Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Ramnicu Valcea

ISSN : 2668-957X
ISSN-L : 2668-957X

STAGII DE PREGǍTIRE/ÎNTÂLNIRI DE LUCRU – AN 2023

In tara

1. Curs online “Sesiune de Instruire Enformation” – training-ul cu tema: Acces electronic la literatura ştiinţifică pentru susținerea și promovarea sistemului de cercetare și educaţie din România – baza de date Scopus, platforma de cercetare in chimie Reaxys /E-information, 02.11.2023, participant: Violeta Niculescu
2. Workshop-ul ”ANELIS PLUS & Acordurile Transformative – început de drum”, dedicat instruirii utilizatorilor afiliaţi cu instituţiile abonate la Wiley Journals, Cambridge Journals şi RSC Journals/ Asociația ANELIS PLUS, 10.11.2023, participant: Violeta Niculescu
3. Curs “Indicatori cheie de performanta (KPI) in contextul standardului SR EN ISO 9001:2015”/ ARC Quality,
30.10.2023, Bucuresti, Romania, participant: Tatiana Oprea
4. Autorizare operator examinari nedistructive metoda NLT specialitatea LT, NLT (verificare etanseitati)/ISCIR Bucuresti, 20.10.2023, Bucuresti, Romania, participanti: Alexandru Badita, Marian Georgescu
5. Autorizare “Stivuitorist”, conform CR8/2009/Artoprod SRL, 02.08.2023, Rm. Valcea, Romania, participant: Octavian Popa
6. Curs si examen reautorizare ca „Lucrator expus profesional in mediu cu radiatii”/CNE Cernavoda, 26-27.07.2023, Cernavoda, Romania, participanti: Eusebiu Ilarian Ionete, Bogdan Florian Monea
7. Curs online „Proiectare instalații utilizare gaze naturale”/ Acibo Learning SRL Cluj, 10-13.07.2023, Cluj Napoca, Romania, participant: Simona Maria Raboaca
8. Curs online, Auditor energetic gradul 1 / Universitatea Tehnica Cluj Napoca, 10-13.07.2023, Cluj Napoca, Romania, participant: Simona Maria Raboaca
9. Seminar privind „Protecţia informaţiilor clasificate şi a datelor sensibile”/ Serviciului Român de Informaţii,
07.06.2023, Rm. Valcea, Romania, participanti: George Calianu, Mihai Resteanu
10. Seminar „CyberSecurity”, 07.06.2023, Rm. Valcea, Romania, participanti: George Calianu, Mihai Resteanu
11. Curs „Achiziţii directe”/ EAG Training, 16-17.05.2023 Rm. Valcea, Romania, participanti: Loredana Vasilescu, Valentina Draghici, Diana Vlangar, Cristina Lupu, Alina Miu, Florentina Resteanu, Mihai Dumitru, Marius Dumitrescu
12. Atestat RSL- IP conform Ordin Nr.165 / 2011 /ISCIR Pitesti, 09.05.2023, Pitesti, Romania, participant: Octavian Popa
13. Workshopul cu tema “Implementarea, Monitorizarea și Evaluarea Planurilor de Egalitate de Gen în instituțiile din România”, 25.04.2023, Bucuresti, Romania, (online), participant: Tatiana Oprea
14. Curs “Responsabil cu supravegherea si verificare tehnica a instalatiilor, conform Ordin 130 / 2011”/Artoprod SRL,
12.04.2023, Rm. Valcea, Romania, participant: Octavian Popa
15. Autorizare “Imbuteliator”, conform CR8/2009/ Artoprod SRL, 09.04.2023, Rm. Valcea, Romania, participanti: Cristian Negoita, Alexandru Mihalcea
16. Curs “Tehnician Chimist de laborator”/ Artoprod SRL, 24.06.2022-24.03.2023, Rm. Valcea, Romania, participanti: Alexandru Patru, Brutaru Georgeta, Gavrila Ileana
17. Curs “Responsabil cu supravegherea lucrarilor”, conform Ordin 165 / 2011/ ISCIR Bucuresti, 09.03.2023,
Bucuresti, Romania, participant: Adrian Armeanu
18. Curs „Operator Industria Chimica Anorganica”/ Artoprod SRL, 03.10.2022-28.02.2023, Rm. Valcea, Romania, participant: Bogdan Trusca
19. Atestare responsabil tehnic pentru examinari nedistructive – sef laborator, Conform PT CR6 / 2013/ ISCIR Bucuresti, 09.02.2023, Bucuresti, Romania, participant: Adrian Armeanu

In strainatate

1. Schimb de experienţă pe tematica “NMR-based metabolomics as a significant tool for food matrices investigation”/ Academia de Ştiinţe a Bulgariei, 26.11-02.12.2023, Sofia, Bulgaria, participant: Marius Gheorghe Miricioiu
2. Curs instruire “Aprofundare tehnici analitice de determinare a rapoartelor izotopice din probe lichide pe sistemul ICP-Q-MS Plasma Quant Elite”/ Departamentului de Biochimie – Universitatea Porto, 16 – 21.10.2023, Porto, Portugalia, participanti: Andreea Iordache, Ramona Zgavarogea
3. Curs de operare tehnica cromatografica, Shimadzu GCMS-TQ Training”, pentru echipamentul GC-MS-TQ8050 NX/ Shimadzu Europa GMBH in Germania, 02 – 10.10.2023, Duisburg, Germania, participant:Diana Popescu
4. Curs “Introduction in Ansys CFD &FSI v 2023 R2”/ INAS SA, Septembrie 2023, Bucuresti, Romania, participant:Claudia Dumitrescu
5. 25th International Conference School Advanced Materials and Technologies – AMT 2023, pentru aprofundare cunoştinţe legate de caracterizarea fizico-chimică de suprafaţă a materialelor, 21-25.08.2023, Palaga, Lituania, participant: Adriana Teodora Marinoiu
6. International Summer School Hydrogen Nancy/Universitatea Tehnica din Nancy, 01-07.07.2023, Nancy, Franta, participant: Simona Maria Raboaca
7. Curs de instruire în domeniul spectrometriei de masă şi tehnicii vidului/ Centrul de pregătire Pfeiffer Vacuum GmbH, 11-13.04.2023, Asslar, Germania, participanti: Maria Claudia Bogdan, Maria Ecaterina Craciun, Alin Lazar, Mihai Vijulie, Catalin Brill, Oleksandr Sirosh
8. Curs instruire “Sistem de calibrare integrat”, în scopul dobândirii de competenţe legate de verificarea/calibrarea echipamentelor de măsură/ control a debitelor de gaz/Bronkhorst High-Tech B.V., 20-23.03.2023, Ruurlo, Olanda, participanti: Bucur Ciprian Leonard, Balteanu Ovidiu Ioan
9. Curs de instruire pentru reactor specific studiilor de micro-activitate catalitică/ PID ENG&TECH-Micromeritics, 19- 5.03.2023, Madrid, Spania, participanti: Raceanu Mircea, Adriana Marinoiu
10. Curs online “Fabricare aditiva pentru proiectare si productie inovatoare”/ Massachusetts Institute of Tehnologiy, SUA, 13.03.2023-02.05.2023, Massachusetts, USA, participant: Robert Rabuga
11. Curs online „European Reference Centre for Control in Wine Sector Meeting” ale cărei principale discuţii au fost legate de (i) Transparența, accesul și condițiile de utilizare a băncii de date analitice de date izotopice; Schimb de
date pentru a sprijini controalele transfrontaliere; (ii) Modalități de prelevare a strugurilor/mustului/vinului autentic pentru analiza prin metode izotopice; (iii) Adecvarea metodelor izotopice și a abordărilor alternative pentru verificarea originii geografice și/sau a strugurilor vinurilor de soi; şi (iv) Actualizare a Băncii de date privind vinurile din UE/ JRC-IRMM, 06-07.02.2023, Geel, Belgia, participant: Ionete Roxana Elena
12. Schimb de experienta privind membrane polimerice de tip SMICE/Institutul Charles Gerhardt Montpellier, 15- 7.01.2023, Montpellier, Franta, participanit: Robert Rabuga, Andrei Radu Dorin

