, deformare plastică. Folosește tehnologia de stratificare Polyjet Matrix, pulverizând în mod selectiv în direcții orizontale un amestec lichid de monomeri, oligomeri și fotoactivatori care printr-un proces de întărire se transformă ulterior într-un material polimeric dur. După fiecare strat depus se face o nivelare cu o rolă, iar o lampă UV solidifică materialul, acumulându-se strat cu strat în direcție verticală. Această tehnologie permite amestecarea a 3 din cele 14 materiale disponibile, ce sunt încapsulate în cartușe, pentru a tipări modele 3D cu ferestre transparente, suprafețe moi ori elastice care simulează cauciucul, polipropilena ori materiale plastice industriale diverse. Unul din materiale este totdeauna materialul suport, destinat să susțină golurile și concavitățile din modelul propriu-zis, care se îndepărtează în final prin spalare.

Echipament de gravură și tăiere laser
Echipamentul de gravură și tăiere laser, PLS6MW Multi-Wavelength Laser Platform, este utilizat la tăierea precisă in configurații complexe, după un model digital 2D, a materialelor metalice, organice și anorganice ale pieselor din componența unor sisteme de etanșare, precum și la tratamentul suprafețelor diverselor materiale ce intră în componența modelelor și instalațiilor experimentale realizate.

ANSYS Multiphysics
ANSYS Multiphysics este o platformă software ce oferă conectivitate bidirecțională între instrumentele de modelare incluse: Design Modeller, Meshing, Fluid Dynamics (CFX, FLUENT), Analiza structurală, iar cuplarea cu sistemul de calcul ANSYS HPC permite procesarea paralelă și reducerea timpului necesar pentru simulare. Integrează toate necesitățile fluxului de lucru (pre-procesare, simulare și postprocesare) și oferă funcționalitate multifizică (interacțiune fluid-structură, cuplaj electronic cu fluid). Solverele de analiză a dinamicii fluidelor (CFX, Fluent) permit simularea diferitelor regimuri de curgere a fluidelor și a transferului de căldură, investigarea reacțiilor chimice și a curgerilor reactive, analizarea problemelor de acustică, investigarea fenomenelor ce au loc în dispozitive electrochimice utilizând module dedicate pentru pile de combustibil, electrolizoare și baterii. Instrumentele de analiză structurală oferă posibilitatea de a simula fiecare aspect structural al unui produs: analiză statică liniară (stres sau deformări), analiză modală (determină caracteristicile vibrațiilor) și fenomene neliniare tranzitorii avansate care implică efecte dinamice și comportamente complexe.

Echipament de acoperire prin pulverizare
Echipamentul de acoperire prin pulverizare SonoTek este folosit pentru realizarea de electrozi pentru pilele de combustibil cu membrană schimbătoare de protoni (PEM), prin tehnica de pulverizare cu ultrasunete, demonstrând o uniformitate remarcabilă a încărcării de catalizator. O duză cu ultrasunete este folosită pentru atomizarea cernelei catalitice. Acoperirea uniformă a filmului subțire realizată cu ultrasunete păstrează porozitatea electrodului și nu împiedică transportul reactanților. Procesul de acoperire este complet controlat de calculator și poate fi programat în funcție de zona de acoperire.

Analizor de sorbție automată
Analizorul de sorbție automata AUTOSORB-iQ-C este folosit pentru caracterizarea completă a materialelor, având un port combinat de chemisorbție/fizisorbtie și fiind echipat pentru detecția/analiza microporilor de joasă presiune.  Capabilitățile de chemisorbție permit efectuarea de izoterme (combinate, reversibile, ireversibile), a suprafeței metalice active (suprafață, dispersie, dimensiune nanocluster) și tratamente in situ (degazare automată/reducere/oxidare,evacuare) pentru catalizatori sintetici și industriali, metale depuse pe suporturi catalitice, metale de tranziție și metale pretioase, părti acidice și bazice ale oxizilor. Capabilitățile de fizisorbție permit efectuarea de izoterme (adsorbție și/sau desorbție), scanare histerezis, determinarea suprafeței specifice (BET, Langmuir, STSA, DFT, BJH), analiza microporilor (NLDFT, QSDFT, Monte-Carlo, t-plot, metoda alfa-s, metoda MP, DR & DA), analiza mesoporilor (NLDFT, BJH, DH) pentru materiale carbonice, materiale farmaceutice, ceramice, umpluturi, polimeri, metale și altele, care se află în stare pulverulentă, de granule, sub formă de pelete sau extrudate.

