SORT-ENERG
Contract nr.: 13CI/2017
Cod Proiect : PN-III-P2-2.1-CI-2017-0385

Dezvoltarea unor sorturi energetice solide

Rezumat

Utilizarea eficientă a resurselor regenerabile de energie reprezintă unul dintre elementele importante ale strategiei pentru dezvoltare durabilă în Uniunea Europeană. Creşterea continuă a cererii de energie impune necesitatea găsirii unor
soluţii viabile de înlocuire/completare a surselor convenţionale (ex. cărbune sau gaze naturale), prin utilizarea unor materii prime disponibile local, cu eficienţă energetică şi efecte asupra mediului similare. Dintre sursele regenerabile, biomasa este una dintre sursele de energie cele mai disponibile acesta incluzând orice materie organică derivată din plante, precum culturi energetice dedicate, reziduuri alimentare şi furaje agricole, 
culturi agricole, deşeuri de recoltă agricolă şi reziduuri,
plante acvatice. Mai mult, in categoria biomasei mai pot fi incluse deşeurile animaliere, deşeurile municipale, nămolul de epurare şi alte materiale din deşeuri.

Un element central al proiectului SORT-ENERG îl reprezintă sustenabilitatea energetică. Tot mai des în ultimul deceniu auzim expresia independenţă energetică. Acest deziderat este extrem de greu de realizat, dacă nu imposibil, într-un context geopolitic extrem de complicat, dar şi a resurselor financiare extrem de ridicate ce ar trebui alocate pentru un sistem energetic stabil şi independent. De aceea, în acest microproiect, propunem, conceptul de sustenabilitate energetică, explicat prin folosirea/gestionarea eficientă a resurselor aflate pe plan local (studiu de caz pe arealul judeţului Vâlcea).

Proiectul prezintă metodele de analiză termică specifice unor combustibili solizi precum lignit, zgura provenită din arderea lignitului, a nămolului de epurare, a făinei de oase, a salciei energetice, a biomasei/deşeuri şi modul de preparare a unor
amestecurilor/sorturilor energetice solide inovative, împreună cu caracterizarea lor fizico-chimică, testele termice şi evaluarea 
emisiilor rezultate în urma arderii lor.

Consortiu

Beneficiar: TDR ENERGY SRL

Furnizor: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice – I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea

Obiective

Principalele obiective ale proiectului, de la cele de cercetare-dezvoltare, până la cele de dezvoltare ale afacerii, întrevăzute a fi atinse de acest proiect, sunt:

 • prospectarea/inventarierea atentă a surselor şi resurselor prezumtive de materie primă pretabile atingerii scopului; contribuţie la dezvoltarea unei pieţe, din punct de vedere economic şi ecologic durabile, a resurselor regenerabile de energie în judeţul Vâlcea;
 • evaluarea la nivel de laborator a poţentialului energetic pentru materiile prime selectate; reţete de sorturi energetice solide şi testarea potenţialului lor energetic. Testarea din punct de vedere al riscului biologic/bacteriologic, riscul de mediu, emisii/imisii în aer.
 • reducerea dependenţei de combustibilii fosili finiţi (durabilitatea resurselor); creşterea diversităţii de combustibili si eliminarea unor deşeuri; reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Rezultate

Metodologia de cercetare, respectiv tehnicile de culegere a datelor de teren, prelucrare şi analiză a acestora sunt în concordanţă cu obiectivele studiului propus iniţial. Studiul a abordat o problematică nouă, cu caracter exploratoriu, care a implicat metode de cercetare/dezvoltare specifice. Au avut loc caracterizari ale materiei prime – a deşeurilor în sine – cât şi a amestecurilor nou create.

 • REALIZAREA DE AMESTECURI CU POTENTIAL ENERGETIC – SORTURI ENERGETICE. SOLUŢIE INOVATIVĂ

Verificarea potenţialului energetic al sorturilor energetice nou create –Soluţie tehnică de eliminare a deşeurilor prin valorificare energetică, crearea de amestecuri cu potenţial energetic, o soluţie teoretică posibilă – prin ardere/combustie/incinerare în cazanele CET Govora!Cercetare – Dezvoltare– a unor amestecuri solide energetice, sub forma unui produs de tip peleţi/bricheţi.

In cadrul acestui studiu, în urma unor investigaţii preliminare pe diverşi combustibili solizi si materiale/deşeuri, s-a considerat oportună crearea unor amestecuri cu potenţial energetic, optimi ca raport combustie/poluare si valoare energetică – calorifică/costuri. Astfel, au luat “naştere“ un număr de 5 amestecuri solide cu potenţial energetic, şi anume:

 1. A) MBM+L+Z – faina de oase/MBM + lignit + zgura;
 1. B) SS+L+Z – namol de epurare + lignit + zgura;
 2. C) MBM+BW+L – faina de oase + biomasa deseuri + lignit;
 3. D) BS+L+Z – biomasa rumegus + lignit + zgura;
 1. E) SS + L – namol de epurare + lignit

Proportiile folosite in crearea amestecurilor cu potential energetic, s-au dorit a fi unele care sa acopere o serie de valori/rezultate cat mai acoperitoare si edificatoare asupra caracterului energetic si a impactului de mediu al acestora.