STAGII DE PREGĂTIRE/ÎNTÂLNIRI DE LUCRU – AN 2022

În ţară

 1. Cursuri on-line: “Sesiune de Instruire Enformation” – training-ul cu tema: Acces electronic la literatura ştiinţifică pentru susținerea și promovarea sistemului de cercetare și educaţie din România, 02.02.2022, ICSI Rm. Valcea, Romania, participanţi: Georgiana Badiţă,  Camelia Aspriţa, Violeta Niculescu
 2. Curs on-line: Webex Web of Science: Căutarea, vizualizarea și analiza brevetelor, 21.02.2022. ICSI Rm.Valcea, Romania, participanţi: Georgiana Badiţă, Camelia Aspriţa
 3. Curs SR EN ISO 19011:2018, Februarie 2022, SC Integra Inspect Consulting, Bucuresti, participant: Iuliana Piciorea
 4. Manager de Proiect – curs acreditat” – Cod COR 242101. – online de catre furnizor acreditat inregistrat in Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesionala a Adulților, 18-28.04.2022, București,Romania, participant: Mirela Dragan
 5. Participare la atelierul online “Benefits and challenges of open science. EOSC in practice stories”,organizat de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei si Universitatea Tehnica din Cluj (seminar),03.05.2022, Cluj Napoca, Romania, participant: Violeta Niculescu
 6. Best on innovation, Magurele Science Park, 27.05.2022, Magurele, Romania, participant: Ioan Iordache
 7. Expert accesare fonduri – curs acreditat – Curs derulat in format online de catre Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesionala a Adulților a Municipiului București, 13-17.06.2022, București,participant: Mirela Dragan
 8. FOREN 2022 – Energy transition needs regional cooperation, Discutii Panel Innovation Insights – Technologies, 12-15.06.2022, Costinesti, Romania, participant: Elena Carcadea

În străinătate

 1. . 4th Stable Isotope Course in Ecology and Enviromnental Scieces (Dezvoltarea unei intelegeri conceptuale, cantitative si aprofundata a principiilor izotopilor stabili si a aplicatiilor acestora in studiile ecologice acvatici si terestre), 21-26.02.2022, Sevilia, Spania,  participant: Oana Botoran
 2. Webinarul on-line SARAF (School for Advanced Residue Analysis in Food) legat de implementarea regulamentului EU 2021/808 din 22.03.2021 cu privire la performantele metodelor analitice de determinare a reziduurilor substantelor active farmaceutice din alimente  de origine animala,01.03.2022, NRL Nantes LABERCA, EU DG Sante Bruxelles, EURL Fougeres Anses, Franta,participant: Diana Costinel
 3. Curs online „Realizare Studii de fezabilitate”, Martie 2022, SC CONSULT INVESTMENT SRL,participanţi: Simona Raboaca, Adrian Enache
 4. IEEE Authorship and Open Access Symposium: Tips and Best Practices to Get Published from IEEE,30.03.2022, IEEE Advancing Technology for Humanity seminar online, participant: Violeta Niculescu
 5. Seminarul International “Kronach Impedance School, 13-17.03.2022, Kloster Banz, Germania, participanti: Mihaela Buga, Cosmin Ungureanu
 6. Seminarul online “Catalysts Webinar – In Situ/Operando Catalyst Characterization”, organizat de MDPI – Catalysts prin intermediul platformei online SciForum (Data seminar: 20.04.2022), Participare la prezentarea “Advances in the Operando and In-Situ  Characterization of Solid Catalysts: Principles,Potential Pitfalls and Showcases” sustinuta de Prof. Dr. Bert M. Weckhuysen, Universitatea din Utrech,Tarile de Jos, Participare la prezentarea “Quantitative Operando IR Studies Involving Carbon Monoxide: Examples of  Catalytic Hydrogenation and Oxidation”sustinuta de Dr. Frederic Meunier,Universitatea din Lyon, Franta, participant: Violeta Niculescu
 7. Virtual Workshop: Fantastic structures and how to find them – searching crystal structure data in the CSD with ConQuest and WebCSD, Certificate of Completion in urma testului la finalul workshopului.Cambridge Crystallographic Data Centre, CCDC Services Ltd, Cambridge, United Kingdom,04.05.2022, participant: Mirela Dragan
 8. Virtual Workshop: How to design solid structures and assess their stability using motifs searching, packing features and packing similarity in Mercury, Certificate Of Completion in urma testului la finalul workshopului. Cambridge Crystallographic Data Centre, CCDC  Services Ltd, Cambridge, United Kingdom, 10.05.2022, participant: Mirela Dragan
 9. Virtual Workshop: First steps in proteinligand docking with GOLD, Certificate Of Completion in urma testului la finalul workshopului. Cambridge Crystallographic Data Centre, CCDC Services Ltd, Cambridge, United Kingdom, 18.05.2022, participant: Mirela Dragan
 10. Workshop-ul LC-BAT-5 Dezvoltarea de electrozi pe bazaa de Si/Gr, organizat in cadrul Horizon 2020,Cluster LC-BAT-5-2019, 4-9.05.2022, Uppsala University, Suedia, participant: Mihaela Buga
 11. Conferinţa ”Green Hydrogen for a Sustainable European Future” – susţinere Pinch talk în cadrul Networking Sesion 2: “Cooperation on Transport and Infrastructure”, precum şi participare la sesiunile comune ale conferinţei. Toate acestea au avut ca scop prezentarea  intereselor în domeniul hidrogenului verde (proiecte, planuri strategice), etc., 16-17.05.2022, Berlin, Germania, participant: Elena Carcadea
 12. Intâlnire bilaterală în cadrul proiectului: “HYDRA – Hydrogen Power-energy electrodes for next generation lithim-ion batteries 875527”, 18-22.05.2022, POLITO, Politehnico di Torino, Italia, participant: Mihaela Buga
 13. 39th CBM Collaborative Meeting, organizata la sediul GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research din Darmstadt (Germania), scopul deplasarii fiind prezentarea solutiei conceptuale a sistemului de purificare a mixturii de R134a si SF6, necesar functionarii detectorului  TOF din cadrul viitorului CBM (The compressed Baryonic Matter Experiment), 16-19.05.2022, Darmstadt, Germania, participant: Sebastian Brad
 14. Workshop-ul “Hydrogen Valleys”, 6.05.2022, Online, participant: Ioan Iordache
 15. Virtual Workshop: Fantastic structures and how to find them – searching crystal structure data in the CSD with ConQuest and WebCSD., 04.05.2022, Online, participant: Mirela Dragan
 16.  2nd Meeting of the Clean Hydrogen JU State s Representatives Group, 01-02.062022, Brussels, Belgia, participant: Ioan Iordache
 17. Centrul Global de Scolarizare Ditzigen al TRUMPF GmbH+Co – Curs de Operatori TruPrint 3000 (G08) cu periferice, 06-12.06.2022, Germania, participanti: Alin Chitu, Catalin Jianu
 18. Hannover Masse, Germania – targ dedicat temei dezvoltarii unor domenii de interes (hidrogen, plile de combustibil, energie regenerabila, etc.) s-au prezentat aplicatii pentru sisteme stationare, spatiale precum si pentru mobilitate, 30.05-02.06.2022, Hanovra, Germania,  participanti: Elena Carcadea, Petre Radu, Laurentiu Patularu, Enache Adrian
 19. 10th International Symposium on Isotopomers (ISI) si 12th Isotopes Conference, 29.05-03.06.2022,Zurich, Elvetia, participant: Silviu Badea
 20. Colaborare stiintifica cu Institutul Charles Gerhardt Montpellier, in cadrul proiectului ERANET-M SMICE-Li, 15-24.06.2022, Montpellier, Franta, participant: Andrei Radu Dorin
 21. Al 23-lea Congres Stiintific “World Hydrogen Energy Conference – WHEC2022”, 25.06-02.07.2022,Istanbul, Turcia, participanti: Ionita Gheorghe, Ioan Iordache
 22. Kick-off meeting in cadrul Proiectului ERASMUS-EDU-2021, 05-08.07.2022, Bruxelles, Belgia, participant: Elena Carcadea
 23. Universitatea Catholoique de Louvain, Institute of Condensed Matter and Nanosciences, 10-20.07.2022, Louvain, Belgia, participanti: Buga Mihaela, Rizoiu Alexandru, Ungureanu Cosmin
 24. Nanotechnology Research and Application Center – S au prezentat activ ICSI si ICSI Energy cu expunere printr-o lucrare”Materials for Energy Conversion Devices”, 31.07-07.08.2022, Turcia, participant: Ebrasu-Ion Daniela
 25. 24’th International Conference School on Advanced Materials and Technologies, AMT 2022, 20-27.08.2022,Palanga, Lituania, participant: Marinoiu Adriana
 26. Workshopul “LC-BAT-5 Dezvoltarea de lectrozi pe baza Si/Gr, 30.08-02.09.2022, Elvetia, participant: Buga Mihaela
 27. Battery Innovation Days, 30.08-02.09.2022, Belgia, participant: Buga Mihaela
 28. European Reference Centre for Control in Wine Sector Meeting, 14-16.09.2022, Belgia, participant:Roxana Ionete
 29. European Hydrogen Week, 24-27.10.2022, Bruxelles, Belgia, participanti: Varlam Mihai, Carcadea Elena
 30. Institutul de Chimie Organica al Academiei de Stiinta din Bulgaria, Centrul RMN, 23-29.10.2022, Bulgaria, participant: Miricioiu Marius
 31. Intalnirea organizata de Biroul de Promovare Comercial – Economic din cadrul Ambasadei Romaniei la Paris (Franta) pe tema hidrogenului și a oportunităților de colaborare bilaterală în domeniu; Semnare oficială Acord de cooperare – Task force Hydrogen (constituit  din MEDEF International și France Hydrogene) și Asociația pentru Energia Hidrogenului, 24-26.11.2022, Paris, Franta, participanti: Elena Carcadea, Roxana Elena Ionete
 32. Intalnire de lucru la Aciturri Aeronautica SLU, Spania, pentru discutii tehnice pe proiectul “OVERLEAF –Novel low – pressure cryogenic liquid hydrogen storage for aviation”, 20-23.11.2022, Madrid, Spania,participanti: Ebrasu Daniela, Eusebiu Ionete, Ionut Spiridon,  Bogdan Monea
 33. Discutii/parteneriate pe tema hidrogenului, 20-30.11.2022, Tokyo, Japonia, participant: Mihai Varlam
 34. Colaborare stiintifica cu Institutul Charles Gerhardt umr 5253 cnrs, Pôle Chimie Balard Recherche,Monpellier, Franta, 20-26.11.2022, participant: Andrei Radu Dorin
 35. Participare la SINTEF Industry, Department: Sustainable Energy Technology, partener proiect HYDRA – Hybrid Power – energy electrodes for next generation lithium – ion batteries, 20.11-11.12.2022,Trondheim, Norvegia, participant: Buga Mihaela Ramona
 36. Participare la actiunea IAEA privind “Asigurarea calității rezultatelor in laboratoarele dedicate măsurătorii izotopilor stabili”, 21-24.11.2022, Viena, Austria, participanti: Oana Romina Botoran, Diana Costinel
 37. Participare la “PharmaLedger Celebration Event: Final/ Closing PharmaLedger Event& Expo”, Madrid Spania, Discutii legate de proiectul PharmaLedger, 27.11-01.12.2022, Madrid, Spania, participant: Radu Tamaian
 38. Deplasare la compania Coatema pentru discutii legate de achizitionarea unor echipamente destinate manufacturarii de pile de combustibil si electrolizoare, intr-o configuratie personalizata, specifica necesitatilor tehnice impuse de ICSI, Decembrie 2022, Dormagen,  Germania, participanti: Mihai Varlam, Adriana Marinoiu, Adrian Enache
 39. Vizita de lucru la KAERI (Korea Atomic Energy Research Institute), pentru diseminarea rezultatelor stiintifice cu privire la separarea izotopilor hidrogenului, tehnologia de proces tip CECE, cercetari cu privire la problematica apei grele, 10-16.12.2022, Corea, participanti:  Bornea Anisia, Zamfirache Marius
 40. Deplasare la Aciturri Aeronautica S.L.U., pentru discutii tehnice privind proiectul OVERLEAF – Novel low – pressure cryogenic liquid hydrogen storage for aviation”, 14-16.12.2022, Madrid, Spania,participanti: Ionete Eusebiu Ilarian, Ion-Ebrasu Daniela