Reactor MICROACTIVITY-Reference
Reactorul MICROACTIVITY-Reference este un reactor de laborator automatizat și computerizat pentru reacții de microactivitate catalitică, prevăzut cu by-pass de reactor, evaporator de preîncălzire, supapă de reglare a presiunii și alte dispozitive de procesare în interiorul unei incinte încălzite, care evită condensarea posibilă a produselor volatile la momentul preîncălzirii reactanților. O mare varietate de reacții de: hidrocracare, hidro-tratare, izomerizare, hidrogenare, hidrodesulfurizare (HDS), oxidare, hidrogenare (HDN), polimerizare, reformare (aromatizare) se pot efectua în acest reactor.

Echipament de electrofilare
Echipamentul de electrofilare KATO TECH  este utilizat pentru producerea de nanofibre organice cu diametre de la 50 la 800 nm. Se bazează pe aplicarea unei diferențe de potențial între un fluid polimeric încărcat pozitiv (10-40 kV) și împrăștierea acestuia pe o țintă ce este încărcată negativ, sub formă de nanofibră. Nanofibrele produse prin electrofilare au două proprietăți principale: un raport foarte mare volum – suprafață și structură relativ fără defecte la nivel molecular. Prima proprietate face aceste nanofibre adecvate pentru activitățile ce necesită un contact fizic ridicat, cum ar fi asigurarea de situri pentru reacțiile chimice sau capturarea de materiale sub formă de mici particule printr-o filtrare succesivă. A doua proprietate permite nanofibrelor să se apropie de tăria maxim teoretică a materialelor filate, deschizând posibilitatea de a realiza materiale compozite cu înalte performanțe mecanice. Aceste  materiale se folosesc la: filtrare, fabricarea de catalizatori și straturi de difuzie, textile, materiale implant, repararea țesuturilor, pansamente, materiale textile medicinale, compozite.

Spectrometru de fluorescență cu raze X
Spectrometrul de fluorescență cu raze X, dispersiv după lungimi de undă (WDXRF) este utilizat pentru analiza chimică elementală de înaltă performanță a celor mai variate tipuri de probe solide și lichide, pentru realizarea de măsurători de grosime de filme și pentru distribuţia elementelor chimice sub formă de “hărţi” de concentraţie.

Potentiostat/galvanostat
PARSTAT 2273 Princeton Applied Research care are încorporat modulul PowerSINE de analiză și testare a impedaței electrochimice (EIS).

Potențiostat/galvanostat multicanal
Potentiostatul/galvanostatul multicanal ORIGALYS ELECTROCHEM SAS este destinat cercetării proceselor electrochimice din electrolizoare, pile de combustibil și baterii ca urmare a dezvoltării de noi materiale. Cercetările în acest domeniu necesită  instrumente care să poată măsura și aplica tensiuni și curenți ridicati pentru a investiga în condiții de funcționare reală materialele utilizate în construcția celulelor individuale sau a întregului ansamblu. Dispune de 8 canale individuale și un software dedicat pentru comandarea/programarea independentă a modulelor. Software-ul cuprinde majoritatea tehnicilor electrohimice și de coroziune specifice: voltametrie ciclică, liniară, cu undă pătrată, cu puls diferențial, cronoamperometrie, cronopotentiometrie, analiză prin tehnică de stripping, impedanțăEIS, coroziune și coroziune de pitting.

Electrolizor EC-EL prevăzut cu ansamblu MEA cu membrană schimbătoare de protoni EC-G3-MEA
Cu o suprafață catalitică activă de 49 cm2 și membrană Nafion 117 produce între 30‐250 std cc/min de hidrogen și între 15‐125 std cc/min de oxigen.

