National Research And Development Institute For Cryogenic And Isotopic Technologies

Asociaţia are drept scop sprijinirea acţiunilor referitoare la economia hidrogenului și a pilelor de combustie, precum și a infrastructurii și energiei regenerabile asociate acestora, prin: transferul de tehnologie, promovarea contribuţiilor româneşti, strânsa cooperare cu asociaţii internaţionale şi naţionale, susţinerea implementării de politici educaţionale şi de cercetare, promovarea educaţiei, toate acestea, în stransă corelare cu reprezentarea intereselor membrilor asociaţi.

Vedeti site-ul H2Romania

Obiectivele Asociaţiei sunt:

 • desfășurarea de activităţi care să promoveze economia şi energia pe bază de hidrogen şi pile de combustie;
 • diseminarea în România de informaţii şi cunoştinţe aferente tehnologiilor care utilizează hidrogen şi pile de combustie, în vederea creşterii gradului de conştientizare, înţelegere şi aplicarea cunoştinţelor existente în domeniu;
 • acordarea către membrii a asistenţei şi sprijinului în activitatea acestora referitoare în domeniu;
 • reprezentarea şi apărarea imaginii şi intereselor membrilor săi;
 • promovarea proiectelor individuale şi/sau comune;
 • stimularea participării active a tuturor membrilor la acţiunile întreprinse de Asociaţie, de comitetele şi filialele acesteia, în vederea generării unei emulaţii în direcţia utilizării hidrogenului, a pilelor de combustie şi a tehnologiilor aferente, a economiei şi energiei pe bază de hidrogen;
 • stimularea activităţilor de cercetare, scop în care construieşte baze de date, sistematizează informaţiile sau asigură accesul larg şi nediscriminatoriu al membrilor săi la acestea;
 • organizarea de activităţi de informare şi diseminare referitoare la utilizarea hidrogenului ca vector (purtător) de energie, iniţiază întâlniri şi contacte profesionale, schimburi de experienţă;
 • organizarea de acţiuni în ţară şi străinătate în beneficiul membrilor săi, inclusiv publicaţii, expoziţii, seminarii, simpozioane, conferinţe, congrese ştiinţifice, etc.;
 • reprezentarea şi susţinerea intereselor profesionale, comerciale şi de grup ale membrilor săi în faţa organelor guvernamentale, altor organisme şi instituţii din ţară şi străinătate;
 • participarea la elaborarea și dezbaterea propunerilor de acte legislative menite a favoriza şi încuraja activităţile direcţionate spre utilizarea hidrogenului şi a pilelor de combustie în România;
 • implicarea în definirea şi implementarea strategiilor naţionale în domeniu;
 • promovarea şi sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării entităţilor juridice şi comerciale al căror scop este producerea, testarea, standardizarea şi utilizarea hidrogenului şi a pilelor de combustie şi a altor surse noi şi regenerabile de energie;
 • stabilirea şi dezvoltarea colaborării active cu asociaţii similare din străinătate în scopul utilizării experienţei studiilor şi cercetărilor extinse în întreaga lume;
 • organizarea şi efectuarea altor activităţii utile scopului Asociaţiei;

Obiectivele nu se limitează doar la cele enumerate anterior, ele având un caracter general, putând fi mereu extinse în vederea realizării de activităţi utile scopului Asociaţiei.

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.