STAGII DE PREGĂTIRE/ÎNTÂLNIRI DE LUCRU – AN 2021

În ţară

 1. ISCIR Bucureşti, Curs Actualizare accept RTVI (responsabil tehnic cu verificarea şi înregistrarea proiectelor) conf. PT N SCP 1-200824. 12.02.2021, participant: Robert Dărămuş
 2. Autorizare RSVTI (Responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor) conf Ordin 130/2011, 02.2021, participant: Robert Dărămuş
 3. Universitatea din Petroșani, Curs post-universitar de Evaluator de risc şi auditor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, online 10.04.2021, participanti: Maria Magdalena Buduru, Tatiana Oprea
 4. Curs online “Managementul Inovarii – Prezentarea standardului SE 13572:2016 paralela cu ISO 56002:2019” , 17-21.04.2021, participant: Violeta Niculescu
 5. Rm. Vâlcea, Curs Tehnici de comunicare terapeutică, 21.04.2021, participant: Lucian Şişu
 6. SC Profesional Security Division Ilfov, Curs Manager de Securitate, participant: Cătălin Capriş
 7. ISCIR Bucureşti, Curs pentru obţinere atestat RSL-IP , 14.05.2021, participant: Octavian Popa
 8. CNCAN, Bucureşti, Instruire privind utilizarea aplicaţiei Asistent de completare la distanţă a documentelor suport necesare pentru întocmirea rapoartelor de garanţii generate de baza de date a zonei de bilanţ material a micilor deţinători de materiale nucleare din România (WRMZ) 27.05.2021, participant: Tatiana Oprea
 9. Asociaţia Romană de Calitate, Bucureşti, Curs Manager al sistemului de management al inovării, 21.05.2021, participanti: Mihai Varlam, Ionuţ Făurescu, Tatiana Oprea, Violeta Niculescu, Adriana Marinoiu
 10. Universitatea Politehnică București, Facultatea de Energetică, Master Inginerie Energetică – Surse Regenerabile de Energie (MS9), finalizare iunie 2021, participant: Bogdan Claudia
 11. Liceul Tehnologic Capitan Nicolae Plesoianu, Rm. Vâlcea, Curs Tehnician transporturi, 01.07.2021, participant: Emilian Dincă
 12. Liceul Tehnologic General Magheru, Rm. Vâlcea, Curs Tehnician operator masini cu comanda numerica, 01.07.2021, participant: Emilian Dincă
 13. IAEA, Bucureşti – Regional training course on computer security incident response for nuclear facility, 19.07.2021-23.07.2021, participanti: Mihail Resteanu, Nicolae Sofîlcă
 14. IAEA, Bucuresti – Curs National Training Course on Conducting Computer Security Inspection for Nuclear Facilities, 13.09.2021-17.09.2021, participanti: Mihail Resteanu, Nicolae Sofîlcă
 15. ISCIR Bucureşti, Atestare RTEND (responsabil tehnic pentru examinari nedistructive – şef laborator), 28.10.2021, participant: Adrian Armeanu
 16. ISCIR Bucureşti, Autorizare pentru operator control nedistructiv, 28.10.2021, participanti: Alexandru Bădiţă, Georgescu Marian
 17. Expert Aktiv Group SRL, Bucureşti, Curs Expert Achiziţii Publice, 09.12.2021-12.12.2021, participanti: Nadia Păun, Marius Dumitrescu, Florentina Resteanu