Electrolizor PEM HOGEN HP40
Generatorul de hidrogen HOGEN HP este un sistem complet integrat de electroliză a apei, cu membrane schimbătoare de protoni (PEM), la presiune înaltă, ce produce hidrogen din apă și electricitate. Sistemul include un ansamblu de celule de electroliză, precum și toate celelalte echipamente auxiliare necesare pentru reglarea operațiunilor de electroliză și presurizare hidrogen. Echipamentul auxiliar este utilizat pentru a ajuta la funcțiile sistemului: apa circulată, uscarea hidrogenului, presurizarea hidrogenului și închiderea sistemului. Unitatea conține senzori și o placă de control pentru a ajuta la monitorizarea performanțelor sistemului și pentru a automatiza funcționarea. Productia netă de hidrogen este de: 1.05Nm3/h (18.8SLPM) (2.28Kg/24h), presiunea hidrogenului este de: 165barg (2400psi) iar puritatea hidrogenului de 99.9995%, vapori apă <5ppm(V),  N2<2ppm(V), O2<1ppm(V).

Echipament producere apă ultrapură pentru electrolizor
Sistemul are ca scop producerea apei ultrapure tip I direct din apa de rețea și furnizarea unui debit constant către o celulă de electroliză, la o temperatură prestabilită. Sistemul permite programarea unui regim de lucru (debit, presiune, temperatură) pentru o perioadă definită de timp și asigură controlul și reglajul temperaturii apei la intrarea în celula de electroliză în funcție de parametrii de testare selectați de utilizator, de la temperatura ambientală și pînă la 90 °C, cu o precizie de 0.05 °C.

Presa hidraulică manuală
Presa hidraulică manuală Carver 4386CE.4010000 de 12 tone forță este utilizată pentru pastilarea probelor pentru spectrometrie FTIR, pastilarea făcându-se cu matrițe de diferite dimensiuni.

Sistem de depunere chimică de vapori (CVD)
Sistemul de depunere CVD “EasyTube®3000Ext Graphene&Carbon Nanotube Grown System” este dedicat creșterii de grafene și nanotuburi carbonice dopate cu azot, brom și iod prin metoda de depunere chimică de vapori (Chemical Vapor Deposition – CVD) la temperaturi de până la 1100°C. Depunerea chimică din stare de vapori (CVD) este una dintre cele mai importante metode de preparare a straturilor subţiri şi a acoperirilor din materiale anorganice de compoziţii diferite.

Spectrofotometru Perkin Elmer Frontier FT-NIR
Spectrofotomerul Perkin Elmer Frontier FT-NIR în domeniul 400-4000 cm-1 prevăzut cu accesoriu ATR este destinat analizei produselor petroliere din apa și sol, analizelor de rutină pentru expertizarea calității mediului, analizelor cantitative și calitative ale compușilor organici și anorganici, verificărilor de spectre.

Analizor TGA-DSC STA 449 Jupiter Simultaneous Thermal Analyzer (TG-DSC)
Analizorul TGA-DSC STA 449 Jupiter Simultaneous Thermal Analyzer (TG-DSC) cu domeniu de lucru 25–1650 °C în atmosferă controlată este capabil să efectueze analize simultane de analiză termogravimetrică a piederii de masă (TG) și calorimetrie cu scanare diferențială (DSC).

Sistem AFM- Raman
Sistemul AFM-Raman Witec alpha-300 RAS+, echipat cu trei lasere (roșu, verde, albastru) și modul de fotoluminescență, permite caracterizarea topografică a suprafețelor (i.e., până la 200 × 200 µm2) în mod contact și AC, împreună cu analiza spectroscopică Raman (confocală și SNOM), cu rezoluție spațială sub limita de difracție optică (i.e., < λ/2 in aer).

