Pe data de 26 noiembrie 2020, la ICSI Rm. Vâlcea a avut loc evenimentul de lansare a proiectului „Extinderea PESTD pentru dezvoltarea de aplicații de cercetare-dezvoltare în domeniul tritiului – TRIVALCEA”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.
La eveniment au participat 20 de persoane, invitați din instituții publice locale și regionale, membrii echipelor de management și implementare a proiectului și persoane vizate de obiectivele, rezultatele și beneficiile acestuia.
Proiectul „Extinderea PESTD pentru dezvoltarea de aplicații de cercetare-dezvoltare în domeniul tritiului – TRIVALCEA”, cod SMIS 127931, contract 307/06.07.2020, este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 1, Acțiunea 1.1.1. Mari infrastructuri de CD.
Proiectul urmărește extinderea capacităților de cercetare-dezvoltare ale ICSI Nuclear, astfel încât să-și întărească rolul de centru de excelență în energie, iar prin rezultatele activităților de CDI, să contribuie la transpunerea tehnologiei de laborator într-o instalație de nivel semi-industrial, echivalentă cu o unitate de detritiere cuplată la sistemele D2O la un reactor CANDU.

Web: 81.196.125.231:8282