În străinătate

 1. IAEA Viena, Austria – “Virtual Regional Training Course on Isotope Hydrology – Fundamentals in Isotope Hydrology – Evaluating Groundwater Resources and Groundwater-Surface-Water Interactions in the Context of Adapting to Climate Change (RER7013)”. 12 şi 26 Ianuarie 2021; 09 şi 23 Februarie 2021, 09 şi 23 Martie 2021, 17 si 27 aprilie 2021; Cursuri on-line, participanti: Diana Costinel, Oana Romina Botoran, Ionuţ Făurescu, Irina Vagner
 2. Karlsruhe Institute of Technology, Institute for Chemical Technology and Polymer Chemistry; Karlsruhe, Germania, 10-29-06.2021, Stagiu de pregătire – caracterizarea de electroliţi sintetizaţi, participant: Ciprian Iacob

STAGII DE PREGĂTIRE/ÎNTÂLNIRI DE LUCRU – AN 2020
În ţară

 1. SC CODECS SA Bucureşti – Curs manager proiect, 31.01.2020, participant: Făurescu Ionuţ
 2. Asociaţia Română pentru Calitate, Bucureşti, – Curs manager sistem de mediu, 13.01.2020, participant: Oprea Tatiana
 3. European Organization for Quality, Bucureşti – Curs EOQ Quality manager, 17.01.2020, participant: Oprea Tatiana
 4. National Nuclear Security Administration, NISA, CNE Cernavodă – Curs Cyberg Security for Physical Protection System, 24-26.02.2020, participanti: Resteanu Mihail, Sofîlcă Nicolae
 5. Profesional Grup-SC Profesional Security Division SRL Olteni Ilfov – Curs manager de securitate, 04.03.2020, participant: Stanciu Manuel
 6. Curs autorizare INSEMEX GANEx, 10.03.2020, Petroşani, participanti: Bălteanu Ovidiu, Bucur Ciprian, Dărămuş Robert, Ionete Ilarian Eusebiu, Spiridon Ionuţ
 7. Webminar “Supervised Machine Learning and Prediction – Learn Data Science with XLSTAT”, XLSTAT Addinsoft Inc., iunie 2020, participant: Botoran Oana Romina
 8. Profesional New Consult Rm. Vâlcea – Curs inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 19.06-10.07. 2020, participant: Schitea Maria-Magdalena
 9. Webinare XLSTAT Addinsoft Inc.: “Analysis of Variance – ANOVA” şi “Exploring and clustering data – Learn Data Science with XLSTAT”, XLSTAT Addinsoft Inc., iulie 2020, participant: Botoran Oana Romina
 10. Fundaţia CPP Vâlcea, Sinaia – Curs Competenţe antreprenoriale, 08.09.2020, participanti: Armeanu Adrian, Iordache Mihaela, Iordache Ioan, Lupu Cristina, Lupu Florian, Mocanu Emilia, Mocanu Dan, Păun Nadia, Tamaian Radu, Văcaru Marian
 11. ARTOPROD Rm. Vâlcea – Curs dulgher, tâmplar, parchetar 24.06 – 24.07.2020, participani: Surdu Mihai
 12. ARTOPROD Rm. Vâlcea – Curs stivuitorist, 16.03.2020 – 30.06.2020, participanti: Mischiu Nicolae, Rădulețu Sabin
 13. ANRE Bucureşti – Curs electrician autorizat, 22.10.2020, participanti: Bălteanu Ovidiu, Bucur Ciprian, Ştefan Iuliana Ioana
 14. ARTOPROD Rm. Vâlcea – Curs sudor, 16.06 – 16.11.2020, Surdu Mihai
 15. Curs on-line „Fundamentals in Isotope Hydrology – Evaluating Groundwater Resources and Groundwater-Surface-Water Interactions in the Context of Adapting to Climate Change (RER7013)”, IAEA Viena, in cadrul “Virtual Regional Training Course on Isotope Hydrology”, decembrie 2020, participanti: Botoran Oana Romina, Costinel Diana, Făurescu Ionuţ, Vagner Irina

În străinătate

 1. Institutul RCPTM, Olomouc, Republica Ceha – instruire practica pe suprafata prin tehnica ablatiei laser ICP-MS, 30.08-06.09.2020, participant: Radulescu Andreea Maria

În ţară

 1. Curs specializare tehnician chimist de laborator, 02.05.2018 – 02.02.2019, ARTOPROD SRL Vâlcea, participant Ciobanu Anişoara, Negoescu Daniela
 2. Curs responsabil calitate laborator, perioada 18-20.03.2019, Asociaţia Română pentru Calitate (ASR), Bucureşti, participant Oprea Tatiana
 3. Curs auditor intern calitate laborator, perioada 21-22.03.2019, ASR, Bucureşti, participant Oprea Tatiana
 4. Curs Lead Auditor Calitate AC, 14.04.2019, Asociaţia Română pentru Calitate, Bucureşti, participant Oprea Tatiana
 5. Curs de Specializare in Securitate Radiologică în Practici cu Surse de Radiatiaţii Ionizate, în perioada 13-24.05.2019, la Centrul de pregătire şi specializare în domeniul nuclear din cadrul Institutului Naţional C-D pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei, Bucureşti, participant Drăgan Mirela
 6. Curs de introducere in ANSYS CFD R19.3, realizat de TENSOR SRL la Sinaia, 14-15.11.2019, participant Ciocan Alexandru
 7. Manager sistem calitate MC, 05.12.2019, Asociaţia Română pentru Calitate, Bucureşti, participant Oprea Tatiana
 8. Program postdoctoral în domeniul Chimie; tema “Autentificarea sucurilor de fructe prin identificarea unor markeri specifici și nespecifici cu ajutorul tehnicilor analitice complementare”/ Universitatea Politehnică din Bucureşti, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, 2019-2020, participant Botoran Oana Romina
 9. Program postdoctoral în domeniul Chimie; tema “Valorificarea inovatoare a produselor secundare vegetale prin extracţia unor principii active cu potenţial terapeutic şi dezvoltarea unor sisteme nanotransportor pentru îmbunătățirea biodisponibilității acestora”/ Universitatea Politehnică Bucureşti, 2019-2020, participant Geană Elisabeta Irina
 10. Program postdoctoral în domeniul Chimie; tema “Noi tipuri de materiale mezoporoase compozite pentru adsorbţia/îndepărtarea CO2”/Universitatea Politehnică Bucureşti, 2019-2020, participant Miricioiu Marius Gheorghe

 