Software analiză de ciclu de viață  Umberto NXT LCA
Umberto NXT LCA este o aplicație software pentru evaluarea impactului asupra mediului a unui produs sau proces prin analiza ciclului de viață, permițând astfel analiza comparativă utilă în luarea deciziilor. De asemenea, aplicația oferă posibilitatea investigării impactului și contribuției fiecărei componente a produsului/procesului, oferind astfel un instrument de îmbunătățire și eficientizare adresat cercetării, industriei și factorilor de decizie. Umberto NXT LCA poate folosi informații provenite din oricare dintre bazele de date din domeniul LCA, în momentul de față în cadrul ICSI folosind ecoinvent.

Potențiostat multicanal
Potențiostatul multicanal Solartron CellTest System (1470E) este utilizat pentru testarea și caracterizarea în regim DC curent constant, spectroscopie de impedanță electrochimică EIS și analiză de răspuns în frecvență FRA a unui număr mare de sisteme de stocare a energiei cum sunt bateriile, pilele de combustibil și supercapacitorii.

Sistem de testare baterii
Sistemul de testare baterii Evaluator B30/FuelCon Test station este utilizat pentru testarea de baterii în diferite moduri de încărcare/descărcare, pentru caracterizare non invazivă a acestora prin tehnica EIS în timpul funcționării, în diferite condiții de sarcină și temperatură.

Sistem de încărcare/descărcare pentru baterii
Sistemul de încărcare/descărcare pentru baterii  MTI BST8-10A30V dispune de 8 canale individuale si reprezinta o metodă neinvazivă de testare. Se pot aplica curenți de până la 10 amperi cu un potențial maxim de 30 V

Unitate mixare componente active MSK-SFM-9 MTI, SUA
Prevăzută cu diferite accesorii, din oțel inoxidabil,  cu vacuum (≤-0.098MPa) și controlul temperaturii de lucru – manta (15 – 50°C), permite prepararea amestecurilor dedicate electrozilor de baterii, pentru o capacitate de lucru de 6 L. Potrivită pentru o varietate de solvenți organici și alte medii chimice, permite o eficiență cu rezultate excelente în dispersie și omogenizare (viteza de amestecare 0-112 RPM; viteza de dispersie 0-6100 RPM).

Sistem compact de depunere THANK METAL, Japonia
Destinat depunerii straturilor subțiri de amestec de electrozi pe substrat de aluminiu și cupru, folosind tehnologia rolă/rolă. Permite depunerea amestecurilor de electrod pe substrat față/față-verso, continuu sau intermitent, cu controlul grosimii stratului depus. Este prevăzut cu cuptor pentru uscarea amestecurilor depuse, permite controlul vitezei de depunere/migrare a foliei în sistem, permite controlul temperaturii de lucru.

Sistem semi-automat de profilare electrozi de tip pouch THANK METAL, Japonia
Dedicat profilării electrozilor de tip pouch pentru diferite dimensiuni. Prevăzut cu senzori IR pentru siguranța funcționării la alimentarea frontală cu foliile de electrozi, permite profilarea electrozilor cu o calitate ridicată a tăierii, control bun al reliefului și acuratețea tăierii de ± 0.1mm.

Sistem profilare electrozi de tip cilindric – 18650 THANK METAL, Japonia
Dedicat profilării electrozilor de tip cilindric – 18650, pentru anod și catod. Prevăzut cu senzori IR pentru siguranța funcționării la alimentarea frontală cu role de electrozi, permite profilarea electrozilor cu o calitate ridicată a tăierii, control bun al reliefului și acuratețea tăierii. Permite stabilirea lungimii electrozilor și vitezei de desfășurare a electrozilor.

Presa THANK METAL, Japonia
Dedicată reducerii porozității electrozilor, permite un contact bun între particulele materialului activ și electrolit ce favorizează reacțiile electrochimice. Prevăzută cu afișaj digital (viteza de lucru, forță de presare – max. 3 tone, temperatura).

Sistem desktop de sudură ultrasonică MSK-800W MTI, SUA
Utilizat pentru atașarea colectorilor de curent (aluminium și cupru/nichel) pentru celulele Li-ion de tip pouch. Sistemul de sudură este prevăzut cu display LCD, permite controlul parametrilor: timp, numărul de electrozi (max. 20 electrozi).

