National Research And Development Institute For Cryogenic And Isotopic Technologies

Contract nr.: 9N/07.02.2019

Perioada implementare proiect: 10.01.2019-10.12.2022


Dezvoltare de tehnologii pentru tranziţia energetică şi impact asupra mediului
– Aducând ştiinţa în scop societal
„ICSI-4EE”


Scopul programului

       Susținut pe un fundament ştiințific şi uman solid, bazat pe experiența de aproape o jumătate de secol în dezvoltarea de tehnologii emergente pentru transformarea energetică globală ce are loc, şi considerând necesitățile societale legate de impactul antropogenic asupra mediului şi dezvoltării durabile a societății, programul de cercetare, „ICSI-4EE” (ICSI for Energy and Environment), propus de către INCDTCI – ICSI Râmnicu Vâlcea este gândit sub semnul continuității şi inovației, prin promovarea de cercetări de tip aplicativ şi tehnologic, şi în anumite cazuri către zona demonstrativă, generatoare de capabilități umane şi tehnologice precum şi noi cunoştințe în cele trei domenii strategice de dezvoltare care se confundă şi cu cele trei divizii de bază din structura organizatorică a institutului:

ICSI-Energy – Energetica hidrogenului şi tehnologii de stocare energie
ICSI-Nuclear – Tehnologii izotopice tip suport pentru energetica nucleară
ICSI-Analytics – Laboratoare de dezvoltare analitică şi investigare avansată a impactului antropogenic asupra mediului şi a calității vieții.

    „ICSI-4EE” are ca principal scop crearea şi menținerea unui cadru ştiințific complex, incluzând factorul uman, instrumental şi experimental, care să permită dezvoltarea unui portfoliu de tehnologii, produse şi servicii specifice domeniului de specializare inteligentă Energie, Mediu şi Schimbări Climatice, cu atingere domeniului Bioeconomie, atât în sensul creşterii TLR şi a transferului tehnologic cât şi în angajarea de parteneriate funcționale în cadrul consorțiilor europene.

Obiectivele programului

        ICSI Rm. Vâlcea are prin structura sa şi prin planul de dezvoltare strategică trei direcții principale de acțiune, direcții ce se bazează pe experiența umană şi instrumentală dezvoltată în Institut în ultimii douăzeci de ani. Direcțiile de acțiune, deşi la prima vedere distincte, sunt însă corelate în sensul obiectivelor finale declarate: dezvoltare de tehnologii energetice şi de impact asupra mediului, în scopuri societale.
Existența celor trei departamente de cercetare ICSI Nuclear, ICSI Energy şi ICSI Analytics, fiecare cu programe de dezvoltare multianuale distincte constituie şi premiza administrativă de derulare a celor trei obiective declarate ale Propunerii de Program Nucleu pentru următorii patru ani, anume:

Obiectivul 1: Tritiul de la deşeu la combustibil – cercetări privind gestionarea proceselor de separare şi interacție a tritiului cu materia.
Obiectivul 2: Contribuții româneşti la tranziția energetică globală – modelând viitorul în stocarea energetică.
Obiectivul 3: Tehnologii şi tehnici izotopice pentru mediu şi schimbări climatice – soluții inovative de tratare şi valorificare a deşeurilor.

      Fiecare dintre aceste trei obiective primare ale propunerii de program nucleu „ICSI-4EE” sunt similare cu direcțiile stipulate în Programul de dezvoltare multianual al ICSI şi coroborate cu Strategia Națională de Cercetare-Dezvoltare Inovare 2014-2020 (energie şi mediu). De altfel, aşa cum este reliefat şi în titlul Propunerii de Program, absolut toate proiectele componente ale celor trei obiective antemenționate sunt gândite a se finaliza cu rezultate directe pentru societate, (SNCDI 2014-2020 – OS3. Concentrarea unei părţi importante a activităţilor CDI pe probleme societale), fie sub forma unor tehnologii esențiale pentru energetica nucleară, fie sub forma unor soluții conceptuale sau tehnologii de stocare a energiei cu aplicabilitate concretă la nivel industrial sau rezidențial. Mai mult, cel de-al treilea obiectiv este „construit” a dezvolta noi metodologii de investigare a impactului asupra mediului, în contextul investigării elementelor stipulate în Directivele Europene privind calitatea apei sau în ceea ce priveşte utilizarea deşeurilor industriale. In plus, conform necesității de susținere a Specializării Inteligente, aceste trei obiective sunt elemente componente distincte din domeniul III – Energie, Mediu şi Schimbări Climatice.