În străinătate

 1. Şcoala de iarnă privind izotopii hidrogenului, 02 – 08.03.2019, Petersburg Nuclear Institute named by B.P. Konstantinov of National Research Centre “Kurchatov Institute”- Gatchina, Sankt Petersburg, Rusia, participanţi Varlam Carmen, Ştefan Ovidiu, Bornea Anisia
 2. Curs avansat de instruire cu titlul “SEE Electrical V8”, 27.05.2019-29.05.2019, Group IGEXAO, Toulouse-Colomiers,, Franţa, participant Bucur Ciprian Leonard
 3. Stagiu de cercetare privind extracţia celulozei din materiale lemnoase în vederea analizei izotopice specifice, 12 – 17.05.2019, Budapesta/Ungaria, participant Miricioiu Marius, Costinel Diana
 4. Curs în Centrul Regional de Training, 26.05.2019-30.05.2019, Toulouse/Franţa, participant Bucur Ciprian Leonard
 5. Curs de specializare în caracterizarea şi dezvoltarea de materiale utilizate în baterii/ International summer school on materials for energy storage and conversion, Mugla Sıtkı Koçman University, Turcia, 07 – 19.09.2019, participant Carcadea Elena
 6. Stagiu de pregătire în dezvoltare baterii, Universitatea FUDAN, Departamentul de Chimie, Laboratorul de baterii, Shanghai, China, 07-19.09.2019, participant Buga Mihaela
 7. Instruire privind creşterea de grafene prin depunere chimică din fază de vapori (CVD), pentru dispozitive electrochimice de producere a energiei electrice, University of Science and Tehnologie (NTNU), 11.09.2019-14.09.2019, Trondheim /Norvegia, participant Ion-Ebraşu Daniela
 8. Curs de sudură orbitală Swagelok, Swagelok NORDIVAL, Rovato, 23-24.10.2019, Italia, participant Dărămuş Robert, Popescu Gheorghe
 9. Stagiu de cercetare în cadrul Institutului de Cercetare RCPTM – investigaţii analitice ablaţie laser cuplat cu ICP-MS pe probe de lemn, 29.10 – 08.11.2019, Olomouc/Cehia, participant Rădulescu Andreea
 10. Instruire în domeniul măsurării conductivităţii protonice, Institute for Advanced Energy Technologies „Nicola Giordano”, Italia, 11-15.11.2019, participant Marinoiu Adriana
 11. Instruire în domeniul realizării de baterii LiFePO4/grafit, LiNiCoMnO2/grafit şi sinteze de materiale pentru baterii Li-ion şi Li-S, Universite Catholique de Lovain, Institute of Condensed Matter and Nanosciene, MOST division (UCL), Belgia 21.11-05.12.2019, participant Spînu Zăuleţ Adnana
 12. Instruire în domeniul realizării de baterii LiFePO4/grafit, LiNiCoMnO2/grafit şi sinteze de materiale pentru baterii Li-ion şi Li-S, Universite Catholique de Lovain, Institute of Condensed Matter and Nanosciene, MOST division (UCL), Belgia 21.11-05.12.2019, participant Buga Mihaela
 13. Batteries Europe – European Technology and Innovatin platform, WG 4 – Manufacturing and Cell Design, 09-11.12.2019, Bruxelles, Belgia, participant Buga Mihaela
 14. Stagiu de cercetare in cadrul “Department of Applied Science and Technology, Electrochemistry Group Politecnico di Torino pe tema : Materials for new storage systems based on post-lithium ion technologies and in particular on Lithium Sulfur-Sulfur/Carbon composite electrodes, 17.11-05.12.2019, Torino, Italia, participant Buga Mihaela
 15. Tritium Laboratory – KIT Institut fur Kernphysik pentru modificari stand experimental LPCE – coloană de sticlă – experimentări, 23.11-06.12.2019, Karlsruhe, Germania, participanţi Stefan Iuliana, Bucur Ciprian, Dracea Gheorghe, Ana George

În ţară

 1. Curs de Control financiar preventiv. Control financiar de gestiune. Noutăţile anului 2018 privind finanţele publice şi sistemul de rapoarte Forexebug, realizat de OK SERVICE, la Braşov, în perioada 09-11.02.2018, participant Lupu Cristina
 2. Curs de Imbuteliator Fluide sub presiune, realizat la SC Atroprod SRL, Rm Vâlcea, în perioada 09.02-24.03.2018, participanţi Ene Radu Florian, Dincă Emilian, Ion Remus
 3. Curs de manager de securitate, realizat la Profesional security Division, Bragadiru, Ilfov, in perioada 19.02-09.03.2018, participanţi Ionescu Cristina, Proteasa Laurenţiu
 4. Curs de Ofiter protectie date cu caracter personal – realizat la Smart Expert Edu Solution SRL, Sinaia, în perioada 17-20.05.2018, participant Mihalcea Monica
 5. Curs de Manager sistem securitate şi sănătate ocupaţională MHS realizat de Asociaţia Română pentru Calitate, la Bucureşti, în 05.2018, participant Oprea Tatiana
 6. Curs: KUKA Robot Programming 2 KR C4, Instruire în programarea roboţilor industriali, nivel avansat, desfăşurat la Timişoara, în perioada 18-22.06.2018, participant Cătălin Jianu
 7. Curs de Specialist în managementul deşeurilor, realizat de Asociaţia Română pentru Calitate, la Bucureşti, în perioada 09.07.2018, participant Oprea Tatiana
 8. Curs de Dreptul muncii. Noutăţi legislative. Litigii, realizat de Ok. Service Corporation, la Mamaia, în perioada 19-22.07.2018, participanţi Mocanu Emilia, Dragomir Cristina
 9. Curs de Maşinist pod rulant, realizat de SC Atroprod SRL, în perioada 14.05-27.07.2018, la Rm. Vâlcea, participant Dincă Emilian
 10. Curs de Achiziţii publice. Noi norme legislative, realizat de Ok. Service Corporation, la Braşov, în perioada 21-23.09.2018, participanţi Resteanu Florentina, Popescu Lucian, Dumitrescu Marius
 11. Curs de Managementul şi protecţia informaţiilor clasificate, realizat de Intelsec, la Bucureşti, în perioada 24-26.10.2018, participant Tanislav Vasile
 12. Curs Codul fiscal şi Codul de procedură fiscal, realizat de Ok. Service Corporation, la Braşov, în perioada 02-04.11.2018, participanţi Dărămuş Luminiţa, Dumitru Cristina
 13. Curs de achiziţii publice, realizat deService Corporation, la Rm. Valcea, în perioada 07.11.2018, participanţi Mihalcea Monica, Constantin Lazăr, Tanislav Vasile, Mocanu Dan
 14. Curs de introducere in ANSYS CFD (CFX&Fluent) R19.2, realizat de INAS, în noiembrie 2018, la Rm. Vâlcea, participanţi Mocanu Dan, Jianu Cătălin, Schitea Dorin, Chiţu Alin, Carcadea Elena, Ciocan Alexandru, Lazăr Alin, Ana George, Brad Sebastian, Spiridon Ionuț, Monea Bogdan
 15. Curs de Introducere in ANSYS Mechanical R19.2, realizat de INAS, în noiembrie 2018, la Rm. Vâlcea, participanţi Mocanu Dan, Jianu Cătălin, Schitea Dorin, Chiţu Alin, Sofâlcă Nicolae, Spiridon Ionuț, Ciocan Alexandru, Lazăr Alin, Brad Sebastian
 16. Curs de Inchiderea exerciţiului Financiar, realizat de Ok.Service Corporation, în perioada 29.11-02.12.2018, la Braşov, participanţi Mesescu Alexandru, Lupu Cristina, Răbuga Rodica, Oprea Elena, Enache Alin
 17. Curs de Integrare a cerinţelor Ordinului 600/2018 cu cerinţele sistemelor de management de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, realizat de Asociaţia Română pentru Calitate, în perioada 27-28.11.2018, la Rm. Vâlcea, participanţi Oprea Tatiana, Chiriac Cornel, Armeanu Adrian, Carcadea Elena, Ciortea Constantin, Mocanu Dan, Mocanu Emilia, Ionete Roxana, Ştefănescu Ioan, Handolescu Viorica, Păun Nadia, Stanciu Vasile, Piciorea Iuliana, Ştefan Liviu, Lupu Elena Cristina, Renga Veronica, Dărămuş Gabriela Luminiţa, Varlam Mihai, Botoran Oana, Tiţescu Gheorghe
 18. Curs de Responsabil managementul calităţii, realizat de Asociaţia Română pentru Calitate, în 11.12.2018, la Bucureşti, participant Oprea Silviu Tiberiu