Sistem semi-automat de asamblare electrozi/separator pentru celulele Li-ion de tip cilindric-18650 THANK METAL, Japonia
Dedicat realizării ansamblului electrozi/separator de tip “jelly roll” pentru celulele cilindrice – 18650. Funcționează în mod semi-automat, permite stabilirea lungimii electrozilor/separatorului și tensiunea de roluire a ansamblului, prevăzut cu mod automat de tăiere a separatorului. Prezinta compatibilitate pentru celulele cilindrice de tip 18650.

Sistem semi-automat de profilare a carcaselor pentru celulele Li-ion de tip pouch THANK METAL, Japonia
Permite realizarea carcaselor din folii  laminate din aluminiu destinate celulelor Li-ion/Li-polimer, pentru diferite dimensiuni și adâncimi ale carcaselor (în funcție de numărul electrozilor din celule). Poate fi utilizat în mod automat pentru role de folii laminate din aluminium sau în mod semi-automat pentru dimensiuni prestabilite ale foliilor  laminate din aluminium.

Sistem sigilare celule de tip pouch THANK METAL, Japonia
Temperatura maximă de lucru 300˚C, lungime maximă 300mm, sistem de răcire, tensiune 100V, curent 20A, presiunea aerului 1MPa, debit de 30 L/min. Sistemul este utilizat pentru sigilarea carcaselor din folii  laminate din aluminiu destinate celulelor Li-ion/Li-polimer.

Cameră atmosferă controlată de tip Glove Box INNOVATIVE TECHNOLOGY, SUA
Dedicată injecției cu electrolit a celulelor Li-ion/Li-polimer. Asigură o barieră fizică etanșă pentru lucrul cu materiale senzitive la contaminare sub mediu inert (argon) sau vacuum. Este prevăzută cu unitate de control: controler cu ecran color tactil; senzori de oxigen, umiditate, hidrogen, presiunea din incintă, cu afișarea valorilor măsurate pe afișajul digital tactil al camerei.

Scanner 3D
Scannerul Creaform HandySCAN 3D, de înaltă precizie (până la 40 μm/m) și viteză (până la 205000 măsurari/sec.), oferă posibilitatea realizării de modele modelele diverse, nefiind limitat de complexitatea, dimensiunile, materialul sau culoarea obiectului țintă. Permite evaluarea dimensională și de formă, precum și generarea modelelor CAD 3D, generând fișiere “ready-to-use” de îndată ce s-a finalizat achiziția datelor și putând fi utilizat în toate etapele de dezvoltare a unui produs, de la concept și proiectare la realizare și service.

Platforma Software – Creaform Vxlements
Este o platformă software utilizată în sinergie cu tehnologiile de măsurare 3D Creaform, care permite parametrizarea și transferul fișierelor către orice platformă CAD care utilizează formate standard (.iges, .step, .dxf), precum și importul fișierelor CAD, permițând compararea măsurării directe cu modele CAD fără a impieta asupra calității măsurării sau a aplicării principiilor standardelor de dimensionare geometrică și toleranțe (GD&T). Este concepută astfel încât să ofere uneltele necesare în toate etapele dezvoltării unui produs.

Platforma CAD CAM – Siemens NX12.0
Siemens NX este o platformă de proiectare CAD CAM. NX CAD are posibilitatea de scanare 3D ce permite utilizatorului digitizarea și, ulterior, parametrizarea tuturor tipurilor de suprafețe, de la geometrii simple până la cele complexe, este folosit pentru construcția 3D a produsului finit sau părți componente ale acestuia pornind de la un desen de execuție, schiță, descriere și dă posibilitatea execuției testelor de funcționalitate ale unui întreg ansamblu încă de la faza de proiectare, corectarea eventualelor defecte/imperfecțiuni cu propagarea în timp real a modificărilor în întregul lanț cinematic.

NX CAM este un mediu integrat în aceeași platformă cu ajutorul căruia se realizează prelucrarea în timp real și modificări de geometrie își vor avea corespondența în modificări ale strategiei de prelucrare în timp real, fără a mai fi nevoie de o reluare a întregului proces de proiectare tehnologică.

