Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Ramnicu Valcea

Contract nr.: 20N/05.01.2023

Perioada implementare proiect05.01.2023-31.12.2026


”Lab-2-Field” – Generare de tehnologii inovative prin cercetare-dezvoltare de la nivel de laborator la aplicație, pentru România de mâine

 


Scopul programului

Propunerea “Lab-2-Field” are două scopuri generale majore:

 • Atingerea gradului de competenţă umană şi instrumentală a colectivelor în aceste domenii de importanţă (sugerată în esenţă de corelarea cu direcţiile SNCISI şi cele europene)

 • Furnizarea de tehnologii viabile şi aplicabile către mediul economic pentru transformarea structurii energetice naţionale si crearea de plus-valoare.

 

Lab-2-Field” va crea şi menține un cadru ştiințific complex, incluzând factorul uman, instrumental şi experimental, care să permită dezvoltarea unui portfoliu de tehnologii, produse şi servicii specifice domeniului de specializare inteligentă “Energie şi Mobilitate”, cu atingere domeniilor “Bioeconomie” şi “Mediu şi eco-tehnologii”, atât în sensul creşterii TLR şi a transferului tehnologic, cât şi în angajarea de parteneriate funcționale în cadrul unor consorții europene.

 

Obiectivele programului

Susținut pe un fundament ştiințific şi uman solid, bazat pe experiența de mai bine de jumătate de secol în dezvoltarea de tehnologii emergente pentru transformarea energetică globală ce are loc, şi considerând necesitățile societale legate de impactul antropogenic asupra mediului şi dezvoltării durabile a societății, programul de cercetare propus de către ICSI Râmnicu Vâlcea, „Lab-2-Field” (de la nivel de laborator la aplicație pentru societate), este gândit sub semnul continuității şi inovației, prin promovarea de cercetări de tip aplicativ şi tehnologic, şi în anumite cazuri către zona demonstrativă, generatoare de capabilități umane şi tehnologice precum şi noi cunoştințe în domeniile strategice de dezvoltare specifice celor trei divizii de bază din structura organizatorică a institutului: ICSI-Energy – Energetica hidrogenului şi tehnologii de stocare energie; ICSI-Nuclear – Tehnologii izotopice tip suport pentru energetica nucleară; şi ICSI-Analytics – Tehnologii izo-analitice pentru mediu şi dezvoltare durabilă.

Liniile de dezvoltare definite în Planul Strategic de Dezvoltare Instituţională (PSDI) al ICSI Rm. Vâlcea, anume direcţiile de acţiune “Hidrogen”, “Izotopi-Tritiu”, “Baterii Litiu-Ion” şi “Calitatea vieţii”, au generat concepţia noastră de implementare a cercetării în scop societal, în cadrul Programului Nucleu al ICSI pentru următorii patru ani, pe următoarele obiective:

O1 – Hidrogenul în tranziţia dintre cercetare şi implementare;

O2 – Bateriile Litiu-Ion – reinventare pentru creşterea performanţelor şi diversificarea aplicaţiilor;

O3 – Din pasiune pentru tehnologii izotopice novatoare – orizont pentru noi aplicaţii;

O4 – M2E – Transformarea “masei în energie” în spiritul circularităţii economiei şi utilizarea eficientă a deşeurilor agricole.

Fiecare dintre aceste obiective primare ale propunerii de program nucleu „Lab-2-Field” sunt coroborate cu Strategia Națională de Cercetare-Dezvoltare Inovare 2022-2027, în scopul susţinerii acelor domenii care vizează provocări societale şi la care institutul poate contribui prin competenţele şi resursele sale umane şi tehnice, anume domeniile: Climă, energie și mobilitate (IMPACT: Tranziția sectorului energie către neutralitate și reziliență climatică; şi Către o mobilitate neutră și rezilientă din punct de vedere climatic și prietenoasă cu mediul), respectiv Hrană, bioeconomie, resurse naturale, biodiversitate, agricultură și mediu (IMPACT: Bioeconomie circular; şi Securitate alimentară și nutrițională). De altfel, aşa cum este reliefat şi în titlul Propunerii de Program, absolut toate proiectele componente ale celor patru obiective antemenționate sunt gândite a se finaliza cu rezultate directe pentru societate, (SNCDI 2022-2027 – OS.1.5. Conectarea activităților de cercetare și inovare cu provocările societale), fie sub forma unor tehnologii esențiale pentru energetica nucleară, a unor soluții conceptuale sau tehnologii de stocare a energiei cu aplicabilitate concretă la nivel industrial sau rezidențial, a unor noi metodologii de analitice suport pentru protejarea consumatorilor prin oferirea unor metode adecvate de identificare a fraudelor, dar şi de protecţie a produselor tradiţionale, fie a unor tehnologii de utilizare a deşeurilor agroindustriale.