 

În străinătate

 1. Stagiul de pregătire profesională la Universitatea Tomas Bata din Zlin, Republica Cehă/01.10.2016 – 30.06.2018, participant Bubulincă Constantin
 2. Stagiu pregătire: Transfer de know-how cu privire la creşterea grafenelor; dobândirea de noi cunoştinţe teoretice şi practice privind obţinerea de grafene monostrat sau multistrat; realizat la International Iberian Nanotechnology Laboratory, Braga, Portugalia, in perioada 12.02-04.03.2018, participant Daniela Ion-Ebraşu
 3. Curs: Determinarea izotopilor stabili ai apei prin Spectroscopie cu Laser (Measurement of Stable Isotope of Water by Laser Spectroscopy), realizat la sediul IAEA, Viena, Austria, în perioada 11-17.03.2018, participant Diana Costinel
 4. Curs: LOT Quantum Design-Dezvoltare ştiinţifico-tehnică în domeniul elipsome-triei la incidenţă variabilă şi posibilităţile de explorare a diverselor mopdule de filtrare şi modelare folosind soft-ul aferent, 14-16.03.2018, Darmstadt, Germania, participant Stănică Enache
 5. Stagiu de pregătire in spectrometrie de masa, realizat la 36 Informal meeting on mass spectrometry, Koszec, Ungaria, în perioada 06-09.05.2018, participant Rădulescu Andreea
 6. Stagiu pregătire în domeniul componentelor şi sistemelor hibride în domeniul electromobilităţii – baterii şi pile de combustie pentru maşini electrice, realizat la Swedish Electromobility Center, Toftaholm Herrgard, Suedia, 20-28.05.2018, participant Simona Raboaca
 7. Stagiu pregătire: International Summer School on Stable Isotopes in Animal Ecology – Utilizarea amprentei izotopilor stabili CHNO în studiile climatologie, geologie şi botanica. Metode de prelevare şi conservare probe, analiza izotopică prin spectrometrie de masă IRMS, realizat la Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW), Berlin, Germany, în perioada 10-14.09.2018, participant Diana Costinel
 8. Stagiu de pregătire: 20’th International Conference School – Noţiuni privind utilizarea energiei ce poate contribui la dezvoltarea şi caracterizarea structurală a materialelor grafenice, realizat la Palanga, Lituania, în perioada 26.08-02.09.2018, participant Adriana Marinoiu
 9. Stagiu de pregătire: Transfer de cunoştinţe şi know-how privind construcţia unei celule de electroliză cu membrană schimbătoare de anioni. Utilizarea infrastructurii LEPMI – cunoştinţe teoretice şi practice, realizat la Institut Polytechnique de Grenoble, Grenoble, Franta, în perioada 06-20.10.2018, participant Daniela Ion-Ebraşu
 10. Curs: Utilizarea echipamentului RIGAKU Minifelx şi a softului corespunzător, realizat la Rigaku Europe SE, Neu-Isenburg, Germania, în perioada 15-19.10.2018, participant Mirela Drăgan
 11. Curs Unity Pro Industrial Communication: Invăţarea şi înţelegerea principiilor de bază ale comunicaţiilor industriale şi utilizarea lor. Inţelegerea modelului OSI şi aplicaţia lui. Competenţa de a configura o reţea industrială utilizând Unity Pro, realizat la Praga, Cehia, în perioada 10-04.11.2018, participanţi Ovidiu Bălteanu, Iuliana Ştefan, Ciprian Bucur
 12. Curs tehnic de integrare a ansamblurilor membrana electrod MEA de mari dimensiuni în construcţia ansamblurilor de pile de tip PEM, – Intregrarea ansamblurilor membrana electrod MEA de mari dimensiuni în construcţia ansamblurilor de pile tip PEM, realizat în perioada 17-25.11.2018, Trier,Germania, participanţi Laurenţiu Pătularu, Dorin Schitea
 1. Ȋntâlnire în cadrul Proiectului HyLaw, 26-28.01.2017, Bruxelles, Belgia, participant Ioan Iordache
 2. Misiune ştiinţifică la INRA, Centre de Clermont-Ferrand/Theix, unite de Nutrition Humaine, 31.01.-04.03.2017, Saint-Genes Champanelle, Franţa, participant Radu Tamaian
 3. Compania Sustainable Innovation Inc., 06-11.02.2017, Hartford, USA, participant Ioan Iordache
 4. International Visitor Leadership Program, 02-09.03.2017, SUA, participant Ioan Iordache
 5. Regional Workshop on Source Monitoring, 26-31.03.2017, Ungaria, participant Nicolae Bidică
 6. Seminarul industrial On-Site Lithium-Ion Cell Production Technology, 23-26.04.2017, Itzehoe, Germania, participant Mihaela Buga
 7. 7th Meeting of the FCH 2 JU States Representatives Group, 29-31.05.2017, Bruxelles, Belgia, participant Ioan Iordache
 8. Programul de instruire organizat de catre Quantachrome Instruments SUA, 22.05-01.06.2017, Boyton, Florida, SUA, participant Adriana Marinoiu
 9. Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg. Mureş, 11-12.05.2017, Târgu Mureş, România, participant Radu Tamaian
 10. Managementul protectiei infrastructurilor critice, 06.03-27.05.2017, Bucureşti România, participant Simona Raboacă
 11. Cursul “Vijeo Citect Configuration” efectuat la Schneider Electric, 04-09.06.2017, Praga, Cehia, participant Carmen Moraru
 12. The 2nd General Assembly of the HyLAW project, 21-24.06.2017, Budapesta, Ungaria, participanţi Ioan Iordache şi Elena Carcadea
 13. Deplasare în cadrul programului de schimburi academice, 24.06-10.07.2017, Mol, Belgia, participanţi Anisia Bornea şi Marius Zamfirache
 14. Seminar de Proprietate Intelectuală, 27-29.06.2017, Bucureşti România, participant Manuel Stanciu
 15. 11th Meeting of the FCH 2 JU Governing Board, 28-30.06.2017, Bruxelles, Belgia, participant Ioan Iordache
 16. Cursul de instruire Patents/Utility Models/Designs, 02-09.07.2017, Munchen, Germania, participant Manuel Stanciu
 17. Institute of Engineering Thermodynamics, German Aerospace Center, 26-29.07.2017, Stuttgart, Germania, participanţi Mihai Balan şi Mihaela Buga
 18. Hands on Training on Predictive Toxicity & Genotoxiticy in Drug Design, 23-25.08.2017, Cluj Napoca, Romania, Radu Tamaian
 19. Curs de instruire cu titlul Instruire SEE Electrical V7R2, 04-09.09.2017, Toulouse, Franţa, participanţi Iuliana Ştefan şi Ciprian Bucur
 20. Intrunirea NATO Advanced Study Institute – Technological Innovation in Detection and Sensing of Chemical Biological Radiological Nuclear and Ecological Terrorism, 15-21.09.2017, Sozopol, Bulgaria, participanţi Ionuţ Spiridon Ionut şi Eusebiu Ionete
 21. Training course on broadband dielectric and electrochemical impedance spectroscopy, 03-07.10.2017, Montabaur, Germania, participant Mirela Drăgan
