SORT-ENERG

Contract nr.: 13CI/2017

Cod Proiect : PN-III-P2-2.1-CI-2017-0385

Titlul proiectului : Dezvoltarea unor sorturi energetice solide

   

Rezumat

Utilizarea eficientă a resurselor regenerabile de energie reprezintă unul dintre elementele importante ale strategiei pentru dezvoltare durabilă în Uniunea Europeană.Creşterea continuă a cererii de energie impune necesitatea găsirii unor soluţii viabile de înlocuire/completare a surselor convenţionale (ex. cărbune sau gaze naturale), prin utilizarea unor materii prime disponibile local, cu eficienţă energetică şi efecte asupra mediului similare. Dintre sursele regenerabile, biomasa este una dintre sursele de energie cele mai disponibile acesta incluzând orice materie organică derivată din plante, precum culturi energetice dedicate, reziduuri alimentare şi furaje agricole, culturi agricole, deşeuri de recoltă agricolă şi reziduuri, plante acvatice. Mai mult, in categoria biomasei mai pot fi incluse deşeurile animaliere, deşeurile municipale, nămolul de epurare şi alte materiale din deşeuri.

Un element central al proiectului SORT-ENERG îl reprezintă sustenabilitatea energetică. Tot mai des în ultimul deceniu auzim expresia independenţă energetică. Acest deziderat este extrem de greu de realizat, dacă nu imposibil, într-un context geopolitic extrem de complicat, dar şi a resurselor financiare extrem de ridicate ce ar trebui alocate pentru un sistem energetic stabil şi independent. De aceea, în acest microproiect, propunem, conceptul de sustenabilitate energetică, explicat prin folosirea/gestionarea eficientă a resurselor aflate pe plan local (studiu de caz pe arealul judeţului Vâlcea).

Proiectul prezintă metodele de analiză termică specifice unor combustibili solizi precum lignit, zgura provenită din arderea lignitului, a nămolului de epurare, a făinei de oase, a salciei energetice, a biomasei/deşeuri şi modul de preparare a unor amestecurilor/sorturilor energetice solide inovative, împreună cu caracterizarea lor fizico-chimică, testele termice şi evaluarea emisiilor rezultate în urma arderii lor.

 

Consortiu

Beneficiar: TDR ENERGY SRL

Furnizor: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea

 

Obiective

Principalele obiective ale proiectului, de la cele de cercetare-dezvoltare, până la cele de dezvoltare ale afacerii, întrevăzute a fi atinse de acest proiect, sunt:

 • prospectarea/inventarierea atentă a surselor şi resurselor prezumtive de materie primă pretabile atingerii scopului; contribuţie la dezvoltarea unei pieţe, din punct de vedere economic şi ecologic durabile, a resurselor regenerabile de energie în judeţul Vâlcea;
 • evaluarea la nivel de laborator a poţentialului energetic pentru materiile prime selectate; reţete de sorturi energetice solide şi testarea potenţialului lor energetic. Testarea din punct de vedere al riscului biologic/bacteriologic, riscul de mediu, emisii/imisii în aer.
 • reducerea dependenţei de combustibilii fosili finiţi (durabilitatea resurselor); creşterea diversităţii de combustibili si eliminarea unor deşeuri; reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
 

Rezultate

Metodologia de cercetare, respectiv tehnicile de culegere a datelor de teren, prelucrare şi analiză a acestora sunt în concordanţă cu obiectivele studiului propus iniţial. Studiul a abordat o problematică nouă, cu caracter exploratoriu, care a implicat metode de cercetare/dezvoltare specifice. Au avut loc caracterizari ale materiei prime - a deşeurilor în sine - cât şi a amestecurilor nou create.

 

 • REALIZAREA DE AMESTECURI CU POTENTIAL ENERGETIC – SORTURI ENERGETICE. SOLUŢIE INOVATIVĂ

Verificarea potenţialului energetic al sorturilor energetice nou create - Soluţie tehnică de eliminare a deşeurilor prin valorificare energetică, crearea de amestecuri cu potenţial energetic, o soluţie teoretică posibilă - prin ardere/combustie/incinerare în cazanele CET Govora! Cercetare - Dezvoltare - a unor amestecuri solide energetice, sub forma unui produs de tip peleţi/bricheţi.

