In cadrul ICSI Rm. Valcea s-a finalizat proiectul „Extinderea PESTD pentru dezvoltarea de aplicații de cercetare-dezvoltare în domeniul tritiului – TRIVALCEA” ETAPA I.

Valoare proiect 82.242.954,20 lei din care ETAPA I (31.12.2023) 59.229.389,777 lei

Proiectul „Extinderea PESTD pentru dezvoltarea de aplicații de cercetare-dezvoltare în domeniul tritiului – TRIVALCEA” ETAPA I, cod SMIS 127931, contract 307/06.07.2020, a fost cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 1, Acțiunea 1.1.1. Mari infrastructuri de CD.
Proiectul a urmarit extinderea capacităților de cercetare-dezvoltare ale ICSI Nuclear, astfel încât să-și întărească rolul de centru de excelență în energie, iar prin rezultatele activităților de CDI, să contribuie la transpunerea tehnologiei de laborator într-o instalație de nivel semi-industrial, echivalentă cu o unitate de detritiere cuplată la sistemele D2O la un reactor CANDU.

 

Link site TRIVALCEA – http://81.196.125.231:8282/