 22. Servicii suport pentru realizare experimentari cu apa tritiata si testare umplutura mixta tip COMPACK C-P 001, 14-29.10.2017, Karlsruhe, Germania, participanţi Ciprian Bucur, George Ana, Iuliana Ştefan şi Gheorghe Drăcea
 23. JET CSU Culham, 22-28.10.2017, Culham, Marea Britanie, participant Curuia Marian
 24. Schimb interacademic la Institutul de Cataliza şi Chimia Suprafeţei din Polonia, 05-11.11.2017, Cracovia, Polonia, participanţi Violeta Niculescu şi Gheorghe Ioniţă
 25. Annual Joint Programming Conference 2017, 06-10.11.2017, Bruxelles, Belgia, participant Vasile Stanciu
 26. Programming Training Seminar: Robot Programming 1 KR C4, 06-10.11.2017, Timisoara Romania, participant Cătălin Jianu
 27. Schimb interacademic la Institute of Materials Science Kaunas University Technology, 06-18.11.2017, Lituania, participant Adriana Marinoiu
 28. Training Course on Advances Approaches in Data Processing and Interpretation Applied to Isotope Hydrology Studies, 12-25.11.2017, Viena, Austria, participant Carmen Varlam
 29. KIT TLK Germania, 18.11-10.12.2017, Karlsruhe, Germania, participanţi Anisia Bornea, Marius Zamfirache, Alina Niculescu, Iuliana Ştefan, Ciprian Bucur şi George Ana
 30. Program de schimburi interacademice la SCK-CEN MOL, 25.11-10.12.2017, Mol, Belgia, participanţi Eusebiu Ionete şi Bogdan Monea
 31. 8th Meeting of FCH 2 JU States Representatives Group şi 10th Stakeholder Forum of the FCH 2 JU, 21-25.11.2017, Bruxelles, Belgia, participanţi Mihai Varlam şi Ioan Iordache
 32. Curs de pregătire în automatizări moderne, la departamentul CCAD Dusseldorf – Facultatea Fachbereich Elektro & Informationstechnik, 19-25.11.2017, Dusseldorf, Germania, participant Carmen Moraru
 33. Curs de instruire la CEG-Clean Electricity Generation, 19-25.11.2017, Derby, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlanda de Nord, participant Radu Tamaian
 34. Activităţi în cadrul proiectului WPJET4-GSU, 26.11-02.12.2017, Culham, Marea Britanie, participant Sorin Soare
 35. Activităţi în cadrul proiectului WPSA, Thonson Scattering Diagnostics, 10-15.12.2017, Padova, Italia, participant Sorin Soare
 36. Curs de evaluare a riscurilor de accidente şi îmbolnăvire profesională, 2017 – săptămânal, Piteşti, România, participant Tatiana Oprea
 1. JET CSU Culham, 17-23.01.2016, Culham, Anglia, participanţi Marian Curuia şi Sorin Soare
 2. Intâlnire de lucru la sediul KIT, 18-20.01.2016, Munchen, Germania, participanţi Liviu Stefan, George Ana şi Ioan Ştefanescu;
 3. Ȋntâlnirea Task 38 – International Energy Agency Hydrogen Implementation Agreement, 27-29.01.2016, Paris, Franţa, participant Mihai Bălan
 4. Ȋntâlnire de lucru la Centrul de Referinţă European pentru Controlul în Sectorul Vitivinicol – JRC IRMM, 16-18.02.2016, Geel, Belgia, participant Roxana Elena Ionete
 5. Sesiune Training Umberto NXT LCA, 15-18.02.2016, Hamburg, Germania, participant Mihai Bălan
 6. 6th SNIF-NMR User Meeting, Testing of beverages authenticity, Eurofins Authenticity Laboratory, 10-13.03.2016, Nantes, Franta, participanţi Oana Botoran şi Diana Costinel
 7. Institute for advanced energy technologies “Nicola Giordano”, 21-25.03.2016, Messina, Italia, participanţi Adriana Marinoiu şi Elena Carcadea
 8. JET CSU Culham, 03-09.04.2016, Culham, Anglia, participanţi Marian Curuia şi Sorin Soare
 9. 11th International Conference on Tritium Science and Technology TRITIUM 2016, 16-25.04.2016, Charleston, SUA, participanţi George Ana, Niculescu Alina şi Sebastian Brad
 10. ERC – “Task Force Characterisation”, 17-19.05.2016, Bruxelles, Belgia, Stănica Enache
 11. In silico modelling and tools under REACH training, 18-21.05.2016, Cluj Napoca, participant Radu Tamaian
 12. Universitatea din Oldenburg, 22.05-04.06.2016, Oldenburg, Germania, participant Daniela Ion-Ebraşu
 13. Cursul Quadrupoll Mass Spectrometer, 30.05-03.06.2016, Asslar, Germania, participanţi Alina Niculescu şi Anişoara Oubraham
 14. Ȋntâlnire de lucru la sediul KIT, 30.05-01.06.2016, Munchen, Germania, participanţi George Ana şi Ioan Ştefanescu;
 15. Curs privind metoda de Microscopie cu Scanare Electrochimica şi stagiu de pregătire în cadrul Universităţii din Oldenburg, 22.05-04.06.2016, Oldenburg, Germania, participant Daniela Ion-Ebraşu
 16. PhD Summer School: Remote Sensing for Wind Energy, 29.05-04.06.2016, Varna, Bulgaria, participant Simona Maria Răboacă
 17. Ȋntâlnire de lucru la sediul KIT, 07-11.06.2016, Karlsruhe, Germania, participanţi Ovidiu Bălteanu, Anisia Bornea, George Ana şi Marius Zamfirache
 18. First meeting of CEN Technical Committee on Hydrogen, 09-10.06.2016, Bruxelles, Belgia, participant Ioan Iordache
 19. Infoday – Foodomics: Use of Integrated Omics in Nutrition, Food Technology and Biotechnology, 30.06-01.07.2016, Târgu Mureş, participant Radu Tamaian
 20. Cursul “Radiocarbon in Ecology and Earth System Science”, 24-29.07.2016, California, participant Ionuţ Făurescu
 21. Cursul “Smart Energy System”, 24.07-07.08.2016, Karlsruhe, Germania, participant Simona Maria Răboacă
 22. Cursul “Expert achiziţii publice”, 08-10.08.2016, Sibiu, participant Marius Miricioiu
 23. Activităţi prioritare la proiectul GSU, 14-27.08.2016, Culham, Anglia, participant Sorin Soare
 24. Ȋntâlnire europeană – discuţii privind demararea şi configurarea unui nou proiect finanţat din fonduri structurale, 17-19.08.2016, Bruxelles, participant Mihai Varlam
 25. Cursul “Unity Pro V11.0 configuration”, 23-28.08.2016, Praga, Cehia, participanţi Iuliana Ştefan, Ovidiu Bălteanu, Mihai Vijulie, Ciprian Bucur şi Carmen Moraru
 26. Training organizat de către producătorul de echipamente pe linie de baterii Thank-Metal, 03-12.09.2016, Osaka, Japonia, participanţi Mihaela Buga şi Mihai Bălan
 27. International Research School on Applied Ecology, 04-09.09.2016, San Michele all’Adige, Italia, participanţi Oana Botoran şi Diana Costinel
 28. ECOST-MEETING-FA1403-150916-078073, 14-17.09.2016, Norwich, participant Radu Tamaian
 29. Schimb interacademic cu Institutul de Fizica Aplicata SINAP, 17-28.09.2016, Shanghai, China, participanţi Gheorghe Ioniţă, Ciprian Bucur, Eusebiu Ionete şi Ionuţ Spiridon
