Tematici

Tematica workshop-ului cuprinde:

  • Tritiul in energetica nucleară
  • Stiinţa şi ingineria materialelor utilizate în domeniul nuclear
  • Informatica în instalaţiile nucleare
  • Managementul deşeurilor radioactive
  • Radioprotectie. Protecţia mediului. Risc industrial
  • Tehnici de analize de laborator pentru izotopii hidrogenului
  • Pregatirea personalului din unitatile nucleare