ACHIZIȚIE “SPECTROMETRU DE MASĂ CU PLASMĂ CUPLATĂ INDUCTIV (ICP-MS)
Anunț de participare simplificat nr. SCN1049517/31.07.2019
Modalitate de desfășurare: Procedura simplificată

Link: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub