INC – DTCI – ICSI Râmnicu Vâlcea , titular al proiectului: “REABILITARE CLĂDIRI LABORATOARE – CONSTRUIRE HALA AUTOMOTIVE”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vâlcea: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune  evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată  pentru proiectul “REABILITARE CLĂDIRI LABORATOARE – CONSTRUIRE HALA AUTOMOTIVE”, propus a fi amplasat în  judeţul Vâlcea,  municipiul Râmnicu Vâlcea, Strada Uzinei, Nr. 4.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă: www.apmvl.anpm.ro
  2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.