Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Ramnicu Valcea

fffffff

ctr. 2PHE/01.11.2023

Cod proiect: PN-IV-P8-8.1-PRE-HE-ORG-2023-0015

Perioada de implementare: 01.11.2023 – 31.12.2024


Stocare novativă a hidrogenului lichid la joasă presiune pentru aplicaţii în domeniul aviatic


Abstract

Proiectul şi-a propus consolidarea capacităţii ICSI de a oferi suport ştiinţific şi expertiză mediului economic la nivel naţional în implementarea de soluţii adecvate pe lanţul tehnologic al hidrogenului, având ca obiectiv dezvoltarea şi aprofundarea de cunoştinţe în domeniul specific al stocării, manipulării şi transferului LH2. Aprofundarea cunoaşterii în direcţia designului de soluţii tehnologice de testare la temperaturi scăzute (20K), caracterizării materialelor din punct de vedere al permeației H2 la diverse temperaturi criogenice, dar şi al proprietăţilor morfologice şi dielectrice prin tehnici specifice (ex. Fourier-Transform Infrared Spectroscopy, Rezonanţă Magnetică Nucleară, Spectroscopie Dielectrică), modelării termodinamice a parametrilor principali ai fluidului stocat ca o funcție de timp, realizării de modele computaţionale pentru analiza parametrică a rezervoarelor de stocare LH2 pentru examinarea efectului nivelului LH2 stocat precum și configurația geometrică a rezervorului, şi/sau investigării performanțelor sistemului de stocare în diferite condiții de funcționare și pentru diferite scenarii, vor permite ICSI Rm. Vâlcea să obțină o experiență nouă în domeniul evaluării și creșterii eficienței sistemelor criogenice, prin păstrarea în același timp a duratei de viață.

Echipa proiectului

Director proiect: dr. ing. Roxana Elena Ionete
Membrii echipei: ing. Alin Lazăr; ing. Mihai Vijulie; ing. Maria Claudia Dumitrescu; ing. Cătălin Brill; ing. Ionuţ Alexandru Bădiţă; ing. Oleksandr Sirosh; ing. Alexandr Grafov; fiz. Andrii Rozhenstev; tehn. Matei Daneş; tehn. Gheorghe Drăcea; tehn. Ionuţ Drăcea

Buget

Buget total: 216.935 RON

Buget alocat pe etape
Buget Etapa 1 “Testarea la permeaţie a materialelor, în mediu criogenic”: 103.243 RON
Buget Etapa 2 “Caracterizarea materialelor din punct de vedere al fenomenului de îmbătrânire în condiţiile expunerii prelungite la condiţii/temperaturi criogenice şi cicluri de încălzire răcire”: 113.692 RON

Obiective

Proiectul îşi propune îmbunătățirea excelenței cercetării ICSI Rm. Vâlcea în domeniul testării de noi materiale (ex. materiale polimerice compozite) în mediu criogenic în vederea evaluării comportamentului acestora ca urmare a expunerii prelungite la temperaturi extrem de scăzute (ex. 20K) şi îmbunătăţirea procesului decizional cu privire la configurarea stocatoarelor de lichide criogenice (ex. LH2) prin îmbunătăţirea compeţentelor în utilizarea programelor de simulare de tip CFD (Computational Fluid Dynamics).

Rezultate estimate

  • Creşterea competenţelor privind testarea de noi materiale în mediu criogenic – teste de permeaţie şi îmbătrânire pentru o serie de materiale polimerice inovative, în scopul determinării adecvanţei lor pentru aplicaţii de stocare a LH2 ca izolatoare sau barieră de permeaţie.
  • Creşterea competenţelor în utilizarea programelor de simulare de tip CFD – curs de instruire privind limbajul Ansys – CFD în scopul reducerii timpilor de experimentare și minimizării eforturilor de dezvoltare, îmbunătățind în același timp performanța și siguranța produsului.
  • 1 articol de promovare a rezultatelor şi competenţelor de cercetare în domeniul criogenic, cu accent pe transferul tehnologic în H2-mobility, într-un jurnal/newsletter.
  • 1 articol publicat într-un jurnal în regim open-access, 2 articole publicate în jurnale indexate BDI.

Rezultate

An 2023

  • Instrucţiune pentru pregătirea mostrelor de material în vederea testării la permeaţie hidrogen, în condiţii de lucru criogenic;
  • Protocol de lucru privind implementarea tehnologiei de testare la permeaţie a hidrogenului prin materiale, la temperaturi criogenice;
  • Curs de instruire în vederea aprofundării cunoaşterii în utilizarea programelor de simulare de tip CFD, cu software-ul ANSYS, efectuat în perioada 27-29 Noiembrie 2023 – 6 cursanţi.

Diseminare

An 2023

  • Articol de promovare a rezultatelor şi competenţelor de cercetare în domeniul criogenic “CRIOGENIA LA ICSI RM. VÂLCEA – ÎNCĂ UN PAS CĂTRE UN SISTEM ENERGETIC DURABIL”, în Newsletter-ul InHouse nr. 72, luna decembrie 2023, editat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.