Proiecte Componente

Proiectele Componente aferente Programului Nucleu „Dezvoltare de tehnologii pentru tranziţia energetică şi impact asupra mediului – Aducând ştiinţa în scop societal –ICSI-4EE”, defalcate pe cele trei obiective, sunt:

  • Obiectivul 1: Tritiul de la deşeu la combustibil – cercetări privind gestionarea proceselor de separare şi interacție a tritiului cu materia
  1. PN 19 11 01 01 „Cercetări teoretice şi experimentale privind permeația simultană a izotopilor hidrogenului prin metale şi barierele antipermeație”, responsabil Dr. Fiz. Bidica Nicolae, https://www.icsi.ro/pn-19-11-01-01
  2. PN 19 11 01 02 „Dezvoltarea metodelor de testare a materialelor utilizate în domeniul criogeniei și a sistemelor tehnologice criogenice de purificare și separare izotopică”, responsabil Dr.Ing. Brad Sebastian https://www.icsi.ro/pn-19-11-01-02
  3. PN 19 11 01 03 „Catalizatori inteligenți pentru creşterea eficienței  proceselor chimice  desfăşurate în prezența apei şi a umidității cu aplicații în domeniul nuclear şi al protecției mediului” – responsabil Chim. Gheorghe Ionita https://www.icsi.ro/pn-19-11-01-03
  4. PN 19 11 01 04 „Solutie inovatoare de proces CECE in scopul promovarii unei noi tehnologii de decontaminare a deseurilor lichide, slab concentrate in tritiu si de recuperare a deuteriului”, responsabil Dr.ing. Bornea Anisia https://www.icsi.ro/pn-19-11-01-04
  • Obiectivul 2: Contribuții româneşti la tranziția energetică globală – modelând viitorul în stocarea energetică
  1. PN 19 11 02 01 „Electrozi inovativi pentru pilele de combustibil tip PEM cu performanțe îmbunătățite şi durabilitate crescută, pe bază de materiale grafenice funcționalizate.”, responsabil Dr. Chim. Marinoiu Adriana, https://www.icsi.ro/pn-19-11-02-01
  2. PN 19 11 02  02 „Soluție inovatoare de testare și validare a sistemelor de pile de combustibil în aplicații auto.” Drd. Ing. Raceanu Mircea, https://www.icsi.ro/pn-19-11-02-02
  3. PN 19 11 02 03 „Configurație hibridă Supercapacitor – Tehnologie Litiu-ion cu performanță mixtă de energie și putere.”, responsabil Dr. Ing. Buga Mihaela, https://www.icsi.ro/pn-19-11-02-03
  4. PN 19 11 02 04 „Dezvoltarea de electroliți solizi cu conductivitate ultra-ridicată și electrozi cu stabilitate ciclică îmbunătățită pentru baterii solid-state.”, responsabil Dr. Chim Iacob Ciprian, https://www.icsi.ro/pn-19-11-02-04
  5. PN 19 11 02 05 „Nanostructuri de carbon obținute prin metoda creşterii prin depunere chimică din faza de vapori  (CVD) pentru dispozitive electrochimice de producere a energiei electrice.”  – responsabil Dr. Fiz. Ebrasu-Ion Daniela, https://www.icsi.ro/pn-19-11-02-05
  • Obiectivul 3: Tehnologii şi tehnici izotopice pentru mediu şi schimbări climatice – soluții inovative de tratare şi valorificare a deşeurilor
  1. PN 19 11 03 01 „Studii privind obținerea şi îmbunătățirea proprietăților acido-bazice ale materialelor catalitice nanoporoase pentru aplicații în procese de valorificare a deşeurilor.” Responsabil Dr. Chim. David Elena, https://www.icsi.ro/pn-19-11-03-01
  2. PN 19 11 03 02 „Cercetări asupra tendințelor de variație specifice izotopilor stabili în diferite specii de arbori: aprofundarea mecanismelor de fracționare şi a proceselor chimice interconectate pe lanțul sol-apă-plantă.”, responsabil  Dr. Chim Botoran Oana, https://www.icsi.ro/pn-19-11-03-02
  3. PN 19 11 03 03 „Tehnici avansate pentru identificarea surselor de contaminare şi a reacțiilor biochimice în ecosistemele acvatice.”, responsabil Dr. Fiz. Radulescu Andreea, https://www.icsi.ro/pn-19-11-03-03

 

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.