 30. Instructaj tehnic de punere în funcţiune şi testare funcţională a Sistemului de compresiune a hidrogenului ultrapur, 19-23.09.2016, Daniken, Elvetia, participanţi Laurenţiu Pătularu şi Radu Florian Ene
 31. Ȋntâlnire de lucru cu reprezentanţii KIT-TLK, 24.09-02.10.2016, Karlsruhe, Germania, participanţi Anisia Bornea şi Marius Zamfirache
 32. Curs de gaz-cromatografie, 22-23.09.2016, Bucuresti, participanţi Corina Ciucure şi Diana Stegăruş
 33. Seminar româno-chinez la sediul CCI a României, 27.09.2016, Bucureşti, participant Stanciu Manuel
 34. Cursul MATLAB – Simulink, 14-17.11.2016, Budapesta, participanţi Mihai Anghel şi Andrei Constantin
 35. Cursul Overview and Key Topics in the World Nuclear Industry Today, 14-17.11.2016, Bucureşti, participant Tatiana Oprea
 36. Ȋntâlnirea grupului de lucru comun CEN-CENELEC 6 hidrogen în Sisteme de Energie şi cea de-a 6-a întalnire a SRG din cadrul FCH2-JU, 17-25.11.2016, Bruxelles, participant Ioan Iordache
 37. Cursul cu tema: “Validarea metodelor şi asigurarea calităţii laboratoarelor de analize fizico-chimice”, 28-29.11.2016, Timişoara, participanţi Iuliana Piciorea, Corina Ciucure şi Oana Botoran
 38. Schimb interacademic între Academia Română şi Academia de Ştiinţe a Republicii China, 10-18.12.2016, SINAP China, participant Gheorghe Ioniţă.
 1. Stagiu doctoral la Universitatea Nantes, 11.12.2014-15.07.2015, Nantes, Franţa, participant Alexandru Ciocan
 2. States Representatives Groups of the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, 12-14.01.2015, Bruxelles, Belgia, participant Ioan Iordache
 3. Universitatea din Osnabruck, 25.02-18.05.2015, Germania, participant Diana Florescu-Yudin
 4. Cursul “Determinarea punctului de rouă hidrocarburi şi determinarea cromatografică a hidrocarburilor din gaz natural”, 26-27.02.2015, Sinaia, România, participanţi Florian Marin şi Marius Miricioiu
 5. JRC-IRMM, întrunirea ERC-CWS, 29-30.03.2015, Geel, Belgia, Roxana Elena Ionete
 6. Programul “Managementul Informaţiilor Clasificate”, 25-27.02.2015, Sibiu, participant Manuel Stanciu
 7. Schimb interacademic cu SCK-CEN MOL, 16-24.05.2015, Belgia, participanţi Bogdan Monea şi Eusebiu Ionete
 8. Ȋntâlnire de lucru între reprezentanţii ICSI şi KIT, 27-29.04.2015, Karlsruhe, Germania, participant Sebastian Brad
 9. Seminar organizat de catre Analytik Jena Romania, 21.04.2015, Bucureşti, România, participanţi Irina Geana şi Marius Miricioiu
 10. 2015 EMRS – European Materials Research Society, 09-16.05.2015, Lille, Franţa, participanţi Eusebiu Ionete şi Bogdan Monea
 11. Program de instruire organizat de Quantachrome Instruments SUA, 14-25.05.2015, Boyton Florida, SUA, participant Adriana Marinoiu
 12. Ȋntâlnire de lucru între reprezentanţii ICSI şi KIT, 25-27.05.2015, Munchen, Germania, participanţi George Ana şi Ioan Ştefanescu
 13. Ȋntâlnire de lucru între reprezentanţii ICSI şi KIT, 22.06-17.07.2015, Karlsruhe, Germania, participant Alina Niculescu
 14. Seminarul “Batteries, Super Capacitors, Fuel Cell & EV’s Seminar”, 31.08-01.09.2015, Copenhaga, Danemarca, participant Mihaela Buga
 15. Evaluarea Culturii de Securitate Naţională, 07-11.09.2015, Bucureşti, România, participanţi Ana, George, Claudiu Costeanu, Ionuţ Spiridon, Claudia David şi Iuliana Ştefan
 16. Demonstraţie privind funcţionarea unui spectrometru de absorbţie atomică CONTRA 700, 07.2015, Bucureşti, România, participant Marius Miricioiu
 17. Training organizat de către producătorul de echipamente pentru linia de baterii ITOCHU, 14-24.08.2015, Osaka, Japonia, participanţi Mihai Balan şi Mihaela Buga
 18. Training organizat de către producatorul sistemului de depunere CVD, pentru proiectul ROM-EST, 30.08-04.09.2015, New York, SUA, participant Daniela Ion-Ebraşu
 19. Climate KIC PhD Summer School 2015 – Green City Frankfurt, 23.08-05.09.2015, Frankfurt, Germania, participant Simona Răboacă
 20. International Summer School on Materials for Energy Storage and Conversion-mESC-ISS 2015, 02-08.09.2015, Ankara, Turcia, participant Silviu Badea
 21. FCH-JU, 09-11.09.2015, Bruxelles, Belgia, participant Mihai Balan
 22. PicoSpin 80 FT-NMR Spectrometer, 16-18.09.2015, Bucureşti, România, participant Andreea Maria Iordache
 23. Şcoala de pregătire şi Conferinţa Internaţională de Imagistică Raman, 28-30.09.2015, Ulm, Germania, participant Stanica Enache
 24. Ȋntrunirea ERC-CWS , 19-21.10.2015, Geel, Belgia, participant Roxana Elena Ionete
 25. Crosscutting support to improved knowledge on tritium management in Fission&Fusion facilities, 07-10.10.2015, Bruxelles, Belgia, participanţi Sebastian Brad şi Liviu Ştefan
 26. Ȋntâlnire de lucru între reprezentanţii ICSI şi KIT, 02-04.11.2015, Munchen, Germania, participanţi George Ana, Ioan Ştefanescu şi Liviu Ştefan
 27. Cursul “Fundamente de utilizare a aplicaţiei software MATLAB”, 30.11-02.12.2015, Bucureşti, România, participanţi Alina Niculescu şi George Ana
 28. Curs specializat de învăţare a softului Vijeo Citect, 30.10-06.11.2015, Praga, Cehia, participanţi Iulia Stefan, Mihai Vijulie, Balteanu Ovidiu şi Ciprian Bucur
 29. Programul de schimburi interacademice, 31.10-12.11.2015, Mol, Belgia, Anisia Bornea şi Marius Zamfirache
 30. Deplasare la Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinte al Republicii Moldova, 01-06.11.2015, Chişinau, Republica Moldova, participanţi Gheorghe Ioniţă, Ioan Iordache, Irina Geana şi Raluca Popescu
 31. Ȋntâlnirea membrilor States Representatives Group of Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, 15-19.11.2015, Bruxelles, Belgia, participant Ioan Iordache
 32. Ȋntâlnire de lucru la Sediul Kraftalangen, 15-18.11.2015, Heidelberg, Germania, participant Sebastian Brad
 33. Cursul RENAR “Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”, 02-04.12.2015, Bucureşti, România, participanţi Gheorghe Tiţescu şi Iuliana Piciorea
 34. Cursul “Managementul financiar – Analiza Cost-Beneficiu”, 04-06.12.2015, Poiana Braşov, România, participanţi Rodica Rabuga, Elena Oprea, Alexandru Mesescu şi Ion Rizea

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.