PROGRAM NUCLEU
English | Intranet | 
Date de contact
 

Telefon: +40 250 732744
Fax: +40 250 732746
E-mail: Office(at)icsi.ro

Contact departamente

Linkuri utile
 

Ministerul Educatiei Nationale

Activitatea de cercetare
 

 
 
 
       Raport final al Programului Nucleu 2009-2015
       Raport anual 2015
       Strategia ICSI Rm. Valcea

   Infrastructuri de cercetare:
       National Center for Hydrogen and Fuel Cell
       Low Temperature Laboratory - CRYO-HY
       Energy Storage Technology Laboratory - ROM-EST
       Department of Research&Development and Technology Transfer - ICSI Laboratories
       Pilot Plant for Tritium and Deuterium Separation - PESTD
 

 


 

PROGRAM NUCLEU 2009-2015    Programul Nucleu "PROCESE IZOTOPICE, HIDROGEN SI CRIOGENIE APLICATA/CRIZO-HY" a fost promovat pentru cercetari cu caracter fundamental, teoretic, experimental si aplicativ, care se desfasoara la ICSI Rm. Valcea, in domenii care privesc hidrogenul si energia asociata lui, sursele de energie regenerabile, mediul si calitatea vietii, procesele izotopice si criogenia aplicata.
    Scopul cercetarilor a fost de a obtine cunostinte noi asupra sistemelor integrate alimentate cu hidrogen si surselor de energie regenerabile, fenomenelor si proceselor izotopice, mediului si calitatii vietii, tehnicilor criogenice, care sa fie aplicate in practica realizarii de noi produse, materiale sau echipamente, precum si la dezvoltarea de noi tehnologii.
    Prin Programul Nucleu s-a urmarit alinierea ICSI Rm. Valcea la politica nationala si europeana in domeniul cercetarii, prin dezvoltarea capacitatii de asimilare a cunostiintelor, produselor si tehnologiilor avansate.
    Pentru a raspunde scopului propus, Programul Nucleu a fost structurat pe cinci obiective:
      1. Energii noi si regenerabile
      2. Mediul si calitatea vietii
      3. Fizica si tehnologia izotopilor
      4. Procese si fenomene fizice la temperaturi joase
      5. Cercetari teoretice si experimentale privind radioactivitatea mediului
    Programul National a asigurat conditii favorabile obtinerii de rezultate institutionale - publicatii, cereri de brevet, manifestari stiintifice nationale si internationale, dar si aplicarii a o parte din rezultate in mediul economic cu sectoare de profil prin initierea si dezvoltarea de noi parteneriate.
    S-a urmarit folosirea judicioasa a resurselor umane, materiale si financiare, astfel incat sa fie stabilite conditiile tehnice la costuri reduse, usor aplicabile, si integrarea rezultatelor intr-un sistem unitar de cunostiinte, care sa poata fi dezvoltate in perioada urmatoare prin proiecte noi de C-D.
    Informatiile stiintifice, rezultatele studiilor teoretice si experimentale, obtinute in cadrul Programului Nucleu, se refera la studii, rapoarte stiintifice, articole, cereri pentru brevete de inventie, comunicari stiintifice, metode, tehnologii, echipamente - model experimental, modele matematice, certificari de produse (vinuri, miere, sucuri, etc.), materiale avansate, ca de exemplu: catalizatori, absorbanti, membrane polimerice, membrane compozite selective, graphene si materiale mezoporoase.
    Rezultatele proiectelor au fost diseminate/valorificate prin mai multe cai, dupa cum urmeaza:
      - lucrari stiintifice/tehnice publicate sau in curs de publicare in reviste de specialitate cotate ISI, cu factor de impact: 280
      - lucrari stiintifice/tehnice publicate sau in curs de publicare in reviste de specialitate indexate in BDI: 302
      - citari ale articolelor ICSI Rm. Valcea in reviste de specialitate cotate ISI: 622
      - cereri pentru brevete de inventie: 16
      - brevete de inventie acordate: 6
      - lucrari stiintifice/tehnice publicate in Proceeding/Carte specifice manifestarilor stiintifice cu Comitet de program: 362
      - carti + capitole de carti publicate: 7
      - colaborari internationale: 22
    In acelasi timp, o parte din rezultate au fost publicate in revista "Progress of Cryogenics and Isotopes Separation", volumele 12+18, nr. 1 si nr.2/an, ISSN: 1582-2575, indexata in BDI - Contemporary Science Association, EBSCO, ULRICH, SCIPIO si INIS Romania.
    Prin Programul Nucleu s-a urmarit, pe langa folosirea judicioasa a resurselor umane, materiale, financiare, si integrarea rezultatelor intr-un sistem unitar de cunostiinte care sa poata fi dezvoltate prin noi proiecte de cercetare-dezvoltare.
    Prin strategia ICSI Rm. Valcea, in contextul Programului Nucleu, s-a avut in vedere corelarea activitatilor de cercetare cu orientarile de strategie nationala si sectoriala si tendintele pe plan international in cercetarea de profil.
    De asemenea, s-a urmarit ca rezultatele lucrarilor de cercetare sa constituie premisele initierii si realizarii unor colaborari internationale.
    Rezultatele obtinute si activitatile, care au fost prevazute a fi atinse in perioada 2009-2015, conform schemei de realizare, s-au incadrat in obiectivele stabilite pentru Programul Nucleu.