Proiecte Componente

Proiectele Componente aferente Programului Nucleu „Generare de tehnologii inovative prin cercetare-dezvoltare de la nivel de laborator la aplicație, pentru România de mâine – Lab-2-Field”, defalcate pe cele patru obiective, sunt:

Obiectivul 1: Hidrogenul în tranziţia dintre cercetare şi implementare

 1. PN 23 15 01 01 „Elaborarea şi demonstrarea unui model sinergic de operare rezilientă a unei structuri energetice bazate pe hidrogen, utilizând inteligenţa artificială”, responsabil dr. Mat. Carcadea Elena, https://www.icsi.ro/pn-23-15-01-01

 2. PN 23 15 01 02 „Dezvoltarea tehnologică a unui vehicul aerian fără pilot (UAV) cu propulsie hibridă hidrogen-baterii” , responsabil drd. Ing. Răceanu Mircea, https://www.icsi.ro/pn-23-15-01-02

 3. PN 23 15 01 03 „Optimizarea şi validarea unor sisteme catalitice nanostructurate şi a tehnologiei de fabricare componente inovative pentru ansambluri membrană-electrod cu durabilitate crescută, cu aplicaţii în pilele de combustibil tip PEM” , responsabil dr. chim. Marinoiu Adriana, https://www.icsi.ro/pn-23-15-01-03

 4. PN 23 15 01 04 „Implementarea unor Tehnologii chimice şi electrochimice pentru conversia dioxidului de carbon în compuşi cu rol energetic”, responsabil dr. chim. Iordache Mihaela, https://www.icsi.ro/pn-23-15-01-04

 5. PN 23 15 01 05 „Dezvoltarea unei Tehnologii complexe de producere şi stocare a hidrogenului lichid pentru aplicaţii mobile”, responsabil ing. Lazăr Alin, https://www.icsi.ro/pn-23-15-01-05

 6. PN 23 15 01 06 „Obţinerea de Nanostructuri 2D pentru producerea energiei şi stocarea hidrogenului ”, responsabil dr. fiz. Tiliakos Athanasios, https://www.icsi.ro/pn-23-15-01-06

Obiectivul 2: Bateriile Litiu-Ion – reinventare pentru creşterea performanţelor şi diversificarea aplicaţiilor

 1. PN 23 15 02 01 „Implementarea tehnologiilor de stocare bazate pe baterii post Li: noi perspective privind tranziția către o nouă generație de baterii pe bază de sodiu și sulf, responsabil dr. ing. Mihaela Buga, https://www.icsi.ro/pn-23-15-02-01

 2. PN 23 15 02 02 „Dezvoltare tehnologică pentru realizarea unui sistem de stocare a energiei de tip Li-ion prismatic, destinat aplicațiilor speciale”, responsabil dr. chim. Adnana Zauleț, https://www.icsi.ro/pn-23-15-02-02

Obiectivul 3: Din pasiune pentru tehnologii izotopice novatoare – orizont pentru noi aplicaţii

 1. PN 23 15 03 01 „Implementarea de metodologii analitice izotopice-chimice-nucleare integrate pentru autentificarea produselor alimentare tradiţionale româneşti”, responsabil Marius Miricioiu, https://www.icsi.ro/pn-23-15-03-01

 2. PN 23 15 03 02 „Dezvoltarea tehnologiei inovative de separare a izotopilor Litiului prin electromobilitate şi algortimi de inteligenţă artificială”, responsabil dr. fiz. Andreea Iordache, https://www.icsi.ro/pn-23-15-03-02

 3. PN 23 15 03 03 „Către un management modern al tritiului şi al materialelor asociate – Sistem modular avansat bazat pe dezvoltarea tehnologiei de separare a tritiului prin procesul CECE ”, responsabil dr. ing. Anisia Bornea, https://www.icsi.ro/pn-23-15-03-03

 4. PN 23 15  03 04 „Dezvoltarea unei tehnologii de distilare criogenică pentru separarea speciilor izotopice ale hidrogenului şi heliului”, responsabil dr. ing. Sebastian Brad, https://www.icsi.ro/pn-23-15-03-04

 5. PN 23 15 03 05 „Dezvoltarea unei Tehnologii inovatoare pentru recombinarea/arderea catalitică cu oxigenul, la temperatură joasă, a izotopilor hidrogenului”, responsabil dr. chim. Gheorghe Ionita, https://www.icsi.ro/pn-23-15-03-05

Obiectivul 4: M2E – Transformarea “masei în energie” în spiritul circularităţii economiei şi utilizarea eficientă a deşeurilor agricole

 1. PN 23 15 04 01 „Valorificarea experimentelor de laborator în dezvoltarea de tehnologii de producere a biocombustibillilor din deşeuri agroindustriale”, responsabil dr. chim. Irina Geana, https://www.icsi.ro/pn-23-15-04-01
 2. PN 23 15 04 02 „Valorificarea în cascadă a deşeurilor agroindustriale de tip biomasă vegetală în bioproduse cu valoare adaugată”, responsabil dr. ing. Marius Constantinescu, https://www.icsi.ro/pn-23-15-04-02

 

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.