Sistem  de simulare în timp real Hardware-in-the-Loop (HIL), soft RT LAB,  4 cores, 1 FPGA, OPAL-RT
Este un sistem de simulare în timp real dedicat aplicațiilor HiL (Hardware in the Loop), care include o platformă hardware prevazută cu dispozitive de I/O analogice și digitale și cu processor multi-core, capabilă să ruleze software de simulare în timp real dedicat activităților de proiectare, testare și optimizare a controlului sistemelor electronice de putere, a echipamentelor energetice, aeronautice, automotive, etc.

Compresor cu membrană NovaSwiss 555.0218-1
Se utilizează pentru comprimarea hidrogenului de la o presiune minimă de 20 barg la maximum 400 bar. Este un compressor cu membrană care garantează imposibilitatea impurificării cu ulei a gazului comprimat.

Dinamometru programabil
Dinamometrul programabil Hystersis Dynamometer Model HD815‐5NA‐0200 poate măsura un cuplu de până la 28 Nm, o viteză de până la 12 000 rpm, și o putere max. de 7000 W. Este utilizat pentru simularea diverselor regimuri de deplasare ale vehiculului (accelerare, croazieră, decelerare) și testarea funcționării ansamblului propulsor.

Osciloscop programabil
Osciloscopul programabil Tektronix DP07254 dispune de 4 canale pentru semnale având lățimea de bandă de până la 2,5 GHz, cu o rată de eșantionare de până la 40 GHz. Este prevăzut, între altele, cu soluții avansate de măsurare și analiză pentru caracterizarea surselor de alimentare și a convertoarelor de putere, precum și pentru verificarea si depanarea sistemelor automotive de comunicare pe diverse magistrale de date (CAN, LIN, FlexRay).

Sursă de alimentare EA-PSI 240V-170A, 15KW
Este o sursă de alimentare programabilă de cc, de putere, alimentată de la rețeaua de curent trifazat. Furnizează un curent continuu de până la 110 A la o tensiune de până la 240 V, cu respectarea limitării puterii furnizate la 15 kW. Posedă și o interfață care permite setarea valorii mărimilor de ieșire și monitorizarea acestora cu ajutorul unor semnale analogice 0-10 V sau 0-5 V.

Platformă hardware și software, tehnologie completă cRIO de la NI.
Platforma hardware și software, tehnologie completă cRIO de la NI, este concepută pentru proiectarea și implementarea  de unităţi de control electronic (ECU) pentru diverse aplicații staționare și automotive, utilizând modulele NI LabVIEW Real-Time, LabVIEW FPGA şi controlerul NI CompactRIO, realizând verificarea sistemului utilizând LabVIEW şi sistemul în timp real de tip HIL (hardware-in-the-loop) bazat pe şasiul PXI.

Platformă modulară de achiziție și control date tip AutoBOX/DSPACE
Este destinată pentru controlul în timp real în aplicațiile automotive. Platforma este robustă și este alimentată direct din bateria vehicului, având funcția de controler/simulator al sistemului de propulsie hibrid/electric al vehiculului, precum și alte funcții avansate de control al șasiului și asistență la conducere. Platforma este extensibilă și conține:

  • Modul procesor DS 1007 dualcore NXP QorlQ P5020 cu putere ridicată de calcul, acces rapid la I/O; permite bootarea autonomă din memoria flash internă, precum și înregistrarea datelor USB; programabil direct din Simulink.
  • Modul HIL I/O – DS2202 este utilizat pentru simulare HIL și este adaptat pentru simularea și măsurarea semnalelor din domeniul automotive.
  • Modul DS4302 – are patru canale de comunicație CAN independente, care suportă formatele CAN 2.0A, CAN 2.0B și ISO DIS 11898 de viteză ridicată.