In cadrul acestui studiu, în urma unor investigaţii preliminare pe diverşi combustibili solizi si materiale/deşeuri, s-a considerat oportună crearea unor amestecuri cu potenţial energetic, optimi ca raport combustie/poluare si valoare energetică – calorifică/costuri. Astfel, au luat “naştere“ un număr de 5 amestecuri solide cu potenţial energetic, şi anume:

A) MBM+L+Z - făină de oase/MBM + lignit + zgură;

B) SS+L+Z - nămol de epurare + lignit + zgură;

C) MBM+BW+L - făină de oase + biomasă deşeuri + lignit;

D) BS+L+Z - biomasă rumeguş + lignit + zgura;

E) SS + L - nămol de epurare + lignit

Proporţiile folosite în crearea amestecurilor cu potenţial energetic, s-au dorit a fi unele care să acopere o serie de valori/rezultate cât mai acoperitoare şi edificatoare asupra caracterului energetic şi a impactului de mediu al acestora.

 

 • REALIZARE SERĂ – SERĂ USCARE SOLARĂ A NAMOLULUI DE EPURARE
  Experiment ”Uscarea Solara a Namolului de Epurare”/ Specificatii Tehnice „SERA”
  Seră Uscare Solară Namol de Epurare - Schemă
   
   

  Material panouri „SERA” - policarbonat

  Grosime panouri „SERA” – 5mm

  Lăţime „SERA” l - 250 mm

  Lungime „SERA” L - 550 mm

  Inălţime totală „SERA” Ht - 250 mm

  Inălţime pereţi „SERA” H - 200 mm

  Ventilatoare: DC 12V 12cm (2 buc.), DC 12V 8cm (4 buc.)

  Echipament cu “SCAFIER” pentru “răscolire” nămol de epurare

  Cantitate initială Namol de epurare în „SERA” – 900 g

  Cantitate finală Namol de epurare în „SERA” – 260 g

   

S-a concluzionat în urma experimentului că “uscarea solară“ a namolului de epurare poate reprezenta o soluţie utilă pentru dezumidificarea/uscarea nămolului de epurare (S.U. foarte scazuta, aproximativ 25%).

   

 • PRODUS - Peleţi din namol de epurare (S.U.= 85%)

Pentru o evaluare a “comportamentului” de combustibil alternativ, a unor deseuri, respectiv a namolului de epurare în cazul combustiei acestuia, s-a considerat că cea mai bună simulare ar fi reprezentarea reală a acestuia sub forma unui pelet sau unui brichet. Trebuie precizat faptul că la fabricarea peleţilor nu s-a folosit nici un fel de liat.

Foto produs. Peleţi obţinuti din nămol de epurare deshidratat si uscat, cu S.U.= 85%

Foto Produs. Peleti SS+Rumegus de fag

 

 • VALIDARE POTENŢIAL ENERGETIC PELEŢI PRIN COMBUSTIE


Concluzie: Reţetele de amestecuri energetice pe bază de deşeuri, nou create şi testate în acest proiect reprezintă variante fezabile de combustibili alternativi, şi o bună şi promiţătoare alternativă pentru gestionarea deşeurilor.

 

Buget

Buget total proiect: 50.000 RON

 • de la bugetul de stat: 45.000 RON
 • alte surse: 5.000 RON
 

Diseminare

Participare la International Multidisciplinary Scientific Conference on EARTH and GEO Sciences SGEM 2017”, secţiunea ”MODERN ENERGY AND POWER SOURCES”, cu lucrarea: Sewage sludge eliminating by capitalizing on its energy potential, autori: Marius Constantinescu, Felicia Bucura, Roxana Ionete, Anca Zaharioiu, Corina Ciucure, Simona Oancea. Publicare lucrare în volumul conferinţei, indexat ISI.

 
 
 
© 2017  I.C.S.I. Rm. Vâlcea Site created by Nicolae Şofîlcă