 • REALIZARE SERA – SERA USCARE SOLARA A NAMOLULUI DE EPURARE
Schema Sera Uscare Solara Namol de Epurare

 

 • Experiment ”Uscarea Solara a Namolului de Epurare”
  Nr. crt. Specificatii Tehnice „SERA”
  1. Material panouri „SERA” Policarbonat
  2. Grosime panouri „SERA” 5 mm
  3. Latime „SERA” l 250 mm
  4. Lungime „SERA” L 550 mm
  5. Innaltime totala „SERA” Ht 250 mm
  6. Innaltime pereti „SERA” H 200 mm
  7. Arie „SERA” A 137500 mm
  8. Ventilatoar DC 12V 12cm 2 bucati
  9. Ventilatoar DC 12V 8cm 4 bucati
  10. Echipament cu “SCAFIER” pentru “rascolire” namol de epurare
  11. Cantitatea initiala de Namol de epurare in „SERA” 900g
  12. Cantitatea finala de Namol de epurare in „SERA” 260g

  In urma acestui experiment practic se poate concluzia faptul ca “uscarea solara“ a namolului de epurare cu S.U. foarte scazuta, aproximativ 25%, poate reprezenta o solutie utila pentru dezumidificarea/uscarea namolului de epurare.

 

 • PRODUS
  Produs – Peleti din namol de epurare ( S.U.= 85%)Pentru o mai buna cercetare a “comportamentului” de combustibil alternativ, a unor deseuri, respectiv a namolului de epurare in cazul combustiei acestuia, s-a considerat ca cea mai buna simulare ar fi reprezentarea reala a acestuia sub forma unui pelet sau unui brichet. Trebuie precizat faptul ca nu s-a folosit nici un fel
  de liat, in schimb, s-a reusit obtinerea unui pelet.

  Peleti obtinuti din namol de epurare deshidratat si uscat, cu S.U.= 85%

  Peleti SS+Rumegus de fag

 

 • VALIDARE POTENŢIAL ENERGETIC PELEŢI PRIN COMBUSTIE

Concluzia finala ce se naste pe baza stiintifica validata din acest studiu, ne releva faptul concret, ca prin combustia amestecurilor energetice nou create din deseuri, reprezintă variante fezabile de combustibili alternativi, o bună și promițătoare alternativa pentru gestionarea deșeurilor.

Buget

Nr. crt. Categorii de cheltuieli Bugetul de stat Alte surse Total
1 Cheltuieli cu personalul (inclusiv contribuţii angajator) 20.910 0 20.910
2 Cheltuieli cu logistica 20.000 4.546 24.546
2.1 Cheltuieli privind stocurile 20.000 4.546 24.546
2.2 Cheltuieli cu serviciile executate de terţi ( numai pentru taxe de protejare a proprietăţii intelectuale sau industriale, în ţară sau în străinătate, de maxim 10%) 0 0 0
3 Cheltuieli indirecte (maximum 10% din cheltuieli directe) 4.090 454 4.544
4 Total (1+2+3) 45.000 5.000 50.000

Diseminare

Participare la International Multidisciplinary Scientific Conference on EARTH and GEO Sciences SGEM 2017”, secţiunea ”MODERN ENERGY AND POWER SOURCES”, cu lucrarea: Sewage sludge eliminating by capitalizing on its energy potential, autori: Marius Constantinescu, Felicia Bucura, Roxana Ionete, Anca Zaharioiu, Corina Ciucure, Simona Oancea. Publicare lucrare în volumul conferinţei, indexat ISI.

Lucrari publicate

 1. “Sewage sludge eliminating by capitalizing his on energy potential” ,

Autori: Marius Constantinescu, Felicia Bucura, Roxana Ionete, Anca Zaharioiu, Corina Ciucure, Simona Oancea.

Energy and Clean Technologies, Volume 17 Issue 43, 2017, pag. 767 – 774(ISI) 

 

 1. “Evaluation of the fuel potential of sewage sludge mixtures with beech sawdust and lignite”,

Autori: Marius Constantinescu, Simona Oancea, Felicia Bucura, Corina Ciucure, and Roxana Elena Ionete.

Journal of Renewable and Sustainable Energy 10, 053106 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5039808(ISI)

Cerere de Brevet

OSIM  – Oficiul de Stat pentru Invesntii si Marci

Titlu brevet: “Uscator solar cu extractor de umiditate”

Nr. de cerere: a 2018 00390

Autori: Ionete Roxana, Ionete Eusebiu Ilarian, Spiridon Stefan Ionut, Marius Constantinescu

© 2017-2018  I.C.S.I. Rm. Vâlcea Site created by Nicolae Şofîlcă

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.