Platformă software DSPACE/Simulink pentru implementare control în timp real
Este utilizată pentru a programa sistemele electronice de control de pe platforma hardware DSPACE. Platforma software oferă acces la platformele de simulare și la sistemele de magistrală conectate pentru măsurători, calibrări și diagnosticare a ECU. Structura platformei este modulară și flexibilă oferind o scalabilitate ridicată pentru a satisface cerințele cazurilor specifice de aplicare, compusă din mai multe module software: Pachet software de instrumentație și control processor CDP_USB; Software pentru control multi-mesaje pe magistrala CAN – RTICANMM_BS_USB.

Sarcini electronice programabile de curent continuu
Sarcinile electronice programabile de curent continuu Chroma 2x24kW, 600V-1680A și Chroma 48kW/600V/1380 sunt capabile să răspundă necesităților unei game variate de încercări pentru echipamente electrice de putere (convertoare, stații și surse de încărcare, sisteme de stocare a energiei), fiind prevăzute cu posibilitatea operării în regim manual sau automat, cu stocarea a până la 255 seturi de date. Pot opera în regim de tensiune, curent, rezistență sau putere constante, precum și în regim de programare dinamică, permițând reluarea ciclului programat de variație a sarcinii  de până la 65535 ori, constituindu-se astfel într-o unealtă de simulare foarte puternică.

Difractometru de raze X (DRX)
Difractometrul de raze x (Rigaku MiniFlex 600) permite identificare și cuantificarea gradului de cristalinitate a materialelor sub formă de pulbere și a filmelor subțiri ( i.e., faze cristaline și determinarea constantelor de rețea – Rietveld, gradul de cristalinitate, dimensiunea cristalitelor și gradul de deformare).

Spectrometru dielectric
Spectrometrul dielectric Novocontrol cu unitate centrală POTENȚIOSTAT/GALVANOSTAT 30V/2A și celulă de probă este un analizor de impedanță ce permite caracterizarea constantelor dielectrice de material (i.e., ε1 si ε2) a diferitelor tipuri de materiale (metale, semiconductori, izolatori și materiale polimere) în funcție de frecvență (i.e., peste mai bine de 13 decade, între 3µHz ÷ 20MHz) la temperaturi cuprinse între 170K și 700K.

Sistem de co-depunere in plasmă
Sistemul de co-depunere în plasmă – AJA Int., echipat cu două magnetroane dc și două ac, permite fabricarea diferitelor tipuri de filme subțiri și multistraturi în condiții predefinite de fluență a gazului purtător (i.e., Ar), la diferite temperaturi ale substratului (i.e., până la 850oC). Magnetronale pot fi operate independent, astfel încât materiale compozite cu diferite stoechiometrii pot fi obținute pe substraturi de până la 6″ în diametru.

Elipsometru
Elipsometrul VASE Woollam J. este destinat determinării complete a parametrilor optici de material (n și k) în funcție de unghiul de incidență, pe domeniul spectral cuprins între 230 nm și 2500 nm. Analiza rezultatelor permite identificarea și cuantificarea grosimii straturilor subtiri ș a interfețelor dintre acestea, a gradului de izotropie și a factorului de depolarizare a fiecarui strat în parte. Adițional, sistemul este prevazut cu un modul de caracterizare in-situ în funcție de temperatură (i.e., între -100oC și 650oC) și o celulă electrochimică, care permite – spre exemplu – monitorizarea în timp real a proceselor de coroziune la nivel de interfață în filme subțiri.

Moara planetară cu bile
Moara planetară cu bile, Retsch PM 100 și 200, utilizată pentru sinteza mecanică prin măcinare de aliaje metalice și a compușilor oxidici greu fuzibile, permite obținerea de pulberi nano-structurate, cu un grad înalt de uniformitate compozițională și în dimensiune. Modulul PM 100 este prevăzut cu incintă de măcinare în atmosferă controlată, senzor de temperatură și presiune, pentru monitorizarea în timp real a schimbului de căldură asociat cu procesele de sinteză. PM 200, echipat cu două incinte de măcinat (agat și zirconia), permite în special sinteza compușilor ceramici, la energii mari echivalente (i.e., echivalentul a 33G la 1300 rpm).

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.